આજે બજારમાં ભારે ઉછાળો: આજના તા. 24/09/2022ના બજાર ભાવ, જાણો ઘઉં, કપાસ, ડુંગળી, એરંડા, મગફળી, રાયડો વગેરેના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

આજના તા. 24/09/2022 ને શનિવારના જામનગર, અમરેલી , મોરબી, જુનાગઢ, મહુવા અને રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Bajar Bhav) નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડ (Jamnagar Market Yard):

જામનગરના હાપા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 4000થી 4575 સુધીનો બોલાયો હતો. તેમજ જામનગરમાં પ્રખ્યાત અજમાનો ભાવ રૂ. 1300થી 2350 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1500 1850
જુવાર 605 675
બાજરો 300 406
ઘઉં 210 500
મગ 880 1170
અડદ 440 1445
તુવેર 1115 1260
ચોળી 600 995
ચણા 750 926
મગફળી જીણી 1050 1280
મગફળી જાડી 1000 1190
એરંડા 1400 1438
તલ 2150 2421
રાયડો 1000 1068
લસણ 27 175
જીરૂ 4000 4575
અજમો 1300 2350
ધાણા 300 2010
ડુંગળી 65 210
સીંગદાણા 1400 1495
વટાણા 425 750

 

અમરેલી માર્કેટ યાર્ડ (Amreli Market Yard):

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ મરચા માટે ખુબ જ પ્રચલિત છે. ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 1180થી 4370 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 1400થી 1915 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના અમરેલી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Amreli APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1140 2009
શિંગ મઠડી 800 1150
શિંગ મોટી 800 1230
શિંગ દાણા 1242 1758
તલ સફેદ 1100 2528
તલ કાળા 1500 2622
તલ કાશ્મીરી 1575 2425
જુવાર 661 725
ઘઉં બંસી 472 472
ઘઉં ટુકડા 428 516
ઘઉં લોકવન 464 504
અડદ 700 1505
ચણા 690 857
તુવેર 722 1410
એરંડા 1200 1422
જીરું 1180 4370
રાઈ 936 1045
ગમ ગુવાર 911 911
ધાણા 1400 1915
મેથી 605 875
સોયાબીન 800 840

 

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ (Junagadh Market Yard):

જુનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3500થી 4210 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 1750થી 2184 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Junagadh APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં 400 483
બાજરો 377 378
જુવાર 638 638
ચણા 725 851
અડદ 1000 1312
તુવેર 1000 1470
મગફળી જાડી 900 1247
સીંગફાડા 1000 1350
એરંડા 1426 1426
તલ 2000 2483
તલ કાળા 2100 2676
જીરૂ 3500 4210
ધાણા 1750 2184
ચોળી 520 520
સીંગદાણા જાડા 1200 1550
સોયાબીન 900 992
રાઈ 990 990

 

મોરબી માર્કેટ યાર્ડ (Morbi Market Yard):

મોરબી માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસનો ભાવ રૂ. 1465થી 1885 સુધીનો બોલાયો હતો તથા તલનો ભાવ રૂ. 1800થી 2376 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Morbi APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1465 1885
ઘઉં 438 486
તલ 1800 2376
મગફળી જીણી 1010 1184
બાજરો 441 477
ચણા 723 833
રાયડો 925 1046

 

મહુવા માર્કેટ યાર્ડ (Mahuva Market Yard):

મહુવા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં તલનો ભાવ રૂ. 2413થી 2451 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કાળા તલનો ભાવ રૂ. 2598થી 2598 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના મહુવા માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Mahuva APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
મગફળી જીણી 1000 1241
મગફળી જાડી 1027 1242
એરંડા 1361 1361
જુવાર 490 626
બાજરો 360 476
ઘઉં 405 561
મકાઈ 450 470
અડદ 1323 1551
ચણા 750 750
તલ 2413 2451
તલ કાળા 2598 2598
તુવેર 1145 1145
ડુંગળી 71 302
ડુંગળી સફેદ 93 221
નાળિયેર (100 નંગ) 405 2052

 

રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ (Rajkot Market Yard):

રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડ મુખ્યત્વે મરી- મસાલા માટે ખુબ જ પ્રખ્યાત છે. રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 4288થી 4555 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કપાસનો ભાવ રૂ. 1600થી 1921 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ બી.ટી. 1600 1921
ઘઉં લોકવન 423 457
ઘઉં ટુકડા 452 532
જુવાર સફેદ 511 741
જુવાર પીળી 385 491
બાજરી 295 461
તુવેર 1050 1449
ચણા પીળા 735 868
ચણા સફેદ 1434 2105
અડદ 1150 1590
મગ 1084 1420
વાલ દેશી 1900 2100
વાલ પાપડી 2000 2225
ચોળી 579 1127
વટાણા 500 1155
કળથી 850 1205
સીંગદાણા 1600 1720
મગફળી જાડી 900 1325
મગફળી જીણી 950 1360
તલી 2010 2460
સુરજમુખી 775 1165
એરંડા 1391 1446
અજમો 1450 1875
સુવા 1150 1480
સોયાબીન 910 991
સીંગફાડા 1340 1550
કાળા તલ 2200 2672
લસણ 90 360
ધાણા 1800 2111
વરીયાળી 2350 2350
જીરૂ 4288 4555
રાય 960 1235
મેથી 900 1068
કલોંજી 1900 2225
રાયડો 950 1084
રજકાનું બી 4000 4950
ગુવારનું બી 925 969

 

દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.

WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment