આજે બજારમાં ભારે ઉછાળો: આજના તા. 24/11/2022ના બજાર ભાવ, જાણો ઘઉં, કપાસ, ડુંગળી, એરંડા, મગફળી, રાયડો વગેરેના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

આજના તા. 24/11/2022 ને ગુરુવારના જામનગર, ગોંડલ, મોરબી, જુનાગઢ, મહુવા અને રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Bajar Bhav) નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડ (Jamnagar Market Yard):

જામનગરના હાપા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3000થી 4475 સુધીનો બોલાયો હતો. તેમજ જામનગરમાં પ્રખ્યાત અજમાનો ભાવ રૂ. 1500થી 3380 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamnagar APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1550 1851
બાજરો 370 500
ઘઉં 446 556
મગ 1000 1140
અડદ 900 1495
તુવેર 600 815
ચોળી 1000 1500
મેથી 950 1005
ચણા 836 925
મગફળી જીણી 1000 1960
મગફળી જાડી 900 1205
એરંડા 1251 1415
તલ 2200 3065
રાયડો 1100 1196
લસણ 80 265
જીરૂ 3000 4475
અજમો 1500 3380
ધાણા 1600 1795
ડુંગળી 50 420
મરચા સૂકા 1820 6010
સોયાબીન 900 1092
વટાણા 300 775
કલોંજી 2000 2390

 

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal Market Yard):

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ મરચા માટે ખુબ જ પ્રચલિત છે. ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3851થી 4611 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 800થી 1901 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Gondal APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં 482 534
ઘઉં ટુકડા 494 588
કપાસ 1731 1796
શીંગ ફાડા 891 1541
એરંડા 1000 1436
તલ 2301 3161
જીરૂ 3851 4611
કલંજી 926 2351
વરિયાળી 1701 1701
ધાણા 800 1901
ધાણી 1000 1901
મરચા 1401 6501
લસણ 111 361
ગુવારનું બી 1031 1031
બાજરો 181 181
જુવાર 741 831
મકાઈ 181 441
મગ 1001 1481
ચણા 821 926
વાલ 1521 2176
અડદ 801 1491
ચોળા/ચોળી 601 1326
મઠ 1501 1531
તુવેર 751 1411
સોયાબીન 961 1166
રાયડો 976 1131
રાઈ 1131 1161
મેથી 751 1041
ગોગળી 891 1101
વટાણા 361 741

 

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ (Junagadh Market Yard):

જુનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 4100થી 4200 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 1600થી 1900 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Junagadh APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1700 1753
ઘઉં 400 567
બાજરો 450 464
જુવાર 480 745
ચણા 770 990
અડદ 1320 1556
તુવેર 1200 1416
મગફળી જીણી 900 1500
મગફળી જાડી 900 125
તલ 2300 3020
તલ કાળા 2400 2650
જીરૂ 4100 4200
ધાણા 1600 1900
મગ 1305 1487
સીંગદાણા જાડા 1330 1528
સોયાબીન 1025 1150
મેથી 776 946
ચણા સફેદ 1200 1801

 

મોરબી માર્કેટ યાર્ડ (Morbi Market Yard):

મોરબી માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2540થી 4540 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કાળા તલનો ભાવ રૂ. 1800થી 2870 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Morbi APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1700 1812
ઘઉં 494 548
તલ 2640 2924
મગફળી જીણી 950 1460
જીરૂ 2540 4540
અડદ 1337 1437
ચણા 651 867
ગુવારનું બી 1000 1112
તલ કાળા 1800 2870
સોયાબીન 984 1080

 

મહુવા માર્કેટ યાર્ડ (Mahuva Market Yard):

મહુવા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં તલનો ભાવ રૂ. 2712થી 3050 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કાળા તલનો ભાવ રૂ. 2712થી 2712 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના મહુવા માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Mahuva APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1500 1785
શીંગ નં.૫ 1011 1356
શીંગ નં.૩૯ 840 1182
શીંગ ટી.જે. 972 1131
મગફળી જાડી 902 1269
જુવાર 540 749
બાજરો 380 800
ઘઉં 435 618
મકાઈ 446 446
મગ 1051 1650
સોયાબીન 976 1101
ચણા 705 840
તલ 2712 3050
તલ કાળા 2712 2712
ધાણા 1430 1430
મેથી 611 938
રજકો 700 2950
ડુંગળી 50 486
ડુંગળી સફેદ 136 476
નાળિયેર (100 નંગ) 318 1881

 

રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ (Rajkot Market Yard):

રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડ મુખ્યત્વે મરી- મસાલા માટે ખુબ જ પ્રખ્યાત છે. રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3700થી 4540 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કપાસનો ભાવ રૂ. 1700થી 1828 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ બી.ટી. 1700 1828
ઘઉં લોકવન 490 521
ઘઉં ટુકડા 495 588
જુવાર સફેદ 575 805
જુવાર પીળી 391 495
બાજરી 285 390
તુવેર 875 1451
ચણા પીળા 800 951
ચણા સફેદ 1850 2644
અડદ 1100 1516
મગ 1270 1516
વાલ દેશી 1750 2175
વાલ પાપડી 2300 2550
ચોળી 1240 1300
મઠ 1100 1600
વટાણા 354 1064
કળથી 750 1125
સીંગદાણા 1590 1670
મગફળી જાડી 1050 1320
મગફળી જીણી 1070 1240
તલી 2910 3132
સુરજમુખી 850 1160
એરંડા 1375 1458
અજમો 1650 1940
સુવા 1290 1521
સોયાબીન 1000 1110
સીંગફાડા 1225 1575
કાળા તલ 2501 2825
લસણ 85 261
ધાણા 1660 1805
મરચા સુકા 180 500
ધાણી 1740 1845
વરીયાળી 2151 2151
જીરૂ 3700 4540
રાય 1050 1230
મેથી 950 1110
કલોંજી 1845 2392
રાયડો 1000 1160
રજકાનું બી 3200 3800
ગુવારનું બી 1150 1181

 

દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.

WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment