આજે બજારમાં ભારે ઉછાળો: આજના તા. 20/10/2022ના બજાર ભાવ, જાણો ઘઉં, કપાસ, ડુંગળી, એરંડા, મગફળી, રાયડો વગેરેના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

આજના તા. 20/10/2022 ને ગુરુવારના જામનગર, ગોંડલ, મોરબી, જુનાગઢ, અમરેલી અને રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Bajar Bhav) નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડ (Jamnagar Market Yard):

જામનગરના હાપા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3300થી 4350 સુધીનો બોલાયો હતો. તેમજ જામનગરમાં પ્રખ્યાત અજમાનો ભાવ રૂ. 1300થી 2540 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamnagar APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1500 1810
જુવાર 300 525
બાજરો 290 395
ઘઉં 400 500
મગ 1100 1180
અડદ 1100 1525
મઠ 800 805
ચોળી 500 540
ચણા 750 886
મગફળી જીણી 1100 1705
મગફળી જાડી 900 1270
એરંડા 1290 1366
તલ 2200 2410
તલ કાળા 1600 2500
રાયડો 900 1143
લસણ 80 450
જીરૂ 3300 4350
અજમો 1300 2540
ધાણા 1500 2075
ડુંગળી 75 415
સોયાબીન 900 980
વટાણા 500 790

 

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal Market Yard):

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ મરચા માટે ખુબ જ પ્રચલિત છે. ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2700 થી 4391 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 1000થી 2251 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Gondal APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં 420 526
ઘઉં ટુકડા 430 576
કપાસ 1001 1786
મગફળી જીણી 900 1456
મગફળી નવી 815 1381
મગફળી નં.૬૬ 1461 1626
સીંગદાણા 1631 1761
શીંગ ફાડા 1101 1591
એરંડા 1221 1386
તલ 1951 2581
કાળા તલ 2000 2676
જીરૂ 2700 4391
ઈસબગુલ 1500 1500
કલંજી 901 2121
ધાણા 1000 2251
ધાણી 1100 2261
લસણ 81 371
ડુંગળી 71 391
ગુવારનું બી 701 811
બાજરો 271 401
જુવાર 491 761
મગ 726 1401
ચણા 786 876
વાલ 851 2151
અડદ 876 1501
ચોળા/ચોળી 876 1321
તુવેર 1091 1491
સોયાબીન 851 1006
રાયડો 981 1011
રાઈ 861 991
મેથી 626 991
અજમો 1251 1251
સુવા 1231 1231
ગોગળી 751 1201
કાળી જીરી 1000 1000
વટાણા 491 761

 

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ (Junagadh Market Yard):

જુનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3300થી 3820 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 1750થી 2178 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Junagadh APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં 350 500
બાજરો 300 404
જુવાર 520 520
ચણા 750 865
અડદ 1050 1446
તુવેર 1250 1514
મગફળી જીણી 1000 1414
મગફળી જાડી 900 1269
સીંગફાડા 1215 1410
એરંડા 1330 1330
તલ 2100 2538
તલ કાળા 2000 2598
જીરૂ 3300 3820
ધાણા 1750 2178
મગ 1100 1380
સીંગદાણા જાડા 1300 1470
સોયાબીન 900 1018
રાઈ 700 1130
મેથી 500 500

 

મોરબી માર્કેટ યાર્ડ (Morbi Market Yard):

મોરબી માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2540થી 4430 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કાળા તલનો ભાવ રૂ. 1800થી 2540 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Morbi APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1650 1830
ઘઉં 471 519
તલ 1800 2540
મગફળી જીણી 900 1418
જીરૂ 2540 4430
બાજરો 352 478
જુવાર 640 640
અડદ 1151 1421
ચણા 717 873
ગુવારનું બી 800 926
રાયડો 1025 1029

 

અમરેલી માર્કેટ યાર્ડ (Amreli Market Yard):

અમરેલી માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2320થી 4200 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કાળા તલનો ભાવ રૂ. 1200થી 2692 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના અમરેલી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Amreli APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1200 1817
શિંગ મઠડી 890 1262
શિંગ મોટી 800 1312
શિંગ દાણા 1000 1590
તલ સફેદ 1200 2589
તલ કાળા 1200 2692
તલ કાશ્મીરી 2452 2452
ઘઉં બંસી 518 518
ઘઉં ટુકડા 440 546
ઘઉં લોકવન 467 513
મગ 985 1220
અડદ 1010 1550
ચણા 615 900
એરંડા 1115 1305
જીરું 2320 4200
ધાણા 1500 1860
મેથી 700 945
સોયાબીન 700 988
રજકાના બી 2760 4680

 

રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ (Rajkot Market Yard):

રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડ મુખ્યત્વે મરી- મસાલા માટે ખુબ જ પ્રખ્યાત છે. રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 4000થી 4448 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કપાસનો ભાવ રૂ. 1660થી 1790 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ બી.ટી. 1660 1790
ઘઉં લોકવન 464 495
ઘઉં ટુકડા 472 545
જુવાર સફેદ 560 778
જુવાર પીળી 385 522
બાજરી 275 411
તુવેર 1140 1466
ચણા પીળા 811 870
ચણા સફેદ 1740 2323
અડદ 1070 1555
મગ 1075 1450
વાલ દેશી 1761 2060
વાલ પાપડી 1975 2121
ચોળી 900 1350
વટાણા 300 420
કળથી 821 1165
સીંગદાણા 1575 1695
મગફળી જાડી 1020 1310
મગફળી જીણી 1050 1330
તલી 2200 2560
સુરજમુખી 870 1160
એરંડા 1325 1379
અજમો 1475 1905
સુવા 1211 1485
સોયાબીન 940 977
સીંગફાડા 1175 1560
કાળા તલ 2300 2715
લસણ 100 305
ધાણા 1730 2144
વરીયાળી 1912 1912
જીરૂ 4000 4448
રાય 950 1137
મેથી 850 1120
કલોંજી 1950 2260
રાયડો 950 1125
રજકાનું બી 3500 4150
ગુવારનું બી 890 900

 

દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.

WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment