આજના તા. 23/06/2022ના બજાર ભાવ: આજે બજારમાં ભારે ઉછાળો, જાણો ઘઉં, કપાસ, ડુંગળી, એરંડા, મગફળી, રાયડો વગેરેના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

આજના તા. 23/06/2022 ને ગુરુવારના જામનગર, ગોંડલ, મોરબી, જુનાગઢ, મહુવા અને રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડ:

જામનગરના હાપા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2650થી 4095 સુધીનો બોલાયો હતો. તેમજ જામનગરમાં પ્રખ્યાત અજમાનો ભાવ રૂ. 1850થી 2470 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 2235 2565
જુવાર 260 605
બાજરો 325 500
ઘઉં 350 445
મગ 1050 1285
અડદ 400 1470
તુવેર 490 1250
ચોળી 800 1200
વાલ 650 1390
ચણા 700 870
મગફળી જીણી 850 1280
મગફળી જાડી 800 1165
એરંડા 1100 1426
તલ 2000 2225
તલ કાળા 800 1165
રાયડો 900 1205
લસણ 65 400
જીરૂ 2650 4095
અજમો 1850 2470
ધાણા 500 2160
ગુવાર 750 1050
સીંગદાણા 1125 1680
સોયાબીન 900 1220
વટાણા 750 830
કલોંજી 600 2480

 

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ:

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ મરચા માટે ખુબ જ પ્રચલિત છે. ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2201થી 3961 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 1000થી 2281 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં 410 476
ઘઉં ટુકડા 412 520
કપાસ 1201 2511
મગફળી જીણી 900 1246
મગફળી જાડી 800 1306
મગફળી નવી 925 1336
સીંગદાણા 1600 1821
શીંગ ફાડા 1241 1591
એરંડા 1041 1431
તલ 1800 2261
કાળા તલ 1900 2676
તલ લાલ 2071 2161
જીરૂ 2201 3961
વરિયાળી 1801 1801
ધાણા 1000 2281
ધાણી 1100 2301
લસણ 101 471
ડુંગળી 71 251
ડુંગળી સફેદ 81 171
બાજરો 411 421
જુવાર 601 701
મકાઈ 561 561
મગ 1001 1351
ચણા 711 861
વાલ 776 1401
અડદ 601 1481
ચોળા/ચોળી 651 1151
મઠ 1001 1001
તુવેર 801 1241
રાજગરો 1501 1501
સોયાબીન 1000 1216
રાયડો 1141 1141
રાઈ 911 1101
મેથી 600 1031
અજમો 1501 1501
ગોગળી 871 1071
સુરજમુખી 1171 1171
વટાણા 331 751

 

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ:

જુનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3800થી 3800 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 1850થી 2272 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં 390 450
બાજરો 372 416
ચણા 750 864
અડદ 1295 1484
તુવેર 970 1248
મગફળી જીણી 1860 1210
મગફળી જાડી 940 1224
સીંગફાડા 1350 1580
એરંડા 1422 1422
તલ 1900 2222
તલ કાળા 1800 2660
જીરૂ 3800 3800
ધાણા 1850 2272
મગ 1000 1376
ચોળી 900 940
સીંગદાણા 1370 1675
સોયાબીન 1000 1200
ગુવાર 976 976

 

મોરબી માર્કેટ યાર્ડ:

મોરબી માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2380થી 3760 સુધીનો બોલાયો હતો તથા તલનો ભાવ રૂ. 1600થી 2200 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં 410 490
તલ 1600 2200
મગફળી જીણી 900 1230
જીરૂ 2380 3760
બાજરો 450 502
જુવાર 688 688
ચણા 810 844
રાઈ 1030 1090
સીંગદાણા 1400 1720
ગુવારનું બી 820 1016

 

મહુવા માર્કેટ યાર્ડ:

મહુવા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મહુવા માર્કેટ યાર્ડ ડુંગળી, કપાસ અને નાળીયેર માટે ખુબ જ પ્રખ્યાત છે. મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં નાળીયેરનો ભાવ રૂ. 416થી 1608 સુધીનો બોલાયો હતો નાળીયેરની આવક 100 નંગ તરીકે ગણવામાં આવે છે. મહુવામાં કાળા તલનો ભાવ રૂ. 2119થી 2412 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના મહુવા માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
મગફળી જીણી 800 1262
મગફળી જાડી 1100 1294
એરંડા 701 1392
જુવાર 302 706
બાજરો 300 508
ઘઉં 411 541
મકાઈ 366 390
અડદ 1301 1448
મગ 900 1271
મેથી 800 950
રાઈ 1070 1170
ચણા 756 844
તલ 2000 2269
તલ કાળા 2119 2412
તુવેર 941 1052
ચોળી 550 550
ધાણા 1990 2201
ડુંગળી 80 351
ડુંગળી સફેદ 165 214
નાળિયેર 416 1608

 

રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ:

રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડ મુખ્યત્વે મરી- મસાલા માટે ખુબ જ પ્રખ્યાત છે. રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3200થી 4000 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કપાસનો ભાવ રૂ. 1900થી 2474 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ બી.ટી. 1900 2474
ઘઉં લોકવન 418 460
ઘઉં ટુકડા 436 490
જુવાર સફેદ 450 668
જુવાર પીળી 365 480
બાજરી 275 451
મકાઇ 460 520
તુવેર 1010 1220
ચણા પીળા 820 859
ચણા સફેદ 1480 1950
અડદ 950 1525
મગ 1050 1340
વાલ દેશી 975 1760
વાલ પાપડી 1775 2011
ચોળી 970 1237
કળથી 865 971
સીંગદાણા 1675 1760
મગફળી જાડી 1050 1280
મગફળી જીણી 1070 1250
અળશી 1000 1180
તલી 2025 2269
સુરજમુખી 925 1290
એરંડા 1304 1445
અજમો 1475 1950
સુવા 1150 1450
સોયાબીન 1150 1212
સીંગફાડા 1030 1625
કાળા તલ 2060 2609
લસણ 175 419
ધાણા 1851 2256
ધાણી 1950 2310
વરીયાળી 1500 2000
જીરૂ 3200 4000
રાય 1125 1210
મેથી 970 1200
કલોંજી 2100 2580
રાયડો 1150 1220
રજકાનું બી 3300 4700
ગુવારનું બી 970 1022

 

દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.

WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment