એરંડાના ભાવમાં થયો મોટો ઘટાડો; જાણો આજના (તા. 23/01/2024 ના) તમામ બજારમાં એરંડાના બજાર ભાવ – Today 23/01/2024 Eranda Apmc Rate

WhatsApp Group Join Now

એરંડાના ભાવમાં થયો મોટો ઘટાડો; જાણો આજના (તા. 23/01/2024 ના) તમામ બજારમાં એરંડાના બજાર ભાવ – Today 23/01/2024 Eranda Apmc Rate

એરંડાના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, તા. 20/01/2024, શનિવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1136 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1051થી રૂ. 1111 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જુનાગઢના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 925થી રૂ. 1111 સુધીના બોલાયા હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1121 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1081થી રૂ. 1126 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જેતપુરના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1071 સુધીના બોલાયા હતા.

ઉપલેટા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1122 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 900 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધોરાજીના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1076થી રૂ. 1101 સુધીના બોલાયા હતા.

મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1069થી રૂ. 1070 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1110થી રૂ. 1122 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કોડીનારના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1020થી રૂ. 1100 સુધીના બોલાયા હતા.

હળવદ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1090થી રૂ. 1150 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભાવનગર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1097થી રૂ. 1098 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જસદણના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1059 સુધીના બોલાયા હતા.

વાંકાનેર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 990થી રૂ. 1087 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1086થી રૂ. 1087 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભચાઉના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1080થી રૂ. 1140 સુધીના બોલાયા હતા.

અંજાર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1075થી રૂ. 1145 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભુજ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1110થી રૂ. 1120 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ દશાડાપાટડીના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1123થી રૂ. 1130 સુધીના બોલાયા હતા.

ધ્રોલ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1080 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ડિસા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1128થી રૂ. 1153 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભાભરના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1135થી રૂ. 1161 સુધીના બોલાયા હતા.

ધાનેરા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1113થી રૂ. 1150 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વિજાપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1162 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ હારીજના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1111થી રૂ. 1150 સુધીના બોલાયા હતા.

માણસા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1101થી રૂ. 1160 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોજારીયા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1104થી રૂ. 1129 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કડીના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1105થી રૂ. 1162 સુધીના બોલાયા હતા.

વિસનગર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1107થી રૂ. 1157 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે પાલનપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1116થી રૂ. 1153 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ થરાના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1128થી રૂ. 1165 સુધીના બોલાયા હતા.

દહેગામ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1139 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભીલડી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1101થી રૂ. 1151 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ દીયોદરના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1155 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: કપાસમાં ભાવમાં વધારો થયો કે ઘટાડો? જાણો આજના (તા. 23/01/2024 ના) કપાસના બજાર ભાવ

વડાલી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1129 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કલોલ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1131થી રૂ. 1147 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ હિંમતનગરના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1080થી રૂ. 1126 સુધીના બોલાયા હતા.

કુકરવાડા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1135 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મોડાસા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1103 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધનસૂરાના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1121 સુધીના બોલાયા હતા.

ઇડર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1125 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે પાથાવાડ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1131 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બેચરાજીના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1120થી રૂ. 1140 સુધીના બોલાયા હતા.

વડગામ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1110થી રૂ. 1135 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કપડવંજ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1070થી રૂ. 1090 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વીરમગામના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1124થી રૂ. 1138 સુધીના બોલાયા હતા.

બાવળા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1115થી રૂ. 1140 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સાણંદ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1110થી રૂ. 1121 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાધનપુરના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1143 સુધીના બોલાયા હતા.

આંબલિયાસણ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1076થી રૂ. 1120 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સતલાસણા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1124 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઇકબાલગઢના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1134થી રૂ. 1136 સુધીના બોલાયા હતા.

એરંડાના બજાર ભાવ (Today 23/01/2024 Eranda Apmc Rate) :

તા. 20/01/2024, શનિવારના એરંડાના બજાર ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડ નીચા ભાવ ઉંચા ભાવ
રાજકોટ 1050 1136
ગોંડલ 1051 1146
જુનાગઢ 925 1111
જામનગર 1050 1121
જામજોધપુર 1081 1126
જેતપુર 1000 1071
ઉપલેટા 1050 1122
વિસાવદર 800 900
ધોરાજી 1076 1101
મહુવા 1069 1070
અમરેલી 1110 1122
કોડીનાર 1020 1100
હળવદ 1090 1150
ભાવનગર 1097 1098
જસદણ 900 1059
વાંકાનેર 990 1087
મોરબી 1086 1087
ભચાઉ 1080 1140
અંજાર 1075 1145
ભુજ 1110 1120
દશાડાપાટડી 1123 1130
ધ્રોલ 1000 1080
ડિસા 1128 1153
ભાભર 1135 1161
ધાનેરા 1113 1150
વિજાપુર 1100 1162
હારીજ 1111 1150
માણસા 1101 1160
ગોજારીયા 1104 1129
કડી 1105 1162
વિસનગર 1107 1157
પાલનપુર 1116 1153
થરા 1128 1165
દહેગામ 1100 1139
ભીલડી 1101 1151
દીયોદર 1100 1155
વડાલી 1100 1129
કલોલ 1131 1147
હિંમતનગર 1080 1126
કુકરવાડા 1100 1135
મોડાસા 1000 1103
ધનસૂરા 1100 1121
ઇડર 1050 1125
પાથાવાડ 1100 1131
બેચરાજી 1120 1140
વડગામ 1110 1135
કપડવંજ 1070 1090
વીરમગામ 1124 1138
બાવળા 1115 1140
સાણંદ 1110 1121
રાધનપુર 1100 1143
આંબલિયાસણ 1076 1120
સતલાસણા 1100 1124
ઇકબાલગઢ 1134 1136
શિહોરી 1118 1155
ઉનાવા 1121 1164
લાખાણી 1111 1160
પ્રાંતિજ 1100 1135
વારાહી 1120 1145
દાહોદ 1020 1040

દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.

WhatsApp Group Join Now

1 thought on “એરંડાના ભાવમાં થયો મોટો ઘટાડો; જાણો આજના (તા. 23/01/2024 ના) તમામ બજારમાં એરંડાના બજાર ભાવ – Today 23/01/2024 Eranda Apmc Rate”

Leave a Comment