આજના તા. 13/09/2022ના બજાર ભાવ: આજે બજારમાં ભારે ઉછાળો, જાણો ઘઉં, કપાસ, ડુંગળી, એરંડા, મગફળી, રાયડો વગેરેના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

આજના તા. 13/09/2022 ને મંગળવારના જામનગર, ગોંડલ, મોરબી, જુનાગઢ, મહુવા અને રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Bajar Bhav) નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડ (Jamnagar Market Yard):

જામનગરના હાપા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3430થી 4615 સુધીનો બોલાયો હતો. તેમજ જામનગરમાં પ્રખ્યાત અજમાનો ભાવ રૂ. 1540થી 2800 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamnagar APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1845 2005
જુવાર 600 705
બાજરો 250 361
ઘઉં 350 471
મગ 1100 1150
અડદ 730 1375
તુવેર 1050 1240
ચણા 750 858
મગફળી જીણી 1000 1155
મગફળી જાડી 1000 1150
એરંડા 950 1434
તલ 1800 2364
તલ કાળા 2000 2370
રાયડો 900 1140
લસણ 50 295
જીરૂ 3430 4615
અજમો 1540 2800
ડુંગળી 75 215
સીંગદાણા 1250 1415
સોયાબીન 900 950
વટાણા 635 705

 

 ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal Market Yard):

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ મરચા માટે ખુબ જ પ્રચલિત છે. ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3101થી 4601 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 1000થી 2251 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Gondal APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં 410 498
ઘઉં ટુકડા 410 518
કપાસ 1111 2081
મગફળી જીણી 1000 1426
મગફળી જાડી 900 1346
મગફળી જૂની 1010 1351
સીંગદાણા 1400 1741
શીંગ ફાડા 10001 1501
એરંડા 1001 1436
તલ 2000 2401
કાળા તલ 1926 2626
જીરૂ 3101 4601
ઈસબગુલ 1200 2451
ધાણા 1000 2251
ધાણી 1100 2261
લસણ 71 221
ડુંગળી 41 191
ડુંગળી સફેદ 61 96
બાજરો 251 421
જુવાર 401 711
મકાઈ 511 531
મગ 701 1361
ચણા 721 856
વાલ 1201 2021
અડદ 826 1481
ચોળા/ચોળી 700 1151
તુવેર 901 1411
સોયાબીન 891 856
રાયડો 921 921
રાઈ 1041 1041
મેથી 600 1031
ગોગળી 641 1081
વટાણા 631 1091

 

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ (Junagadh Market Yard):

જુનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3700થી 3700 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 1950થી 2300 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Junagadh APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં 350 481
બાજરો 350 350
જુવાર 550 550
મકાઈ 378 378
ચણા 750 849
અડદ 1000 1500
તુવેર 1100 1406
મગફળી જીણી 1050 1200
મગફળી જાડી 950 1272
સીંગફાડા 950 1272
એરંડા 1000 1431
તલ 2200 2365
તલ કાળા 1900 2532
જીરૂ 3700 3700
ધાણા 1950 2300
મગ 600 1176
ચોળી 540 540
સીંગદાણા જાડા 1200 1600
સોયાબીન 825 964
મેથી 600 900
વટાણા 400 400
કલંજી 1000 1650
ચોખા 288 288

 

મોરબી માર્કેટ યાર્ડ (Morbi Market Yard):

મોરબી માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2640થી 4700 સુધીનો બોલાયો હતો તથા તલનો ભાવ રૂ. 2026થી 2356 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Morbi APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1951 2055
ઘઉં 424 494
તલ 2026 2356
મગફળી જીણી 880 1160
જીરૂ 2640 4700
બાજરો 442 460
ચણા 601 815
એરંડા 1350 1433

 

મહુવા માર્કેટ યાર્ડ (Mahuva Market Yard):

મહુવા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં ધાણાનો ભાવ રૂ. 1380થી 1380 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કાળા તલનો ભાવ રૂ. 2472થી 2576 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના મહુવા માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
મગફળી જાડી 700 1121
જુવાર 473 606
બાજરો 361 490
ઘઉં 420 567
અડદ 1265 1236
મગ 1236 1236
સોયાબીન 899 899
રાજગરો 995 995
રાઈ 1044 1044
ચણા 703 950
તલ 2000 2353
તલ કાળા 2472 2576
તુવેર 1085 1085
મેથી 455 455
ધાણા 1380 1380
ડુંગળી 51 261
ડુંગળી સફેદ 85 182
નાળિયેર (100 નંગ) 700 1785

 

રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ (Rajkot Market Yard):

રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડ મુખ્યત્વે મરી- મસાલા માટે ખુબ જ પ્રખ્યાત છે. રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 4000થી 4580 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કપાસનો ભાવ રૂ. 1795થી 2084 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ બી.ટી. 1795 2084
ઘઉં લોકવન 450 480
ઘઉં ટુકડા 455 536
જુવાર સફેદ 480 770
જુવાર પીળી 375 505
બાજરી 305 471
તુવેર 940 1391
ચણા પીળા 744 844
ચણા સફેદ 1350 2134
અડદ 1200 1550
મગ 1079 1400
વાલ દેશી 1180 1865
વાલ પાપડી 1811 2030
ચોળી 1050 1133
વટાણા 560 832
કળથી 1050 1220
સીંગદાણા 1600 1675
મગફળી જાડી 1105 1325
મગફળી જીણી 1100 1360
તલી 1950 2415
સુરજમુખી 825 1211
એરંડા 1370 1448
અજમો 1550 1940
સુવા 1150 1440
સોયાબીન 820 980
સીંગફાડા 1400 1550
કાળા તલ 1850 2604
લસણ 111 350
ધાણા 1800 2113
જીરૂ 4000 4580
રાય 1000 1190
મેથી 930 1100
કલોંજી 2110 2360
રાયડો 950 1040
રજકાનું બી 3850 4425
ગુવારનું બી 925 971

 

દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.

WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment