આજે બજારમાં ભારે ઉછાળો: આજના તા. 01/11/2022ના બજાર ભાવ, જાણો ઘઉં, કપાસ, ડુંગળી, એરંડા, મગફળી, રાયડો વગેરેના ભાવ

આજના તા. 01/11/2022 ને મંગળવારના જામનગર, ગોંડલ, મોરબી, જુનાગઢ, મહુવા અને રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Bajar Bhav) નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડ (Jamnagar Market Yard):

જામનગરના હાપા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3400થી 4390 સુધીનો બોલાયો હતો. તેમજ જામનગરમાં પ્રખ્યાત અજમાનો ભાવ રૂ. 1540થી 2200 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamnagar APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1390 1770
બાજરો 384 444
ઘઉં 471 540
મગ 800 1340
અડદ 1000 1520
મઠ 1140 1140
ચોળી 580 1280
ચણા 825 930
મગફળી જીણી 1100 1930
મગફળી જાડી 1000 1200
તલ 2300 2585
રાયડો 950 1195
લસણ 80 426
જીરૂ 3400 4390
અજમો 1540 2200
ધાણા 1800 2010
ડુંગળી 75 470
મરચા સૂકા 2250 6005
સોયાબીન 970 1013
વટાણા 640 800

 

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal Market Yard):

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ મરચા માટે ખુબ જ પ્રચલિત છે. ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3251થી 4531 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 1001થી 2201 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Gondal APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં 430 520
ઘઉં ટુકડા 440 602
કપાસ 1551 1741
શીંગ ફાડા 1041 1671
તલ 2100 2621
કાળા તલ 1876 2601
તલ લાલ 2481 2521
જીરૂ 3251 4541
કલંજી 1500 2251
ધાણા 1001 2201
ધાણી 1101 2251
લસણ 91 501
ગુવારનું બી 871 871
બાજરો 421 421
જુવાર 711 711
મકાઈ 431 471
મગ 1026 1521
ચણા 781 876
વાલ 831 2351
અડદ 826 1561
ચોળા/ચોળી 551 1201
તુવેર 751 1501
રાયડો 961 1081
રાઈ 1111 1051
મેથી 776 1051
અજમો 1411 1411
સુવા 1301 1301
ગોગળી 701 1191
વટાણા 450 681

 

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ (Junagadh Market Yard):

જુનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 4000થી 4210 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 1900થી 2228 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Junagadh APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1550 1751
ઘઉં 400 545
ઘઉં ટુકડા 400 534
બાજરો 312 312
ચણા 750 877
અડદ 1300 1581
તુવેર 1300 1511
મગફળી જીણી 1100 1604
મગફળી જાડી 1050 1256
તલ 2250 2503
જીરૂ 4000 4210
ધાણા 1900 2228
મગ 1250 1446
સીંગદાણા જાડા 1410 1410
સોયાબીન 900 1029
રાઈ 1000 1000

 

મોરબી માર્કેટ યાર્ડ (Morbi Market Yard):

મોરબી માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2580થી 4380 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કાળા તલનો ભાવ રૂ. 2000થી 2570 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Morbi APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1601 1743
ઘઉં 482 568
તલ 1780 2530
મગફળી જીણી 1001 1435
જીરૂ 2580 4380
અડદ 1271 1571
ચણા 705 861
એરંડા 1355 1365
ગુવારનું બી 885 885
તલ કાળા 2000 2570

 

મહુવા માર્કેટ યાર્ડ (Mahuva Market Yard):

મહુવા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં તલનો ભાવ રૂ. 2310થી 2552 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કાળા કપાસનો ભાવ રૂ. 1580થી 1652 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના મહુવા માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Mahuva APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1580 1652
શીંગ મગડી 1136 1401
શીંગ નં.૩૯ 950 1338
શીંગ નં.૫ 1081 1185
મગફળી જાડી 975 1351
જુવાર 520 520
બાજરો 385 507
ઘઉં 427 601
મકાઈ 351 515
અડદ 1346 1651
મગ 1100 1100
સોયાબીન 835 1000
ચણા 690 825
તલ 2310 2552
મેથી 555 755
ડુંગળી 92 504
ડુંગળી સફેદ 80 427
નાળિયેર (100 નંગ) 351 1845

 

રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ (Rajkot Market Yard):

રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડ મુખ્યત્વે મરી- મસાલા માટે ખુબ જ પ્રખ્યાત છે. રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3600થી 4431 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કપાસનો ભાવ રૂ. 1680થી 1755 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ બી.ટી. 1680 1755
ઘઉં લોકવન 495 521
ઘઉં ટુકડા 497 540
જુવાર સફેદ 525 765
જુવાર પીળી 425 511
બાજરી 285 395
તુવેર 1050 1540
ચણા પીળા 780 878
ચણા સફેદ 1500 2450
અડદ 1200 1570
મગ 1050 1557
વાલ દેશી 1750 2061
વાલ પાપડી 1850 2140
ચોળી 1000 1300
વટાણા 450 700
કળથી 785 1191
સીંગદાણા 1640 1710
મગફળી જાડી 1070 1295
મગફળી જીણી 1030 1245
તલી 2220 2550
સુરજમુખી 890 1205
એરંડા 1336 1393
અજમો 1750 1885
સુવા 1190 1485
સોયાબીન 950 1030
સીંગફાડા 1175 1634
કાળા તલ 2000 2622
લસણ 115 341
ધાણા 1806 2184
મરચા સુકા 1800 4800
વરીયાળી 1700 2400
જીરૂ 3600 4431
રાય 1000 1188
મેથી 950 1150
કલોંજી 2200 2375
રાયડો 980 1180
રજકાનું બી 3475 4125
ગુવારનું બી 850 875

 

દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *