આજે બજારમાં ભારે ઉછાળો: આજના તા. 10/12/2022ના બજાર ભાવ, જાણો ઘઉં, કપાસ, ડુંગળી, એરંડા, મગફળી, રાયડો વગેરેના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

આજના તા. 10/12/2022 ને શનિવારના જામનગર, ગોંડલ, જુનાગઢ, મોરબી, મહુવા અને રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Bajar Bhav) નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડ (Jamnagar Market Yard):

જામનગરના હાપા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3500થી 4855 સુધીનો બોલાયો હતો. તેમજ જામનગરમાં પ્રખ્યાત અજમાનો ભાવ રૂ. 1460થી 4040 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamnagar APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1550 1825
બાજરો 325 405
ઘઉં 400 558
મગ 680 1510
અડદ 380 1480
તુવેર 1280 1280
મઠ 1400 1400
ચોળી 1400 1400
ચણા 850 925
મગફળી જીણી 1000 1595
મગફળી જાડી 900 1220
તલ 2200 2700
રાયડો 1050 1144
લસણ 80 440
જીરૂ 3500 4855
અજમો 1460 4040
ધાણા 1600 1700
ડુંગળી 50 340
મરચા સૂકા 1400 4500
સોયાબીન 700 1066
વટાણા 705 705

 

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal Market Yard):

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ મરચા માટે ખુબ જ પ્રચલિત છે. ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3651થી 4821 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 1000થી 1791 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Gondal APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં 486 546
ઘઉં ટુકડા 492 600
કપાસ 1551 1756
મગફળી જીણી 915 1296
મગફળી જાડી 800 1316
શીંગ ફાડા 691 1491
એરંડા 1200 1441
તલ 2000 2931
કાળા તલ 1300 2526
જીરૂ 3651 4821
કલંજી 1501 2451
વરિયાળી 2291 2291
ધાણા 1000 1791
ધાણી 1100 1721
મરચા 1401 5401
લસણ 111 341
ડુંગળી 71 326
બાજરો 381 471
જુવાર 571 791
મકાઈ 441 491
મગ 1131 1541
ચણા 841 926
વાલ 1576 2021
વાલ પાપડી 2141 2141
અડદ 876 1551
ચોળા/ચોળી 876 1531
મઠ 1051 1541
તુવેર 1071 1441
રાજગરો 1251 1251
સોયાબીન 960 1106
રાયડો 1121 1121
રાઈ 1111 1181
મેથી 626 991
ગોગળી 576 1131
કાંગ 621 811
સુરજમુખી 726 726
વટાણા 441 741

 

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ (Junagadh Market Yard):

જુનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં ધાણાનો ભાવ રૂ. 1500થી 1800 સુધીનો બોલાયો હતો તથા તલનો ભાવ રૂ. 1800થી 2700 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Junagadh APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1500 1710
ઘઉં 490 548
ચણા 810 918
અડદ 1000 1468
તુવેર 1250 1490
મગફળી જીણી 950 1200
મગફળી જાડી 1050 1338
સીંગફાડા 1180 1460
તલ 1800 2700
તલ કાળા 2630 2630
જીરૂ 3000 4300
ધાણા 1500 1800
મગ 1150 1605
સીંગદાણા જાડા 1500 1500
સોયાબીન 950 1140
રાઈ 900 1111
મેથી 750 1004
વટાણા 825 825
કલંજી 2265 2265
અજમો 3975 3975

 

મોરબી માર્કેટ યાર્ડ (Morbi Market Yard):

મોરબી માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2650થી 4700 સુધીનો બોલાયો હતો તથા તલનો ભાવ રૂ. 1700થી 2928 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Morbi APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1650 1784
ઘઉં 510 570
તલ 1700 2928
મગફળી જીણી 901 1393
જીરૂ 2650 4700
અડદ 1071 1453
ચણા 807 903
ગુવારનું બી 1100 1130
સોયાબીન 951 1020
કલંજી 2288 2288

 

મહુવા માર્કેટ યાર્ડ (Mahuva Market Yard):

મહુવા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં તલનો ભાવ રૂ. 2700થી 2901 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કપાસનો ભાવ રૂ. 1611થી 1712 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના મહુવા માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Mahuva APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1611 1712
શીંગ નં.૫ 1151 1380
શીંગ નં.૩૯ 1119 1251
શીંગ ટી.જે. 1122 1132
મગફળી જાડી 1051 1321
બાજરો 421 600
ઘઉં 451 652
મઠ 2502 2502
અડદ 423 1451
મગ 900 900
સોયાબીન 1030 1060
ચણા 721 901
તલ 2700 2901
તલ કાળા 2653 2653
ધાણા 1580 1580
સુવાદાણા 1085 1085
ડુંગળી 68 360
ડુંગળી સફેદ 109 351
નાળિયેર (100 નંગ) 603 1676

 

રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ (Rajkot Market Yard):

રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડ મુખ્યત્વે મરી- મસાલા માટે ખુબ જ પ્રખ્યાત છે. રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3900થી 4801 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કપાસનો ભાવ રૂ. 1700થી 1790 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ બી.ટી. 1700 1790
ઘઉં લોકવન 485 544
ઘઉં ટુકડા 505 600
જુવાર સફેદ 690 831
જુવાર પીળી 450 561
બાજરી 325 460
તુવેર 1050 1433
ચણા પીળા 840 936
ચણા સફેદ 1825 2530
અડદ 1150 1551
મગ 1120 1527
વાલ દેશી 2150 2370
વાલ પાપડી 2200 2400
ચોળી 1100 1440
મઠ 1100 1775
વટાણા 341 940
કળથી 1050 1405
સીંગદાણા 1505 1670
મગફળી જાડી 1070 1320
મગફળી જીણી 1090 1225
તલી 2600 2960
સુરજમુખી 850 1160
એરંડા 1375 1454
અજમો 1850 2060
સુવા 1275 1465
સોયાબીન 1000 1085
સીંગફાડા 1125 1560
કાળા તલ 2380 2715
લસણ 160 390
ધાણા 1470 1715
મરચા સુકા 1800 4600
ધાણી 1540 1734
વરીયાળી 2000 2726
જીરૂ 3900 4801
રાય 1054 1193
મેથી 954 1097
ઇસબગુલ 2300 2300
કલોંજી 2150 2416
રાયડો 1028 1136
રજકાનું બી 3300 3750
ગુવારનું બી 1130 1185

 

દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.

WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment