આજના બજાર ભાવ: આજે બજારમાં ભારે ઉછાળો, જાણો ઘઉં, કપાસ, ડુંગળી, એરંડા, મગફળી, રાયડો વગેરેના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

આજના તા. 09/06/2022 ને ગુરુવારના જામનગર, ગોંડલ, મોરબી, જુનાગઢ, મહુવા અને રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડ:

જામનગરના હાપા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2400થી 3925 સુધીનો બોલાયો હતો. તેમજ જામનગરમાં પ્રખ્યાત અજમાનો ભાવ રૂ. 1850થી 2350 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1945 2470
જુવાર 200 593
બાજરો 300 465
ઘઉં 350 484
મગ 800 1340
અડદ 600 1400
તુવેર 400 1060
ચોળી 600 1205
વાલ 700 1300
મેથી 850 1125
મકાઇ 200 450
મગફળી જીણી 1000 1350
એરંડા 951 1481
તલ 1850 1995
તલ કાળા 1980 2290
રાયડો 1000 1225
લસણ 80 500
જીરૂ 2400 3925
અજમો 1850 2325
ધાણા 1600 2110
મરચા સૂકા 1000 1500
ઈસબગુલ 700 1320
વટાણા 1600 2640

 

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ:

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ મરચા માટે ખુબ જ પ્રચલિત છે. ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2251થી 4171 સુધીનો બોલાયો હતો તથા મરચા સૂકા પટ્ટોનો ભાવ રૂ. 851થી 2101 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં 414 478
ઘઉં ટુકડા 422 526
કપાસ 1101 2571
મગફળી જીણી 920 1366
મગફળી જાડી 825 1421
મગફળી નવી 1040 1341
સીંગદાણા 1701 1801
શીંગ ફાડા 1161 1651
એરંડા 1001 1511
તલ 1400 2081
તલ લાલ 2000 2091
જીરૂ 2251 4171
ઈસબગુલ 2081 2451
કલંજી 1211 2701
વરિયાળી 1551 1851
ધાણા 1000 2261
ધાણી 1100 2321
મરચા સૂકા પટ્ટો
851 2101
લસણ 101 401
ડુંગળી 41 211
ડુંગળી સફેદ 71 151
બાજરો 361 401
જુવાર 351 591
મકાઈ 471 491
મગ 1000 1361
ચણા 600 871
વાલ 801 1601
અડદ 1076 1401
ચોળા/ચોળી 831 1091
મઠ 1076 1076
તુવેર 921 1281
સોયાબીન 1051 1376
રાયડો 1100 1121
રાઈ 1061 1081
મેથી 551 1081
ગોગળી 91 1161
કાળી જીરી 1051 1051
વટાણા 351 1011

 

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ:

જુનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2200થી 3585સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 1900થી 2254 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં 350 452
ઘઉં ટુકડા 427 457
બાજરો 300 450
જુવાર 400 590
ચણા 750 873
અડદ 1250 1400
તુવેર 1000 1285
મગફળી જીણી 900 1200
મગફળી જાડી 880 1284
સીંગફાડા 1250 1560
એરંડા 1362 1425
તલ 1650 2018
તલ કાળા 1500 2508
જીરૂ 2200 3585
ધાણા 1900 2254
મગ 1050 1390
વાલ 800 800
સીંગદાણા 1500 1648
સોયાબીન 1225 1350
વટાણા 500 770
ગુવાર 850 1100

 

મોરબી માર્કેટ યાર્ડ:

મોરબી માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2520થી 4000 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કાળા તલનો ભાવ રૂ. 1250થી 2230 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં 420 540
તલ 1550 2012
મગફળી જીણી 915 1205
જીરૂ 2520 4000
જુવાર 442 613
મગ 1040 1228
અડદ 800 1154
ચણા 760 850
એરંડા 1423 1457
સોયાબીન 1155 1301
તુવેર 895 1101
તલ કાળા 1250 2230
સીંગદાણા 1471 1795
રાયડો 1085 1123
ગુવારનું બી 800 1096

 

મહુવા માર્કેટ યાર્ડ:

મહુવા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મહુવા માર્કેટ યાર્ડ ડુંગળી, કપાસ અને નાળીયેર માટે ખુબ જ પ્રખ્યાત છે. મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં નાળીયેરનો ભાવ રૂ. 254થી 1900 સુધીનો બોલાયો હતો નાળીયેરની આવક 100 નંગ તરીકે ગણવામાં આવે છે. મહુવામાં કપાસનો ભાવ રૂ. 1070થી 2350 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના મહુવા માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1070 2350
મગફળી જીણી 800 1333
મગફળી જાડી 1116 1256
એરંડા 1101 1371
જુવાર 250 612
બાજરો 372 525
ઘઉં 438 604
મકાઈ 432 520
અડદ 1198 1400
મગ 530 1262
સોયાબીન 1248 1258
મેથી 699 1015
ચણા 500 904
તલ 1673 2010
તલ કાળા 1589 2500
તુવેર 844 845
ધાણા 1800 2050
ડુંગળી 60 307
ડુંગળી સફેદ 111 209
નાળિયેર
254 1900

 

રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ:

રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડ મુખ્યત્વે મરી- મસાલા માટે ખુબ જ પ્રખ્યાત છે. રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3711થી 4100 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કપાસનો ભાવ રૂ. 2100થી 2615 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ બી.ટી. 2100 2615
ઘઉં લોકવન 415 460
ઘઉં ટુકડા 430 537
જુવાર સફેદ 465 568
જુવાર પીળી 365 475
બાજરી 280 471
તુવેર 1000 1238
ચણા પીળા 815 875
ચણા સફેદ 1135 1811
અડદ 1250 1430
મગ 1100 1348
વાલ દેશી 825 1611
વાલ પાપડી 1775 2011
ચોળી 1010 1175
કળથી 880 1005
સીંગદાણા 1710 1825
મગફળી જાડી 1090 1342
મગફળી જીણી 1070 1280
તલી 1840 2017
સુરજમુખી 975 1321
એરંડા 1420 1484
અજમો 1550 1950
સુવા 1150 1321
સોયાબીન 1225 1380
સીંગફાડા 1125 1705
કાળા તલ 1970 2560
લસણ 100 245
ધાણા 1770 2150
મરચા સુકા 2800 3200
ધાણી 1850 2250
જીરૂ 3711 4100
રાય 1000 1190
મેથી 968 1200
કલોંજી 2150 2671
રાયડો 1100 1221
રજકાનું બી 3500 5140
ગુવારનું બી 1080 1115

 

દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.

WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment