આજના તા. 12/09/2022ના બજાર ભાવ: આજે બજારમાં ભારે ઉછાળો, જાણો ઘઉં, કપાસ, ડુંગળી, એરંડા, મગફળી, રાયડો વગેરેના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

આજના તા. 12/09/2022 ને સોમવારના જામનગર, ગોંડલ, મોરબી, જુનાગઢ, મહુવા અને રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Bajar Bhav) નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડ (Jamnagar Market Yard):

જામનગરના હાપા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3125થી 4490 સુધીનો બોલાયો હતો. તેમજ જામનગરમાં પ્રખ્યાત અજમાનો ભાવ રૂ. 1000થી 3160 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamnagar APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1550 2040
જુવાર 580 745
બાજરો 285 388
ઘઉં 400 484
મગ 865 1255
અડદ 1125 1400
તુવેર 600 1200
ચોળી 480 1290
વાલ 400 500
મકાઇ 200 300
ચણા 800 940
મગફળી જીણી 1000 1301
મગફળી જાડી 1100 1230
એરંડા 1100 1435
તલ 2250 2327
રાયડો 1050 1145
લસણ 50 330
જીરૂ 3125 4490
અજમો 1000 3160
ડુંગળી 45 110
સીંગદાણા 1200 1410
કલોંજી 1200 2350

 

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal Market Yard):

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ મરચા માટે ખુબ જ પ્રચલિત છે. ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2951થી 4541 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 1000થી 2241 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Gondal APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં 418 500
ઘઉં ટુકડા 420 548
કપાસ 1111 2201
મગફળી જીણી 950 1467
મગફળી જાડી 850 1366
મગફળી જૂની 900 1331
સીંગદાણા 1400 1741
શીંગ ફાડા 1011 1501
એરંડા 1416 1451
તલ 2101 2411
કાળા તલ 2026 2551
જીરૂ 2951 4541
ઈસબગુલ 2031 3001
વરિયાળી 2001 2001
ધાણા 1000 2241
ધાણી 1100 2151
લસણ 71 281
ડુંગળી 41 201
બાજરો 291 461
જુવાર 601 731
મકાઈ 421 541
મગ 651 1331
ચણા 721 861
વાલ 1176 2001
અડદ 851 1471
ચોળા/ચોળી 876 1326
મઠ 1231 1326
તુવેર 701 1381
સોયાબીન 901 956
રાયડો 961 1001
રાઈ 976 1061
મેથી 700 1021
અજમો 1626 1626
સુવા 1401 1421

 

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ (Junagadh Market Yard):

જુનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં તલનો ભાવ રૂ. 2200થી 2384 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 2000થી 2254 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Junagadh APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં 380 487
જુવાર 500 700
ચણા 700 844
અડદ 1000 1450
તુવેર 1100 1400
મગફળી જાડી 830 1270
સીંગફાડા 1000 1390
એરંડા 1451 1451
તલ 2200 2384
તલ કાળા 1900 2451
ધાણા 2000 2254
સીંગદાણા જાડા 1200 1662
સોયાબીન 750 972
મેથી 930 930

 

મોરબી માર્કેટ યાર્ડ (Morbi Market Yard):

મોરબી માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2680થી 4620 સુધીનો બોલાયો હતો તથા તલનો ભાવ રૂ. 2250થી 2340 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Morbi APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1866 2130
ઘઉં 415 485
તલ 2250 2340
મગફળી જીણી 680 1198
જીરૂ 2680 4620
ચણા 653 821
વટાણા સફેદ 800 800
સીંગદાણા 1300 1484

 

મહુવા માર્કેટ યાર્ડ (Mahuva Market Yard):

મહુવા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં તલનો ભાવ રૂ. 2251થી 2356 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કાળા તલનો ભાવ રૂ. 2250થી 2622 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના મહુવા માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 800 1700
મગફળી જીણી 1138 1292
મગફળી જાડી 965 1249
એરંડા 1285 1285
જુવાર 311 741
બાજરો 333 485
ઘઉં 408 574
મકાઈ 480 482
અડદ 1400 1451
મગ 700 1218
રાઈ 950 950
ચણા 650 820
તલ 2251 2356
તલ કાળા 2250 2622
તુવેર 990 1236
મેથી 700 700
અજમો 1030 1797
ડુંગળી 52 315
ડુંગળી સફેદ 100 180
નાળિયેર (100 નંગ) 601 1682

 

રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ (Rajkot Market Yard):

રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડ મુખ્યત્વે મરી- મસાલા માટે ખુબ જ પ્રખ્યાત છે. રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 4015થી 4555 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કપાસનો ભાવ રૂ. 1780થી 2100 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ બી.ટી. 1780 2100
ઘઉં લોકવન 455 475
ઘઉં ટુકડા 444 526
જુવાર સફેદ 505 768
જુવાર પીળી 460 525
બાજરી 295 465
તુવેર 990 1376
ચણા પીળા 751 847
ચણા સફેદ 1400 2020
અડદ 1125 1550
મગ 1065 1430
વાલ દેશી 1211 1830
વાલ પાપડી 1840 2005
ચોળી 950 1300
વટાણા 700 918
કળથી 975 1211
સીંગદાણા 1600 1720
મગફળી જાડી 1100 1321
મગફળી જીણી 1110 1370
તલી 2000 2400
સુરજમુખી 821 1170
એરંડા 1372 1456
અજમો 1530 1960
સુવા 1175 1435
સોયાબીન 850 982
સીંગફાડા 1380 1560
કાળા તલ 2070 2649
લસણ 117 300
ધાણા 1800 2135
જીરૂ 4015 4555
રાય 950 1195
મેથી 950 1190
કલોંજી 2100 2350
રાયડો 960 1071
રજકાનું બી 3800 4400
ગુવારનું બી 800 950

 

દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.

WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment