આજના તા. 26/08/2022ના બજાર ભાવ: આજે બજારમાં ભારે ઉછાળો, જાણો ઘઉં, કપાસ, ડુંગળી, એરંડા, મગફળી, રાયડો વગેરેના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

આજના તા. 26/08/2022 ને શુક્રવારના જામનગર, ગોંડલ, મોરબી, જુનાગઢ, મહુવા અને રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Bajar Bhav) નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડ (Jamnagar Market Yard):

જામનગરના હાપા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3180થી 4625  સુધીનો બોલાયો હતો. તેમજ જામનગરમાં પ્રખ્યાત અજમાનો ભાવ રૂ. 1000થી 2375  સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamnagar APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
જુવાર 500 535
બાજરો 311 500
ઘઉં 400 509
મગ 600 1330
અડદ 400 1005
ચોળી 800 900
વાલ 1700 1725
ચણા 850 900
મગફળી જીણી 1000 1200
મગફળી જાડી 1000 1250
એરંડા 1190 1436
તલ 2200 2442
રાયડો 940 1255
લસણ 75 425
જીરૂ 3180 4625
અજમો 1000 2375
ધાણા 1700 2125
ડુંગળી 50 225
સીંગદાણા 1400 1760
સોયાબીન 790 1100

 

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal Market Yard):

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ મરચા માટે ખુબ જ પ્રચલિત છે. ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2621થી 4581 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 1000થી 2321 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Gondal APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં 436 495
ઘઉં ટુકડા 438 536
કપાસ 1911 2531
મગફળી જીણી 1075 1391
મગફળી જાડી 900 1486
સીંગદાણા 1500 1811
શીંગ ફાડા 1001 1671
એરંડા 1001 1451
તલ 2001 2461
કાળા તલ 1851 2751
જીરૂ 2621 4581
ધાણા 1000 2321
ધાણી 1100 2461
લસણ 71 336
ડુંગળી 86 286
ડુંગળી સફેદ 51 101
બાજરો 351 450
જુવાર 561 761
મકાઈ 501 501
મગ 901 1361
ચણા 721 911
વાલ 801 1701
અડદ 1001 1301
ચોળા/ચોળી 641 901
તુવેર 751 1411
સોયાબીન 1046 1126
રાયડો 1000 1000
રાઈ 1131 1141
મેથી 676 1071
ગોગળી 751 1191
કાંગ 511 551
કાળી જીરી 2331 2561

 

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ (Junagadh Market Yard):

જુનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3800થી 4240 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 2020થી 2374 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Junagadh APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં 440 510
બાજરો 300 468
મકાઈ 551 551
ચણા 800 898
અડદ 1050 1511
તુવેર 1000 1399
મગફળી જાડી 950 1294
સીંગફાડા 1250 1340
તલ 1900 2391
તલ કાળા 2200 2545
જીરૂ 3800 4240
ધાણા 2020 2374
મગ 1000 1166
સીંગદાણા જાડા 1450 1810
સોયાબીન 950 1070
રાઈ 1088 1088
મેથી 998 998

 

મોરબી માર્કેટ યાર્ડ (Morbi Market Yard):

મોરબી માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2440થી 3980 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કાળા તલનો ભાવ રૂ. 1584થી 1600 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Morbi APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં 425 491
તલ 2220 2306
મગફળી જીણી 700 1368
જીરૂ 2650 4620
મગ 1257 1341
અડદ 940 1200
ચણા 811 885
સોયાબીન 1041 1054
તુવેર 606 1330
તલ કાળા 1960 2400
સીંગદાણા 1370 1893

 

મહુવા માર્કેટ યાર્ડ (Mahuva Market Yard):

મહુવા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં તલનો ભાવ રૂ. 2324થી 2434 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કાળા તલનો ભાવ રૂ. 2100થી 2550 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના મહુવા માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Mahuva APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
સીંગદાણા 1672 1801
મગફળી જાડી 800 1371
એરંડા 1314 1389
જુવાર 381 562
બાજરો 452 526
ઘઉં 471 630
મેથી 581 581
અજમો 800 1951
મગ 998 998
રાઈ 1136 1136
ચણા 778 952
તલ 2324 2434
તલ કાળા 2100 2550
તુવેર 1281 1281
ગુવાર 860 860
ડુંગળી 70 306
ડુંગળી સફેદ 110 146
નાળિયેર (100 નંગ) 425 1970

 

રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ (Rajkot Market Yard):

રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડ મુખ્યત્વે મરી- મસાલા માટે ખુબ જ પ્રખ્યાત છે. રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3780થી 4601 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કપાસનો ભાવ રૂ. 2100થી 2447 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ બી.ટી. 2100 2447
ઘઉં લોકવન 440 480
ઘઉં ટુકડા 442 531
જુવાર સફેદ 510 708
જુવાર પીળી 370 450
બાજરી 325 475
તુવેર 950 1395
ચણા પીળા 801 900
ચણા સફેદ 1700 2150
અડદ 800 1550
મગ 1050 1387
વાલ દેશી 1250 1840
વાલ પાપડી 1750 2020
ચોળી 781 1370
વટાણા 784 1073
કળથી 975 1210
સીંગદાણા 1800 1900
મગફળી જાડી 1181 1434
મગફળી જીણી 1165 1362
તલી 2260 2420
સુરજમુખી 875 1160
એરંડા 1280 1439
અજમો 1550 1970
સુવા 1150 1460
સોયાબીન 1060 1111
સીંગફાડા 1450 1620
કાળા તલ 2340 2680
લસણ 161 500
ધાણા 1980 2360
જીરૂ 3780 4601
રાય 1150 1313
મેથી 1080 1280
કલોંજી 2300 2525
રાયડો 1080 1202
રજકાનું બી 3600 4250
ગુવારનું બી 650 831

 

દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.

WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment