આજે બજારમાં ભારે ઉછાળો: આજના તા. 06/12/2022ના બજાર ભાવ, જાણો ઘઉં, કપાસ, ડુંગળી, એરંડા, મગફળી, રાયડો વગેરેના ભાવ

આજના તા. 06/12/2022 ને મંગળવારના જામનગર, ગોંડલ, જુનાગઢ, મોરબી, મહુવા અને રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Bajar Bhav) નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડ (Jamnagar Market Yard):

જામનગરના હાપા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3310થી 4700 સુધીનો બોલાયો હતો. તેમજ જામનગરમાં પ્રખ્યાત અજમાનો ભાવ રૂ. 1330થી 4405 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamnagar APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1500 1800
જુવાર 600 800
બાજરો 370 485
ઘઉં 400 562
મગ 1400 1520
અડદ 1000 1495
તુવેર 800 800
મેથી 950 1033
મકાઇ 300 335
ચણા 825 1025
મગફળી જીણી 1000 1625
મગફળી જાડી 900 1245
એરંડા 1251 1421
રાયડો 1100 1128
લસણ 80 398
જીરૂ 3310 4700
અજમો 1330 4405
ધાણા 1700 1875
ડુંગળી 60 430
મરચા સૂકા 1510 5040
સોયાબીન 900 1057
વટાણા 310 310

 

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal Market Yard):

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ મરચા માટે ખુબ જ પ્રચલિત છે. ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3401થી 4731 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 1000થી 1841 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Gondal APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં 480 560
ઘઉં ટુકડા 490 610
કપાસ 1601 1756
મગફળી જીણી 900 1271
મગફળી જાડી 800 1301
શીંગ ફાડા 801 1491
એરંડા 1291 1441
તલ 2551 3161
જીરૂ 3401 4731
કલંજી 1500 2481
વરિયાળી 2061 2061
ધાણા 1000 1841
ધાણી 1100 1751
મરચા 1401 5501
લસણ 111 326
ડુંગળી 61 316
બાજરો 391 501
જુવાર 491 901
મકાઈ 191 471
મગ 1001 1501
ચણા 851 931
વાલ 1381 1951
અડદ 801 1461
ચોળા/ચોળી 801 1426
મઠ 1511 1581
તુવેર 850 1381
સોયાબીન 900 1116
રાયડો 1101 1161
રાઈ 1121 1121
મેથી 751 1011
અજમો 1211 1211
ગોગળી 776 1101
સુરજમુખી 801 1271
વટાણા 481 841

 

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ (Junagadh Market Yard):

જુનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં ધાણાનો ભાવ રૂ. 1600થી 1860 સુધીનો બોલાયો હતો તથા તલનો ભાવ રૂ. 2700થી 3050 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Junagadh APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1630 1741
ઘઉં 470 553
જુવાર 600 682
મકાઈ 400 400
ચણા 700 922
અડદ 1000 1482
તુવેર 1000 1414
મગફળી જીણી 1075 1205
મગફળી જાડી 1000 1323
સીંગફાડા 1100 1490
એરંડા 700 1390
તલ 2700 3050
તલ કાળા 2200 2506
જીરૂ 3000 4400
ધાણા 1600 1860
મગ 1250 1524
વાલ 1700 1700
સોયાબીન 950 1145
રાઈ 1075 1075
મેથી 800 1152
વટાણા 730 730
કલંજી 2300 2300

 

મોરબી માર્કેટ યાર્ડ (Morbi Market Yard):

મોરબી માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2580થી 4630 સુધીનો બોલાયો હતો તથા તલનો ભાવ રૂ. 2450થી 2896 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Morbi APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1660 1770
ઘઉં 519 577
તલ 2450 2896
મગફળી જીણી 951 1435
જીરૂ 2580 4630
બાજરો 436 436
અડદ 1361 1465
ચણા 860 893
ગુવારનું બી 1050 1166
તલ કાળા 1400 270
સોયાબીન 1030 1068

 

મહુવા માર્કેટ યાર્ડ (Mahuva Market Yard):

મહુવા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં તલનો ભાવ રૂ. 2500થી 3000 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કપાસનો ભાવ રૂ. 1662થી 1715 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના મહુવા માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Mahuva APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1662 1715
શીંગ નં.૫ 1112 1400
શીંગ નં.૩૯ 1000 1190
શીંગ ટી.જે. 1050 1161
મગફળી જાડી 800 1290
જુવાર 444 898
બાજરો 419 710
ઘઉં 471 639
મકાઈ 467 467
અડદ 610 1830
સોયાબીન 875 1072
ચણા 751 886
તલ 2500 3000
તલ કાળા 2600 2600
તુવેર 850 1170
ધાણા 1700 1700
ડુંગળી 60 360
ડુંગળી સફેદ 120 384
નાળિયેર (100 નંગ) 504 1948

 

રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ (Rajkot Market Yard):

રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડ મુખ્યત્વે મરી- મસાલા માટે ખુબ જ પ્રખ્યાત છે. રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3800થી 4625 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કપાસનો ભાવ રૂ. 1675થી 1750 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ બી.ટી. 1675 1750
ઘઉં લોકવન 480 530
ઘઉં ટુકડા 490 595
જુવાર સફેદ 625 815
જુવાર પીળી 385 511
બાજરી 305 451
તુવેર 1176 1491
ચણા પીળા 850 930
ચણા સફેદ 1800 2506
અડદ 990 1498
મગ 1100 1500
વાલ દેશી 2025 2260
વાલ પાપડી 2250 2460
ચોળી 1050 1550
મઠ 1150 1750
વટાણા 330 879
કળથી 950 1395
સીંગદાણા 1575 1650
મગફળી જાડી 1070 1315
મગફળી જીણી 1080 1225
તલી 2700 3051
સુરજમુખી 875 1190
એરંડા 1310 1440
અજમો 1725 2011
સુવા 1225 1411
સોયાબીન 994 1108
સીંગફાડા 1175 1540
કાળા તલ 2350 2700
લસણ 155 275
ધાણા 1660 2121
મરચા સુકા 2500 4325
ધાણી 1785 2100
વરીયાળી 2335 2335
જીરૂ 3800 4625
રાય 1045 1192
મેથી 945 1102
કલોંજી 2310 2407
રાયડો 1005 1163
રજકાનું બી 3200 3900
ગુવારનું બી 1050 1180

 

દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *