આજે બજારમાં ભારે ઉછાળો: આજના તા. 04/10/2022ના બજાર ભાવ, જાણો ઘઉં, કપાસ, ડુંગળી, એરંડા, મગફળી, રાયડો વગેરેના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

આજના તા. 04/10/2022 ને મંગળવારના જામનગર, ગોંડલ, મોરબી, જુનાગઢ, મહુવા અને રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Bajar Bhav) નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડ (Jamnagar Market Yard):

જામનગરના હાપા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3000થી 4300 સુધીનો બોલાયો હતો. તેમજ જામનગરમાં પ્રખ્યાત અજમાનો ભાવ રૂ. 1300થી 2450 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1400 1785
જુવાર 625 658
બાજરો 325 398
ઘઉં 400 474
મગ 1100 1360
અડદ 1080 1475
ચોળી 525 1115
મેથી 970 1028
ચણા 750 1080
મગફળી જીણી 1050 1275
મગફળી જાડી 1000 1275
એરંડા 1300 1410
તલ 2140 2370
રાયડો 700 1001
લસણ 70 165
જીરૂ 3000 4300
અજમો 1300 2450
ધાણા 1700 2065
ડુંગળી 65 280
વટાણા 705 963
કલોંજી 1500 2100

 

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal Market Yard):

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ મરચા માટે ખુબ જ પ્રચલિત છે. ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2551થી 4471 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 1301થી 2121 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Gondal APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં 420 508
ઘઉં ટુકડા 430 568
કપાસ 1001 1801
સીંગદાણા 1531 1551
શીંગ ફાડા 951 1500
એરંડા 1421 1421
તલ 2001 2431
કાળા તલ 1926 2701
જીરૂ 2551 4471
ધાણા 1301 2121
ધાણી 1921 2161
લસણ 61 246
ડુંગળી 76 276
જુવાર 501 701
મકાઈ 531 561
મગ 876 1451
ચણા 721 861
વાલ પાપડી 1076 1776
અડદ 701 1441
ચોળા/ચોળી 751 1177
તુવેર 801 1401
સોયાબીન 851 986
રાયડો 951 971
રાઈ 1031 1051
મેથી 621 1000
સુવા 1376 1376
ગોગળી 531 1031
કાળી જીરી 1801 2581
સુરજમુખી 900 900
વટાણા 561 721

 

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ (Junagadh Market Yard):

જુનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં તલ કાળાનો ભાવ રૂ. 2050થી 2634 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 1800થી 2125 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Junagadh APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં 380 472
બાજરો 350 350
ચણા 750 850
અડદ 900 1400
તુવેર 1000 1430
મગફળી જીણી 950 1425
મગફળી જાડી 900 1290
સીંગફાડા 1100 1380
એરંડા 1300 1405
તલ 1950 2421
તલ કાળા 2050 2634
ધાણા 1800 2125
મગ 800 1000
સોયાબીન 850 951
મેથી 500 786
વટાણા 500 829

 

મોરબી માર્કેટ યાર્ડ (Morbi Market Yard):

મોરબી માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસનો ભાવ રૂ. 1501થી 1831 સુધીનો બોલાયો હતો તથા તલનો ભાવ રૂ. 1345થી 2375 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Morbi APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1501 1831
ઘઉં 452 500
તલ 1345 2375
મગફળી જીણી 1050 1152
બાજરો 470 470
એરંડા 1384 1386
સીંગદાણા 1486 1546

 

મહુવા માર્કેટ યાર્ડ (Mahuva Market Yard):

મહુવા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં તલનો ભાવ રૂ. 2100થી 2416 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કાળા તલનો ભાવ રૂ. 2090થી 2550 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના મહુવા માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Mahuva APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 900 1765
શીંગ મગડી 1160 1342
શીંગ નં.૩૯ 870 1266
શીંગ ટી.જે. 941 1390
મગફળી જાડી 717 1366
જુવાર 386 506
બાજરો 381 420
ઘઉં 411 527
મકાઈ 411 411
અડદ 1307 1520
મગ 917 1900
સોયાબીન 904 904
ચણા 682 759
તલ 2100 2416
તલ કાળા 2090 2550
અજમો 1400 1400
ડુંગળી 64 306
ડુંગળી સફેદ 160 216
નાળિયેર (100 નંગ) 690 2001

 

રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ (Rajkot Market Yard):

રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડ મુખ્યત્વે મરી- મસાલા માટે ખુબ જ પ્રખ્યાત છે. રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 4000થી 4439 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કપાસનો ભાવ રૂ. 1590થી 1800 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ બી.ટી. 1590 1800
ઘઉં લોકવન 455 481
ઘઉં ટુકડા 460 550
જુવાર સફેદ 505 718
જુવાર પીળી 371 485
બાજરી 290 418
તુવેર 1154 1418
ચણા પીળા 731 856
ચણા સફેદ 1445 2121
અડદ 1080 1510
મગ 1020 1460
વાલ દેશી 1625 2090
વાલ પાપડી 1970 2130
ચોળી 500 1150
વટાણા 750 1070
કળથી 750 1170
સીંગદાણા 1600 1750
મગફળી જાડી 950 1340
મગફળી જીણી 1000 1360
તલી 2090 2429
સુરજમુખી 690 1130
એરંડા 1401 1427
અજમો 1480 1861
સુવા 1080 1465
સોયાબીન 900 965
કાળા તલ 2050 2671
લસણ 70 284
ધાણા 1700 2255
વરીયાળી 2200 2200
જીરૂ 4000 4439
રાય 950 1190
મેથી 850 1142
કલોંજી 1920 2200
રાયડો 850 1020
રજકાનું બી 3800 4550
ગુવારનું બી 920 936

 

દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.

WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment