આજે બજારમાં ભારે ઉછાળો: આજના તા. 22/09/2022ના બજાર ભાવ, જાણો ઘઉં, કપાસ, ડુંગળી, એરંડા, મગફળી, રાયડો વગેરેના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

આજના તા. 22/09/2022 ને ગુરુવારના જામનગર, ગોંડલ, મોરબી, જુનાગઢ, મહુવા અને રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Bajar Bhav) નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડ (Jamnagar Market Yard):

જામનગરના હાપા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3375થી 4570 સુધીનો બોલાયો હતો. તેમજ જામનગરમાં પ્રખ્યાત અજમાનો ભાવ રૂ. 1375થી 2390 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1400 1900
બાજરો 320 380
ઘઉં 400 509
મગ 1000 1350
અડદ 740 1455
તુવેર 1205 1345
મઠ 1300 1335
ચોળી 1000 1150
મેથી 480 990
મકાઇ 200 225
ચણા 750 1095
મગફળી જીણી 950 1170
મગફળી જાડી 880 1135
એરંડા 1000 1432
તલ 2100 2427
રાયડો 800 1165
લસણ 50 270
જીરૂ 3375 4570
અજમો 1375 2390
ધાણા 1485 2025
ગુવાર 800 850
ડુંગળી 50 230
સોયાબીન 900 945
વટાણા 400 876
કલોંજી 1350 2180

 

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal Market Yard):

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ મરચા માટે ખુબ જ પ્રચલિત છે. ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2751થી 4551 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 1000થી 2181 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Gondal APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં 410 472
ઘઉં ટુકડા 414 516
કપાસ 1111 2031
મગફળી જીણી 1010 1456
મગફળી નવી 900 1411
મગફળી જાડી 1281 1591
શીંગ ફાડા 931 1501
એરંડા 1266 1436
તલ 2000 2451
કાળા તલ 1951 2701
જીરૂ 2751 4551
ઈસબગુલ 2101 3131
ધાણા 1000 2181
ધાણી 1100 2131
લસણ 61 181
ડુંગળી 61 246
ગુવારનું બી 941 941
બાજરો 371 371
જુવાર 601 731
મકાઈ 571 571
મગ 741 1411
ચણા 666 866
વાલ 876 2091
અડદ 861 1481
ચોળા/ચોળી 701 1321
તુવેર 900 1451
સોયાબીન 751 976
રાયડો 1051 1051
રાઈ 1001 1081
મેથી 626 1011
અજમો 1561 1901
ગોગળી 661 1071
કાંગ 461 461
વટાણા 351 911

 

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ (Junagadh Market Yard):

જુનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં તલ કાળાનો ભાવ રૂ. 2000થી 2550 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 1750થી 2180 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Junagadh APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં 400 476
બાજરો 350 401
ચણા 700 861
અડદ 1100 1400
તુવેર 1300 1450
મગફળી જાડી 900 1228
સીંગફાડા 1150 1390
તલ 2010 2400
તલ કાળા 2000 2550
ધાણા 1750 2180
મગ 1025 1242
સીંગદાણા જાડા 1370 1540
સોયાબીન 800 977
વટાણા 1600 1600

 

મોરબી માર્કેટ યાર્ડ (Morbi Market Yard):

મોરબી માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2630થી 4400 સુધીનો બોલાયો હતો તથા તલનો ભાવ રૂ. 2321થી 2435 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Morbi APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1521 1845
ઘઉં 431 497
તલ 2351 2435
મગફળી જીણી 1080 1094
જીરૂ 2630 4400
ચણા 700 812
એરંડા 1415 1415
ગુવારનું બી 750 960

 

મહુવા માર્કેટ યાર્ડ (Mahuva Market Yard):

મહુવા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં તલનો ભાવ રૂ. 2227થી 2412 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કાળા તલનો ભાવ રૂ. 2471થી 2503 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના મહુવા માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Mahuva APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
મગફળી જાડી 925 1186
જુવાર 475 715
બાજરો 381 450
ઘઉં 411 557
મકાઈ 441 441
અડદ 870 870
મગ 1310 1840
ચણા 705 866
તલ 2227 2412
તલ કાળા 2471 2503
ડુંગળી 79 314
ડુંગળી સફેદ 162 195
નાળિયેર (100 નંગ) 740 2108

 

રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ (Rajkot Market Yard):

રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડ મુખ્યત્વે મરી- મસાલા માટે ખુબ જ પ્રખ્યાત છે. રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 4010થી 4500 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કપાસનો ભાવ રૂ. 1550થી 1870 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ બી.ટી. 1550 1870
ઘઉં લોકવન 458 478
ઘઉં ટુકડા 450 566
જુવાર સફેદ 530 743
જુવાર પીળી 380 475
બાજરી 315 471
તુવેર 1050 1441
ચણા પીળા 736 854
ચણા સફેદ 1440 2161
અડદ 1125 1521
મગ 1100 1411
વાલ દેશી 1800 2175
વાલ પાપડી 1950 2240
ચોળી 980 1355
વટાણા 551 986
કળથી 850 1221
સીંગદાણા 1525 1680
મગફળી જાડી 1101 1362
મગફળી જીણી 1115 1372
તલી 1960 2404
સુરજમુખી 725 1140
એરંડા 1411 1440
અજમો 1480 1830
સુવા 1200 1480
સોયાબીન 810 989
સીંગફાડા 1350 1515
કાળા તલ 2020 2686
લસણ 100 310
ધાણા 1850 2125
વરીયાળી 1062 2351
જીરૂ 4010 4500
રાય 970 1170
મેથી 920 1086
કલોંજી 1900 2250
રાયડો 950 1111
રજકાનું બી 3900 4600
ગુવારનું બી 960 983

 

દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.

WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment