આજના તા. 21/09/2022ના બજાર ભાવ: આજે બજારમાં ભારે ઉછાળો, જાણો ઘઉં, કપાસ, ડુંગળી, એરંડા, મગફળી, રાયડો વગેરેના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

આજના તા. 21/09/2022 ને ગુરુવારના અમરેલી , ગોંડલ, મોરબી, જુનાગઢ, મહુવા અને રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Bajar Bhav) નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.

અમરેલી માર્કેટ યાર્ડ (Jamnagar Market Yard):

અમરેલી  માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 4420થી 4420 સુધીનો બોલાયો હતો. તેમજ અમરેલીમાં અજમાનો ભાવ રૂ. 1500થી 1725 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના અમરેલી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 900 1919
શિંગ મઠડી 971 1260
શિંગ મોટી 981 1346
શિંગ દાણા 1266 1805
શિંગ ફાડા 1451 1600
તલ સફેદ 1000 2471
તલ કાળા 1350 2579
તલ કાશ્મીરી 1940 2374
ઘઉં ટુકડા 413 550
ઘઉં લોકવન 476 492
મગ 700 970
ચણા 735 865
એરંડા 1421 1425
જીરું 4420 4420
ગમ ગુવાર 960 960
ધાણા 1850 2000
અજમા 1500 1735
મેથી 890 915
સોયાબીન 900 947

 

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal Market Yard):

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ મરચા માટે ખુબ જ પ્રચલિત છે. ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3751થી 4611 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 1000થી 2171 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Gondal APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં 414 480
ઘઉં ટુકડા 414 496
કપાસ 1001 2011
મગફળી જીણી 1000 1476
મગફળી જાડી 920 1376
મગફળી જૂની 980 1291
શીંગ ફાડા 981 1531
એરંડા 1261 1431
તલ 2000 2461
કાળા તલ 2026 2626
જીરૂ 3751 4611
ઈસબગુલ 2600 3281
કલંજી 1326 2126
વરિયાળી 2251 2276
ધાણા 1000 2171
ધાણી 1100 2151
લસણ 61 221
ડુંગળી 51 241
ગુવારનું બી 961 961
બાજરો 391 401
જુવાર 461 711
મકાઈ 450 571
મગ 776 1401
ચણા 731 861
વાલ 1151 2001
અડદ 700 1491
ચોળા/ચોળી 900 1231
તુવેર 926 1471
સોયાબીન 891 996
રાયડો 1051 1051
રાઈ 951 1091
મેથી 701 1031
સુવા 1451 1451
ગોગળી 591 1061
સુરજમુખી 601 1381
વટાણા 301 391

 

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ (Junagadh Market Yard):

જુનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં કાળા તલનો ભાવ રૂ. 2000થી 2626 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 1800થી 2138  સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Junagadh APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં 400 481
ઘઉં ટુકડા 410 491
બાજરો 364 364
ચણા 715 857
અડદ 1250 1475
તુવેર 1300 1470
મગફળી જાડી 900 1218
એરંડા 1256 1356
તલ 2000 2398
તલ કાળા 2000 2626
ધાણા 1800 2138
સીંગદાણા જીણા 1400 1625
સોયાબીન 850 991
રાઈ 1075 1075
મેથી 820 975
ગુવાર 800 960

 

મોરબી માર્કેટ યાર્ડ (Morbi Market Yard):

મોરબી માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2540થી 4310 સુધીનો બોલાયો હતો તથા તલનો ભાવ રૂ. 1921થી 2407 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Morbi APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1285 1865
ઘઉં 444 494
તલ 1921 2407
મગફળી જીણી 1111 1175
જીરૂ 2540 4310
મગ 1063 1063
ચણા 690 842

 

મહુવા માર્કેટ યાર્ડ (Mahuva Market Yard):

મહુવા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં તલનો ભાવ રૂ. 2200થી 2390 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કાળા તલનો ભાવ રૂ. 2425થી 2425 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના મહુવા માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
મગફળી જાડી 1178 1200
જુવાર 515 523
બાજરો 375 468
ઘઉં 405 563
કાંગ 678 678
અડદ 1152 1152
મગ 1316 1890
ચણા 679 762
તલ 2200 2390
તલ કાળા 2425 2425
ડુંગળી 75 331
ડુંગળી સફેદ 115 181
નાળિયેર (100 નંગ) 786 1947

 

રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ (Rajkot Market Yard):

રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડ મુખ્યત્વે મરી- મસાલા માટે ખુબ જ પ્રખ્યાત છે. રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 4050થી 4500 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કપાસનો ભાવ રૂ. 1650થી 1900 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ બી.ટી. 1650 1900
ઘઉં લોકવન 457 489
ઘઉં ટુકડા 456 578
જુવાર સફેદ 525 742
જુવાર પીળી 385 495
બાજરી 290 461
તુવેર 1075 1450
ચણા પીળા 735 858
ચણા સફેદ 1450 2178
અડદ 1221 1510
મગ 1060 1412
વાલ દેશી 1850 2211
વાલ પાપડી 2000 2300
ચોળી 950 1250
વટાણા 540 980
કળથી 850 1160
સીંગદાણા 1540 1675
મગફળી જાડી 1101 1347
મગફળી જીણી 1110 1380
તલી 1980 2411
સુરજમુખી 750 1205
એરંડા 1400 1448
અજમો 1460 1825
સુવા 1190 1485
સોયાબીન 880 977
સીંગફાડા 1360 1525
કાળા તલ 2190 2650
લસણ 100 400
ધાણા 1855 2111
જીરૂ 4050 4500
રાય 970 1270
મેથી 935 1152
કલોંજી 1900 2225
રાયડો 950 1100
રજકાનું બી 3600 4630
ગુવારનું બી 970 985

 

દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.

WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment