આજના તા. 16/09/2022ના બજાર ભાવ: આજે બજારમાં ભારે ઉછાળો, જાણો ઘઉં, કપાસ, ડુંગળી, એરંડા, મગફળી, રાયડો વગેરેના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

આજના તા. 16/09/2022 ને ગુરુવારના જામનગર, ગોંડલ, મોરબી, જુનાગઢ, મહુવા અને રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Bajar Bhav) નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડ (Jamnagar Market Yard):

જામનગરના હાપા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3010થી 4555 સુધીનો બોલાયો હતો. તેમજ જામનગરમાં પ્રખ્યાત અજમાનો ભાવ રૂ. 1300થી 2380 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamnagar APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1600 2080
બાજરો 303 391
ઘઉં 400 483
મગ 620 1280
અડદ 1260 1400
તુવેર 800 1000
ચોળી 1000 1300
ચણા 750 853
મગફળી જીણી 900 1000
એરંડા 1307 1424
તલ 2100 2360
રાયડો 1000 1062
લસણ 60 220
જીરૂ 3010 4555
અજમો 1300 2380
ધાણા 1390 2060
ડુંગળી 50 200
સીંગદાણા 1000 1510
વટાણા 600 630

 

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal Market Yard):

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ મરચા માટે ખુબ જ પ્રચલિત છે. ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3151થી 4601 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 1000થી 2221 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Gondal APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં 456 488
ઘઉં ટુકડા 416 542
કપાસ 1111 2351
મગફળી જીણી 1025 1431
મગફળી જાડી 860 1361
મગફળી જૂની 970 1361
સીંગદાણા 1401 1651
શીંગ ફાડા 1051 1511
એરંડા 1200 1441
તલ 2101 2401
કાળા તલ 2000 2626
તલ લાલ 2376 2376
જીરૂ 3151 4601
ધાણા 1000 2221
ધાણી 1100 2191
લસણ 61 206
ડુંગળી 61 206
જુવાર 611 701
મગ 700 1421
ચણા 721 866
વાલ 1301 1921
અડદ 751 1481
ચોળા/ચોળી 776 1351
તુવેર 826 1451
રાજગરો 1201 1201
સોયાબીન 800 991
રાઈ 1021 1021
મેથી 600 981
સુવા 1451 1481
ગોગળી 571 1081
વટાણા 371 701

 

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ (Junagadh Market Yard):

જુનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 4220થી 4220 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 1900થી 2265 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Junagadh APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં 400 490
જુવાર 500 656
ચણા 730 854
અડદ 1310 1310
તુવેર 1150 1441
મગફળી જીણી 850 918
મગફળી જાડી 820 1315
સીંગફાડા 1340 1340
તલ 2200 2395
તલ કાળા 2000 2460
જીરૂ 4220 4220
ધાણા 1900 2265
મગ 1040 1040
સીંગદાણા જાડા 1400 1650
સોયાબીન 850 1005
કાંગ 572 572

 

મોરબી માર્કેટ યાર્ડ (Morbi Market Yard):

મોરબી માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2630થી 4540 સુધીનો બોલાયો હતો તથા તલનો ભાવ રૂ. 2089થી 2219 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Morbi APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1500 1930
ઘઉં 435 491
તલ 2089 2219
મગફળી જીણી 1134 1196
જીરૂ 2630 4540
ચણા 741 835
રાયડો 1005 1010

 

મહુવા માર્કેટ યાર્ડ (Mahuva Market Yard):

મહુવા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં તલનો ભાવ રૂ. 2188થી 2359 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કાળા તલનો ભાવ રૂ. 2300થી 2438 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના મહુવા માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
મગફળી જીણી 1093 1093
મગફળી જાડી 1067 1132
એરંડા 1250 1250
જુવાર 300 572
બાજરો 382 463
ઘઉં 415 554
ચણા 735 868
તલ 2188 2359
તલ કાળા 2300 2438
તુવેર 910 1251
અજમો 1280 1280
ડુંગળી 67 250
ડુંગળી સફેદ 112 173
નાળિયેર (100 નંગ) 575 1890

 

રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ (Rajkot Market Yard):

રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડ મુખ્યત્વે મરી- મસાલા માટે ખુબ જ પ્રખ્યાત છે. રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 4100થી 4620 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કપાસનો ભાવ રૂ. 1800થી 2015 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ બી.ટી. 1800 2015
ઘઉં લોકવન 460 485
ઘઉં ટુકડા 450 540
જુવાર સફેદ 525 750
જુવાર પીળી 375 508
બાજરી 290 463
તુવેર 975 1491
ચણા પીળા 750 860
ચણા સફેદ 1450 2191
અડદ 1300 1571
મગ 1040 1403
વાલ દેશી 1450 2011
વાલ પાપડી 1950 2215
ચોળી 900 1200
વટાણા 500 800
કળથી 1015 1200
સીંગદાણા 1518 1706
મગફળી જાડી 1075 1350
મગફળી જીણી 1050 1370
તલી 1910 2390
સુરજમુખી 801 1150
એરંડા 1404 1446
અજમો 1550 1960
સુવા 1160 1450
સોયાબીન 915 1013
સીંગફાડા 1405 2542
કાળા તલ 2000 2629
લસણ 100 340
ધાણા 1900 2208
વરીયાળી 2590 2590
જીરૂ 4100 4620
રાય 980 1198
મેથી 960 1147
રાયડો 970 1070
રજકાનું બી 3800 4500
ગુવારનું બી 750 980

 

દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.

WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment