આજે બજારમાં ભારે ઉછાળો: આજના તા. 18/10/2022ના બજાર ભાવ, જાણો ઘઉં, કપાસ, ડુંગળી, એરંડા, મગફળી, રાયડો વગેરેના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

આજના તા. 18/10/2022 ને મંગળવારના જામનગર, અમરેલી, મોરબી, જુનાગઢ અને રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Bajar Bhav) નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડ (Jamnagar Market Yard):

જામનગરના હાપા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3500થી 4335 સુધીનો બોલાયો હતો. તેમજ જામનગરમાં પ્રખ્યાત અજમાનો ભાવ રૂ. 1400થી 2455 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamnagar APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1450 1785
બાજરો 300 451
ઘઉં 413 507
અડદ 1125 1545
ચોળી 905 1145
મેથી 800 1000
ચણા 750 891
મગફળી જીણી 1000 1695
મગફળી જાડી 900 1255
એરંડા 1200 1377
તલ 2250 2535
તલ કાળા 2245 2365
રાયડો 1000 1140
લસણ 50 386
જીરૂ 3500 4335
અજમો 1400 2455
ધાણા 1800 2045
ડુંગળી 90 370
સોયાબીન 840 940
વટાણા 600 980

 

અમરેલી માર્કેટ યાર્ડ (Amreli Market Yard):

અમરેલી માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં તલનો ભાવ રૂ. 1500થી 2696 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 1775થી 2050 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના અમરેલી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Amreli APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1250 1814
શિંગ મઠડી 976 1277
શિંગ મોટી 880 1329
શિંગ દાણા 1200 1646
તલ સફેદ 1500 2696
તલ કાળા 1355 2601
બાજરો 200 200
જુવાર 500 745
ઘઉં ટુકડા 452 538
ઘઉં લોકવન 441 496
મગ 890 1680
અડદ 1286 1606
ચણા 600 884
તુવેર 700 780
ધાણા 1775 2050
મેથી 780 1030
સોયાબીન 725 969
રજકાના બી 4190 4370

 

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ (Junagadh Market Yard):

જુનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં તલનો ભાવ રૂ. 2000થી 2605 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 1800થી 2202 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Junagadh APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં 350 491
ઘઉં ટુકડા 450 518
બાજરો 300 444
ચણા 770 1007
અડદ 1000 1450
તુવેર 1200 1462
મગફળી જીણી 1000 1475
મગફળી જાડી 900 1256
સીંગફાડા 1270 1270
એરંડા 1300 1374
તલ 2000 2605
તલ કાળા 2100 2598
ધાણા 1800 2202
સીંગદાણા જાડા 1300 1518
સોયાબીન 850 975
ગુવાર 900 900

 

મોરબી માર્કેટ યાર્ડ (Morbi Market Yard):

મોરબી માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2550થી 4326 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કાળા તલનો ભાવ રૂ. 1720થી 2400 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Morbi APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1650 1826
ઘઉં 446 514
તલ 1900 2552
મગફળી જીણી 950 1418
જીરૂ 2550 4326
બાજરો 435 441
અડદ 1297 1475
ચણા 722 912
એરંડા 1370 1382
તલ કાળા 1720 2400

  

રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ (Rajkot Market Yard):

રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડ મુખ્યત્વે મરી- મસાલા માટે ખુબ જ પ્રખ્યાત છે. રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3951થી 4421  સુધીનો બોલાયો હતો તથા કપાસનો ભાવ રૂ. 1651થી 1790 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ બી.ટી. 1651 1790
ઘઉં લોકવન 465 495
ઘઉં ટુકડા 475 545
જુવાર સફેદ 485 776
જુવાર પીળી 385 515
બાજરી 285 395
તુવેર 1110 1440
ચણા પીળા 815 861
ચણા સફેદ 1740 2330
અડદ 1035 1530
મગ 1101 1495
વાલ દેશી 1765 2041
વાલ પાપડી 1850 2160
ચોળી 1200 1350
વટાણા 530 840
કળથી 850 1140
સીંગદાણા 1650 1720
મગફળી જાડી 1015 1330
મગફળી જીણી 1008 1320
તલી 2100 2551
સુરજમુખી 790 1160
એરંડા 1340 1384
અજમો 1525 1870
સુવા 1210 1441
સોયાબીન 890 965
સીંગફાડા 1400 1660
કાળા તલ 2300 2715
લસણ 80 300
ધાણા 1730 2141
વરીયાળી 2200 2200
જીરૂ 3951 4421
રાય 950 1124
મેથી 850 1118
કલોંજી 1800 2275
રાયડો 950 1101
રજકાનું બી 3600 4000
ગુવારનું બી 880 893

 

દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.

WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment