આજના તા. 28/06/2022ના બજાર ભાવ: આજે બજારમાં ભારે ઉછાળો, જાણો ઘઉં, કપાસ, ડુંગળી, એરંડા, મગફળી, રાયડો વગેરેના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

આજના તા. 28/06/2022 ને મંગળવારના જામનગર, ગોંડલ, મોરબી, જુનાગઢ, મહુવા અને રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડ:

જામનગરના હાપા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2400થી 4065 સુધીનો બોલાયો હતો. તેમજ જામનગરમાં પ્રખ્યાત અજમાનો ભાવ રૂ. 1850થી 2400 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1850 2251
જુવાર 320 610
બાજરો 300 424
ઘઉં 370 461
મગ 540 1375
અડદ 795 1435
તુવેર 900 1100
ચોળી 875 1095
વાલ 1200 1440
મેથી 940 1072
ચણા 700 940
મગફળી જીણી 900 1355
મગફળી જાડી 850 1230
એરંડા 825 1422
તલ 2000 2291
તલ કાળા 2180 2560
રાયડો 900 1225
લસણ 65 350
જીરૂ 2400 4065
અજમો 1850 2400
ધાણા 1860 2175
ગુવાર 890 1030
સીંગદાણા 1040 1900
સોયાબીન 1075 1135

 

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ:

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ મરચા માટે ખુબ જ પ્રચલિત છે. ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2201થી 4051 સુધીનો બોલાયો હતો તથા લાલ તલનો ભાવ રૂ. 1800થી 2626 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં 388 452
ઘઉં ટુકડા 402 480
કપાસ 1111 2221
મગફળી જીણી 920 1301
મગફળી જાડી 825 1361
મગફળી નવી 950 1276
સીંગદાણા 1550 1801
શીંગ ફાડા 941 1611
એરંડા 951 1431
તલ 1501 2251
તલ લાલ 1800 2626
જીરૂ 2201 4051
ધાણા 1000 2301
ધાણી 1100 2361
લસણ 101 401
ડુંગળી 91 236
ડુંગળી સફેદ 61 171
બાજરો 400 411
જુવાર 401 681
મકાઈ 421 581
મગ 976 1291
ચણા 726 861
વાલ 676 1361
અડદ 800 1501
ચોળા/ચોળી 451 1191
મઠ 1126 1126
તુવેર 951 1231
રાજગરો 1000 1000
સોયાબીન 1000 1301
રાયડો 911 1141
રાઈ 1000 1051
મેથી 576 1031
ગોગળી 841 1091
કાંગ 441 481
સુરજમુખી 741 951
વટાણા 700 106

 

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ:

જુનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3200થી 3739 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 1800થી 2342 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં 350 442
ઘઉં ટુકડા 400 467
બાજરો 250 412
મકાઈ 400 588
ચણા 800 866
અડદ 700 1501
તુવેર 1100 1255
મગફળી જીણી 1000 1225
મગફળી જાડી 1000 1300
સીંગફાડા 1400 1558
એરંડા 1430 1430
તલ 1950 2301
તલ કાળા 1900 2630
જીરૂ 3200 3739
ધાણા 1800 2342
મગ 1000 1335
સીંગદાણા જીણા 1550 1678
સીંગદાણા જાડા 1600 1758
સોયાબીન 1100 1234
રાઈ 1101 1101
મેથી 650 970
કલંજી 2000 2300

 

મોરબી માર્કેટ યાર્ડ:

મોરબી માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2530થી 3922 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કાળા તલનો ભાવ રૂ. 1800થી 2570 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં 404 476
તલ 1700 2250
મગફળી જીણી 800 1190
જીરૂ 2530 3922
બાજરો 321 409
જુવાર 496 674
મગ 1171 1174
અડદ 866 1370
ચણા 650 826
એરંડા 1388 1416
વરિયાળી 801 1867
તલ કાળા 1800 2570
મેથી 1042 1042
સીંગદાણા 1300 1770
ગુવારનું બી 800 980

 

મહુવા માર્કેટ યાર્ડ:

મહુવા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મહુવા માર્કેટ યાર્ડ ડુંગળી, કપાસ અને નાળીયેર માટે ખુબ જ પ્રખ્યાત છે. મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં નાળીયેરનો ભાવ રૂ. 324થી 1684 સુધીનો બોલાયો હતો નાળીયેરની આવક 100 નંગ તરીકે ગણવામાં આવે છે. મહુવામાં કપાસનો ભાવ રૂ. 2098થી 2348 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના મહુવા માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 2098 2348
મગફળી જીણી 980 1354
મગફળી જાડી 1052 1273
એરંડા 1368 1370
જુવાર 399 716
બાજરો 395 541
ઘઉં 361 534
મકાઈ 462 524
અડદ 590 1462
મગ 950 1248
મેથી 938 951
રાઈ 1042 1050
ચણા 630 990
તલ 1521 2294
તલ કાળા 1490 2527
તુવેર 600 1089
વરિયાળી 1740 1740
ડુંગળી 90 350
ડુંગળી સફેદ 171 220
નાળિયેર  324 1684

 

રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ:

રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડ મુખ્યત્વે મરી- મસાલા માટે ખુબ જ પ્રખ્યાત છે. રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3611થી 3990 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કપાસનો ભાવ રૂ. 1650થી 2340 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ બી.ટી. 1650 2340
ઘઉં લોકવન 418 460
ઘઉં ટુકડા 430 504
જુવાર સફેદ 460 690
જુવાર પીળી 350 435
બાજરી 285 430
મકાઇ 430 470
તુવેર 1050 1231
ચણા પીળા 814 854
ચણા સફેદ 1405 1832
અડદ 1201 1455
મગ 1080 1300
વાલ દેશી 925 1760
વાલ પાપડી 1850 2060
ચોળી 900 1150
કળથી 690 850
સીંગદાણા 1675 1750
મગફળી જાડી 1100 1350
મગફળી જીણી 110 1310
તલી 2000 2267
સુરજમુખી 850 1110
એરંડા 1368 1435
અજમો 1450 1940
સુવા 1250 1450
સોયાબીન 1140 1225
સીંગફાડા 1140 1625
કાળા તલ 1960 2735
લસણ 100 305
ધાણા 1800 2225
ધાણી 1850 2310
જીરૂ 3611 3990
રાય 1110 1231
મેથી 1000 1200
કલોંજી 2000 2575
રાયડો 1115 1218
રજકાનું બી 3300 4700
ગુવારનું બી 850 1003

 

દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.

WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment