તુવેર અને સોયાબીનના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી; જાણો આજના (23/01/2024 ના) તુવેર અને સોયાબીનના બજારભાવ – 23/01/2024 Turmeric And Soybeans Apmc Rate

WhatsApp Group Join Now

તુવેર અને સોયાબીનના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી; જાણો આજના (23/01/2024 ના) તુવેર અને સોયાબીનના બજારભાવ – 23/01/2024 Turmeric And Soybeans Apmc Rate

તુવેરના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, તા. 20/01/2024, શનિવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1650થી રૂ. 2147 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1800થી રૂ. 1722 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભાવનગરના માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1721થી રૂ. 1722 સુધીના બોલાયા હતા.

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1641થી રૂ. 2161 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઉપલેટા માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1600થી રૂ. 1730 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધોરાજીના માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 1911 સુધીના બોલાયા હતા.

વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1275થી રૂ. 1971 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તળાજા માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1770થી રૂ. 1785 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બોટાદના માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1170થી રૂ. 1400 સુધીના બોલાયા હતા.

જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1940 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 2085 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જેતપુરના માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 2056 સુધીના બોલાયા હતા.

રાજુલા માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1400થી રૂ. 1750 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1669થી રૂ. 1670 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જામજોધપુરના માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1800થી રૂ. 2116 સુધીના બોલાયા હતા.

અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1380થી રૂ. 2055 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કોડીનાર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1520થી રૂ. 2201 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સાવરકુંડલાના માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1550થી રૂ. 2031 સુધીના બોલાયા હતા.

ધ્રોલ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1600થી રૂ. 2100 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભેંસાણ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 1850 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધનસૂરાના માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1700થી રૂ. 1871 સુધીના બોલાયા હતા.

વડાલી માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1550થી રૂ. 1787 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કડી માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1728થી રૂ. 1751 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બેચરાજીના માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1701થી રૂ. 2089 સુધીના બોલાયા હતા.

વીરમગામ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1875થી રૂ. 1876 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે દાહોદ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1700થી રૂ. 1800 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઇડરના માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1230થી રૂ. 1773 સુધીના બોલાયા હતા.

સોયાબીનના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, તા. 20/01/2024, શનિવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 850થી રૂ. 940 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 831થી રૂ. 851 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જામનગરના માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 981 સુધીના બોલાયા હતા.

અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1001 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઉંઝા માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 980થી રૂ. 981 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ડિસાના માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 962થી રૂ. 966 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: એરંડાના ભાવમાં થયો મોટો ઘટાડો; જાણો આજના (તા. 23/01/2024 ના) તમામ બજારમાં એરંડાના બજાર ભાવ

વિસનગર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 931થી રૂ. 1008 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધાનેરા માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 950થી રૂ. 985 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ હારીજના માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 940થી રૂ. 988 સુધીના બોલાયા હતા.

ભીલડી માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 950થી રૂ. 955 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે દીયોદર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 950થી રૂ. 1000 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કડીના માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 916થી રૂ. 980 સુધીના બોલાયા હતા.

માણસા માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 956થી રૂ. 957 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે થરા માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 960થી રૂ. 978 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાધનપુરના માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 950થી રૂ. 989 સુધીના બોલાયા હતા.

બેચરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 872થી રૂ. 952 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વીરમગામ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 882થી રૂ. 883 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ લાખાણીના માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 960થી રૂ. 980 સુધીના બોલાયા હતા.

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 850થી રૂ. 924 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 750થી રૂ. 894 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભેંસાણના માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 720થી રૂ. 880 સુધીના બોલાયા હતા.

વેરાવળ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 871થી રૂ. 913 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે લાલપુર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 750થી રૂ. 850 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વાંકાનેરના માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 869થી રૂ. 870 સુધીના બોલાયા હતા.

તુવેરના બજાર ભાવ (Turmeric And Soybeans Apmc Rate):

તા. 20/01/2024, શનિવારના તુવેરના બજાર ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડ નીચા ભાવ ઉંચા ભાવ
રાજકોટ 1650 2147
જુનાગઢ 1800 2150
ભાવનગર 1721 1722
ગોંડલ 1641 2161
ઉપલેટા 1600 1730
ધોરાજી 1200 1911
વિસાવદર 1275 1971
તળાજા 1770 1785
બોટાદ 1170 1400
જસદણ 1050 1940
જામનગર 1500 2085
જેતપુર 1500 2056
રાજુલા 1400 1750
મહુવા 1669 1670
જામજોધપુર 1800 2116
અમરેલી 1380 2055
કોડીનાર 1520 2201
સાવરકુંડલા 1550 2031
ધ્રોલ 1600 2100
ભેંસાણ 1200 1850
ધનસૂરા 1700 1871
વડાલી 1550 1787
કડી 1728 1751
બેચરાજી 1701 2089
વીરમગામ 1875 1876
દાહોદ 1700 1800
ઇડર 1230 1773

સોયાબીનના બજાર ભાવ (Turmeric And Soybeans Apmc Rate):

તા. 20/01/2024, શનિવારના સોયાબીનના બજાર ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડ નીચા ભાવ ઉંચા ભાવ
રાજકોટ 850 940
ગોંડલ 831 851
જામનગર 900 981
અમરેલી 1000 1001
ઉંઝા 980 981
ડિસા 962 966
વિસનગર 931 1008
ધાનેરા 950 985
હારીજ 940 988
ભીલડી 950 955
દીયોદર 950 1000
કડી 916 980
માણસા 956 957
થરા 960 978
રાધનપુર 950 989
બેચરાજી 872 952
વીરમગામ 882 883
લાખાણી 960 980
જુનાગઢ 850 924
અમરેલી 750 894
ભેંસાણ 720 880
વેરાવળ 871 913
લાલપુર 750 850
વાંકાનેર 869 870
મહુવા 858 891
ઇડર 870 911
મોડાસા 880 903
વડાલી 900 927
દાહોદ 956 970
હિંમતનગર 850 900

દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.

WhatsApp Group Join Now

1 thought on “તુવેર અને સોયાબીનના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી; જાણો આજના (23/01/2024 ના) તુવેર અને સોયાબીનના બજારભાવ – 23/01/2024 Turmeric And Soybeans Apmc Rate”

Leave a Comment