આજના તા. 20/09/2022ના બજાર ભાવ: આજે બજારમાં ભારે ઉછાળો, જાણો ઘઉં, કપાસ, ડુંગળી, એરંડા, મગફળી, રાયડો વગેરેના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

આજના તા. 20/09/2022 ને ગુરુવારના જામનગર, ગોંડલ, મોરબી, જુનાગઢ, મહુવા અને રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Bajar Bhav) નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડ (Jamnagar Market Yard):

જામનગરના હાપા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3165થી 4495 સુધીનો બોલાયો હતો. તેમજ જામનગરમાં પ્રખ્યાત અજમાનો ભાવ રૂ. 1400થી 2320 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamnagar APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1300 1865
જુવાર 400 600
બાજરો 250 376
ઘઉં 320 480
મગ 780 1340
અડદ 900 1470
તુવેર 1000 1300
ચોળી 975 1045
ચણા 750 1012
મગફળી જીણી 950 1210
મગફળી જાડી 1000 1210
એરંડા 950 1428
તલ 2100 2404
રાયડો 780 1150
લસણ 40 400
જીરૂ 3165 4495
અજમો 1400 2320
ધાણા 1600 2000
ડુંગળી 45 145
સોયાબીન 645 945
વટાણા 340 405
કલોંજી 1750 2225

 

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal Market Yard):

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ મરચા માટે ખુબ જ પ્રચલિત છે. ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2801થી 4451 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 1000થી 2151 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Gondal APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં 410 500
ઘઉં ટુકડા 414 510
કપાસ 1001 1901
મગફળી જીણી 1041 1471
મગફળી જાડી 925 1376
મગફળી જૂની 975 1271
સીંગદાણા 1461 1551
શીંગ ફાડા 991 1541
એરંડા 1281 1426
તલ 1951 2461
કાળા તલ 2001 2651
જીરૂ 2801 4451
ઈસબગુલ 1551 1551
ધાણા 1000 2151
ધાણી 1100 2111
લસણ 61 221
ડુંગળી 51 266
ગુવારનું બી 700 700
બાજરો 331 331
જુવાર 361 731
મકાઈ 551 551
મગ 801 1441
ચણા 731 886
વાલ 1101 1851
અડદ 726 1481
ચોળા/ચોળી 691 901
તુવેર 811 1461
રાજગરો 1151 1151
સોયાબીન 881 996
રાયડો 851 1021
રાઈ 1031 1041
મેથી 600 1011
ગોગળી 761 921
સુરજમુખી 1081 1081
વટાણા 600 911

 

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ (Junagadh Market Yard):

જુનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં તલ કાળાનો ભાવ રૂ. 2000થી 2600 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 1700થી 2158 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Junagadh APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં 400 485
ઘઉં ટુકડા 400 489
બાજરો 300 460
જુવાર 595 595
ચણા 725 849
અડદ 1080 1450
તુવેર 1300 1470
મગફળી જાડી 950 1300
એરંડા 1394 1415
તલ 2000 2417
તલ કાળા 2000 2600
ધાણા 1700 2158
મગ 1300 1332
સીંગદાણા જીણા 1300 1575
સોયાબીન 900 1000
રાઈ 1100 1100
મેથી 850 932

 

મોરબી માર્કેટ યાર્ડ (Morbi Market Yard):

મોરબી માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2600થી 4400 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કાળા તલનો ભાવ રૂ. 1480થી 2350 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Morbi APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1351 1815
ઘઉં 429 501
તલ 2100 2378
મગફળી જીણી 1180 1196
જીરૂ 2600 4400
મગ 1028 1028
ચણા 650 828
એરંડા 1428 1428
ગુવારનું બી 950 950
તલ કાળા 1480 2350
રાઈ 1050 1070

 

મહુવા માર્કેટ યાર્ડ (Mahuva Market Yard):

મહુવા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં તલનો ભાવ રૂ. 2351થી 2421 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કાળા તલનો ભાવ રૂ. 2075થી 2502 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના મહુવા માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
મગફળી જીણી 1126 1126
સીંગદાણા 1502 1502
મગફળી જાડી 753 1050
એરંડા 1272 1313
જુવાર 399 540
બાજરો 380 457
ઘઉં 412 576
અડદ 968 1071
મગ 982 1320
ચણા 606 801
તલ 2351 2421
તલ કાળા 2075 2502
તુવેર 1001 1001
ડુંગળી 69 352
ડુંગળી સફેદ 95 168
નાળિયેર (100 નંગ) 730 1840

 

રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ (Rajkot Market Yard):

રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડ મુખ્યત્વે મરી- મસાલા માટે ખુબ જ પ્રખ્યાત છે. રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 4080થી 4435 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કપાસનો ભાવ રૂ. 1680થી 1950 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ બી.ટી. 1680 1950
ઘઉં લોકવન 450 470
ઘઉં ટુકડા 460 532
જુવાર સફેદ 525 735
જુવાર પીળી 375 490
બાજરી 295 445
મકાઇ 460 515
તુવેર 1050 1481
ચણા પીળા 756 854
ચણા સફેદ 1415 2118
અડદ 1225 1571
મગ 1030 1385
વાલ દેશી 1850 2110
વાલ પાપડી 2050 2325
ચોળી 850 1215
વટાણા 570 815
કળથી 850 1175
સીંગદાણા 1570 1660
મગફળી જાડી 1111 1358
મગફળી જીણી 1105 1368
તલી 2000 2424
સુરજમુખી 825 1125
એરંડા 1400 1441
અજમો 1450 1850
સુવા 1150 1475
સોયાબીન 910 996
સીંગફાડા 1370 1530
કાળા તલ 2100 2636
લસણ 100 300
ધાણા 1800 2120
વરીયાળી 1850 2450
જીરૂ 4080 4435
રાય 966 1235
મેથી 930 1130
કલોંજી 2000 2250
રાયડો 950 1100
રજકાનું બી 3850 4600
ગુવારનું બી 960 980

 

દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.

WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment