એરંડાના ભાવમાં સ્થિરતાનો માહોલ; જાણો આજના (30-04-2024 ના) એરંડાના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

એરંડા Eranda Price 30-04-2024

એરંડાના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 29-04-2024, સોમવારના  રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 1015થી રૂ. 1081 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 901થી રૂ. 1106 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કાલાવડના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1051થી રૂ. 1075 સુધીના બોલાયા હતા.

સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1088 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1081 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઉપલેટા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 770થી રૂ. 1100 સુધીના બોલાયા હતા.

વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1035થી રૂ. 1081 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધોરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1040થી રૂ. 1081 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 939થી રૂ. 1051 સુધીના બોલાયા હતા.

અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1025થી રૂ. 1068 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કોડીનાર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 950થી રૂ. 1086 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તળાજા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 875થી રૂ. 1087 સુધીના બોલાયા હતા.

હળવદ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1060થી રૂ. 1097 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1000 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1060 સુધીના બોલાયા હતા.

વાંકાનેર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 965થી રૂ. 1045 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1040થી રૂ. 1080 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભચાઉ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1090થી રૂ. 1108 સુધીના બોલાયા હતા.

અંજાર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1110 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાજુલા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1031થી રૂ. 1032 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ લાલપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 940થી રૂ. 1000 સુધીના બોલાયા હતા.

દશાડાપાટડી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1070થી રૂ. 1075 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે માંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1061થી રૂ. 1097 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ડિસા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1080થી રૂ. 1110 સુધીના બોલાયા હતા.

ભાભર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1090થી રૂ. 1109 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે પાટણ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1060થી રૂ. 1120 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વિજાપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1133 સુધીના બોલાયા હતા.

હારીજ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1080થી રૂ. 1118 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે માણસા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1060થી રૂ. 1114 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ગોજારીયા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1094થી રૂ. 1117 સુધીના બોલાયા હતા.

વિસનગર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1121 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે પાલનપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1090થી રૂ. 1116 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તલોદ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1071થી રૂ. 1106 સુધીના બોલાયા હતા.

થરા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1095થી રૂ. 1119 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે દહેગામ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1063થી રૂ. 1095 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભીલડી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1091થી રૂ. 1111 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: એરંડાના ભાવમાં વધારો થયો કે ઘટાડો? જાણો આજના (2904-2024 ના) એરંડાના બજાર ભાવ

દીયોદર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1055થી રૂ. 1110 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વડાલી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1090થી રૂ. 1132 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કલોલ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1079થી રૂ. 1106 સુધીના બોલાયા હતા.

સિધ્ધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1062થી રૂ. 1120 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે હિંમતનગર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1080થી રૂ. 1111 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કુકરવાડા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1030થી રૂ. 1120 સુધીના બોલાયા હતા.

મોડાસા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1070થી રૂ. 1106 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધનસૂરા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1070થી રૂ. 1095 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઇડર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 7785થી રૂ. 951 સુધીના બોલાયા હતા.

પાથાવાડ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1108 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બેચરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1070થી રૂ. 1100 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વડગામ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1117થી રૂ. 1131 સુધીના બોલાયા હતા.

ખેડબ્રહ્મા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડા ના ભાવ રૂ. 1101થી રૂ. 1111 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કપડવંજ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1075 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ થરાદ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1070થી રૂ. 1116 સુધીના બોલાયા હતા.

રાસળ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1080થી રૂ. 1100 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બાવળા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1041થી રૂ. 1112230 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાધનપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1085થી રૂ. 1111 સુધીના બોલાયા હતા.

એરંડા ના બજાર ભાવ (Eranda Price 30-04-2024):

તા. 29-04-2024, સોમવારના  બજાર એરંડા ના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ10151081
ગોંડલ9011106
કાલાવડ10511075
સાવરકુંડલા10001088
જામજોધપુર10001081
ઉપલેટા7701100
વિસાવદર10351081
ધોરાજી10401081
મહુવા9391051
અમરેલી10251068
કોડીનાર9501086
તળાજા8751087
હળવદ10601097
જસદણ9001000
બોટાદ9001060
વાંકાનેર9651045
મોરબી10401080
ભચાઉ10901108
અંજાર10001110
રાજુલા10311032
લાલપુર9401000
દશાડાપાટડી10701075
માંડલ10611097
ડિસા10801110
ભાભર10901109
પાટણ10601120
વિજાપુર10501133
હારીજ10801118
માણસા10601114
ગોજારીયા10941117
વિસનગર10501121
પાલનપુર10901116
તલોદ10711106
થરા10951119
દહેગામ10631095
ભીલડી10911111
દીયોદર10551110
વડાલી10901132
કલોલ10791106
સિધ્ધપુર10621120
હિંમતનગર10801111
કુકરવાડા10301120
મોડાસા10701106
ધનસૂરા10701095
ઇડર7785951
પાથાવાડ10501108
બેચરાજી10701100
વડગામ11171131
ખેડબ્રહ્મા11011111
કપડવંજ10501075
થરાદ10701116
રાસળ10801100
બાવળા10411112230
રાધનપુર10851111
સતલાસણા10801100
ઇકબાલગઢ10901107
શિહોરી10801125
ઉનાવા10501125
લાખાણી10701112
સમી10851101
વારાહી10801090
ચાણસ્મા10501110
એરંડા Eranda Price 30-04-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment