આજે બજારમાં ભારે ઉછાળો: આજના તા. 09/12/2022ના બજાર ભાવ, જાણો ઘઉં, કપાસ, ડુંગળી, એરંડા, મગફળી, રાયડો વગેરેના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

આજના તા. 09/12/2022 ને શુક્રવારના જામનગર, ગોંડલ, જુનાગઢ, મોરબી, મહુવા અને રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Bajar Bhav) નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડ (Jamnagar Market Yard):

જામનગરના હાપા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3000થી 4750 સુધીનો બોલાયો હતો. તેમજ જામનગરમાં પ્રખ્યાત અજમાનો ભાવ રૂ. 1500થી 1925 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamnagar APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1575 1800
બાજરો 400 462
ઘઉં 450 539
મગ 1100 1300
અડદ 955 1465
તુવેર 1005 1005
મઠ 1505 1505
ચોળી 310 310
ચણા 850 915
મગફળી જીણી 1000 1500
મગફળી જાડી 900 1200
એરંડા 1125 1425
તલ 2300 2850
રાયડો 1050 1145
લસણ 80 436
જીરૂ 3000 4750
અજમો 1500 4925
ડુંગળી 50 300
મરચા સૂકા 1150 4895
સોયાબીન 900 1049
વટાણા 480 900
કલોંજી 1800 2380

 

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal Market Yard):

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ મરચા માટે ખુબ જ પ્રચલિત છે. ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3500થી 4761 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 1000થી 1821 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Gondal APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં 490 560
ઘઉં ટુકડા 494 600
શીંગ ફાડા 851 1611
એરંડા 1000 1441
તલ 2191 3031
જીરૂ 3500 4761
કલંજી 1451 2451
વરિયાળી 1926 1926
ધાણા 1000 1821
ધાણી 1100 1761
લસણ 111 356
ગુવારનું બી 981 1051
બાજરો 331 441
જુવાર 541 811
મકાઈ 211 501
મગ 1076 1501
ચણા 836 911
વાલ 1801 1926
અડદ 876 1511
ચોળા/ચોળી 776 1226
મઠ 1521 1561
તુવેર 676 1451
સોયાબીન 951 1106
રાયડો 1111 1111
રાઈ 876 1211
મેથી 700 1001
સુવા 1281 1281
કળથી 1401 1401
ગોગળી 576 1151
સુરજમુખી 741 771
વટાણા 351 831

 

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ (Junagadh Market Yard):

જુનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં ધાણાનો ભાવ રૂ. 1600થી 1830 સુધીનો બોલાયો હતો તથા તલનો ભાવ રૂ. 2400થી 2820 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Junagadh APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1600 1790
ઘઉં 480 521
ઘઉં ટુકડા 500 534
જુવાર 730 730
ચણા 760 907
અડદ 1000 1478
તુવેર 1000 1484
મગફળી જીણી 950 1210
મગફળી જાડી 1050 1338
સીંગફાડા 1100 1445
તલ 2400 2820
તલ કાળા 2150 2642
ધાણા 1600 1830
મગ 1100 1532
ચોળી 1360 1360
સોયાબીન 950 1130
મેથી 785 785

 

મોરબી માર્કેટ યાર્ડ (Morbi Market Yard):

મોરબી માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 4330થી 4750 સુધીનો બોલાયો હતો તથા તલનો ભાવ રૂ. 2000થી 2820 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Morbi APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1685 1787
ઘઉં 500 568
તલ 2000 2820
મગફળી જીણી 900 1412
જીરૂ 4330 4750
મગ 790 1210
અડદ 1360 1510
ચણા 856 892
એરંડા 1390 1404
ગુવારનું બી 1140 1142
તલ કાળા 1440 2700
સોયાબીન 1000 1047
સીંગદાણા 1485 1540

 

મહુવા માર્કેટ યાર્ડ (Mahuva Market Yard):

મહુવા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં તલનો ભાવ રૂ. 2500થી 2951 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કપાસનો ભાવ રૂ. 1633થી 1709 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના મહુવા માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Mahuva APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1633 1709
શીંગ નં.૫ 1142 1376
શીંગ નં.૩૯ 1000 1210
શીંગ ટી.જે. 1085 1129
મગફળી જાડી 890 1289
જુવાર 431 700
બાજરો 399 529
ઘઉં 485 670
મઠ 890 1200
અડદ 1100 1712
સોયાબીન 914 1060
સુવાદાણા 1350 1350
ચણા 793 891
તલ 2500 2951
તલ કાળા 2652 2652
મેથી 916 916
ડુંગળી 60 359
ડુંગળી સફેદ 115 350
નાળિયેર (100 નંગ) 405 1702

 

રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ (Rajkot Market Yard):

રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડ મુખ્યત્વે મરી- મસાલા માટે ખુબ જ પ્રખ્યાત છે. રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3900થી 4801 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કપાસનો ભાવ રૂ. 1700થી 1785 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ બી.ટી. 1700 1785
ઘઉં લોકવન 480 541
ઘઉં ટુકડા 510 605
જુવાર સફેદ 650 825
જુવાર પીળી 450 540
બાજરી 285 455
મકાઇ 432 439
તુવેર 1044 1461
ચણા પીળા 810 935
ચણા સફેદ 1750 2501
અડદ 1050 1511
મગ 1115 1502
વાલ દેશી 2150 2350
વાલ પાપડી 2250 2400
ચોળી 1100 1450
મઠ 1150 1850
વટાણા 350 895
કળથી 975 1450
સીંગદાણા 1575 1650
મગફળી જાડી 1070 1315
મગફળી જીણી 1090 1230
તલી 2650 2970
સુરજમુખી 850 1140
એરંડા 1350 1451
અજમો 1760 1940
સુવા 1325 1460
સોયાબીન 1010 1100
સીંગફાડા 1170 1540
કાળા તલ 2336 2678
લસણ 130 374
ધાણા 1800 2115
મરચા સુકા 2500 4500
ધાણી 1700 2010
વરીયાળી 2180 2180
જીરૂ 3900 4801
રાય 1050 1192
મેથી 991 1110
ઇસબગુલ 2975 2975
કલોંજી 2200 2428
રાયડો 1025 1130
રજકાનું બી 3200 3500
ગુવારનું બી 1110 1168

 

દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.

WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment