આજના તા. 15/09/2022ના બજાર ભાવ: આજે બજારમાં ભારે ઉછાળો, જાણો ઘઉં, કપાસ, ડુંગળી, એરંડા, મગફળી, રાયડો વગેરેના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

આજના તા. 15/09/2022 ને ગુરુવારના જામનગર, ગોંડલ, મોરબી, જુનાગઢ, મહુવા અને રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Bajar Bhav) નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડ (Jamnagar Market Yard):

જામનગરના હાપા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3110થી 4565 સુધીનો બોલાયો હતો. તેમજ જામનગરમાં પ્રખ્યાત અજમાનો ભાવ રૂ. 1575થી 2450 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamnagar APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1800 1950
બાજરો 305 390
ઘઉં 400 505
મગ 1000 1160
તુવેર 940 1277
મકાઇ 300 340
ચણા 650 864
મગફળી જીણી 900 1155
મગફળી જાડી 900 1075
તલ 2150 2385
લસણ 120 150
જીરૂ 3110 4565
અજમો 1575 2450
ધાણા 1900 2025
ડુંગળી 65 215
સીંગદાણા 1300 1375
સોયાબીન 800 870
કલોંજી 1800 2215

 

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal Market Yard):

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ મરચા માટે ખુબ જ પ્રચલિત છે. ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3200થી 4641 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 1000થી 2211 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Gondal APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં 410 470
ઘઉં ટુકડા 412 536
કપાસ 1001 1991
મગફળી જીણી 1000 1481
મગફળી જાડી 850 1361
મગફળી જૂની 950 1346
સીંગદાણા 1400 1675
શીંગ ફાડા 1101 1501
એરંડા 1251 1451
તલ 2001 2401
કાળા તલ 1901 2576
જીરૂ 3200 4641
ધાણા 1000 2211
ધાણી 1100 2141
લસણ 71 231
ડુંગળી 41 221
બાજરો 421 421
જુવાર 401 731
મકાઈ 451 491
મગ 831 1471
ચણા 726 871
વાલ 671 2031
અડદ 726 1471
ચોળા/ચોળી 776 1351
તુવેર 876 1461
સોયાબીન 851 986
રાયડો 991 1011
રાઈ 1011 1051
મેથી 501 1041
અજમો 851 1126
વટાણા 361 861

 

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ (Junagadh Market Yard):

જુનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં તલનો ભાવ રૂ. 2200થી 2390 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 1800થી 2249 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Junagadh APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં 400 496
ઘઉં ટુકડા 425 490
બાજરો 300 300
જુવાર 508 508
ચણા 720 846
અડદ 950 1488
તુવેર 1250 1486
મગફળી જાડી 850 1278
સીંગફાડા 1000 1395
તલ 2200 2390
તલ કાળા 2000 2525
ધાણા 1800 2249
મગ 1100 1332
સોયાબીન 850 1022
મેથી 920 920
ગુવાર 905 914
સુરજમુખી 950 950

 

મોરબી માર્કેટ યાર્ડ (Morbi Market Yard):

મોરબી માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2580થી 4630 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ચણાનો ભાવ રૂ. 654થી 800 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Morbi APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં 448 466
જીરૂ 2580 4630
ચણા 654 800
એરંડા 1424 1424

 

મહુવા માર્કેટ યાર્ડ (Mahuva Market Yard):

મહુવા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં ધાણાનો ભાવ રૂ. 2030થી 2030 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કાળા તલનો ભાવ રૂ. 2637થી 2637 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના મહુવા માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
મગફળી જીણી 1171 1171
મગફળી જાડી 850 850
જુવાર 425 542
બાજરો 390 459
ઘઉં 431 566
મકાઈ 404 455
અડદ 926 1570
મગ 1020 1438
સોયાબીન 962 962
ધાણા 2030 2030
ચણા 704 812
તલ 2197 2367
તલ કાળા 2637 2637
તુવેર 1314 1314
મેથી 600 914
ડુંગળી 39 285
ડુંગળી સફેદ 100 160
નાળિયેર (100 નંગ) 400 1700

 

રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ (Rajkot Market Yard):

રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડ મુખ્યત્વે મરી- મસાલા માટે ખુબ જ પ્રખ્યાત છે. રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 4150થી 4642 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કપાસનો ભાવ રૂ. 1814થી 2050 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ બી.ટી. 1814 2050
ઘઉં લોકવન 458 478
ઘઉં ટુકડા 452 503
જુવાર સફેદ 485 761
જુવાર પીળી 365 511
બાજરી 311 470
તુવેર 975 1470
ચણા પીળા 740 865
ચણા સફેદ 1400 1970
અડદ 1300 1565
મગ 1025 1396
વાલ દેશી 1221 1835
વાલ પાપડી 1850 2040
ચોળી 965 1300
વટાણા 700 900
કળથી 1075 1225
સીંગદાણા 1528 1700
મગફળી જાડી 1105 1365
મગફળી જીણી 1100 1350
તલી 1900 2377
સુરજમુખી 850 1211
એરંડા 1395 1451
અજમો 1525 1880
સુવા 1125 1475
સોયાબીન 957 1000
સીંગફાડા 1405 1565
કાળા તલ 1950 2640
લસણ 100 420
ધાણા 1800 2144
વરીયાળી 2100 2100
જીરૂ 4150 4642
રાય 950 1150
મેથી 950 1186
કલોંજી 2200 2350
રાયડો 940 1060
રજકાનું બી 3250 4165
ગુવારનું બી 800 995

 

દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.

WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment