આજના તા. 28/07/2022ના બજાર ભાવ: આજે બજારમાં ભારે ઉછાળો, જાણો ઘઉં, કપાસ, ડુંગળી, એરંડા, મગફળી, રાયડો વગેરેના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

આજના તા. 28/07/2022 ને બુધવારના જામનગર, ગોંડલ, મોરબી, જુનાગઢ, મહુવા અને રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Bajar Bhav) નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડ (Jamnagar Market Yard):

જામનગરના હાપા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3200થી 4500 સુધીનો બોલાયો હતો. તેમજ જામનગરમાં પ્રખ્યાત અજમાનો ભાવ રૂ. 1800થી 2475 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamnagar APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1700 1915
બાજરો 395 440
ઘઉં 370 470
મગ 600 1410
અડદ 615 1415
ચોળી 600 1215
મેથી 1000 1020
ચણા 850 951
મગફળી જીણી 1000 1280
એરંડા 800 1437
તલ 2285 2468
તલ કાળા 2315 2595
રાયડો 800 1190
લસણ 50 410
જીરૂ 3200 4500
અજમો 1800 2475
ધાણા 1880 2300
સીંગદાણા 1450 1900
સોયાબીન 900 1155

 

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal Market Yard):

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ મરચા માટે ખુબ જ પ્રચલિત છે. ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2401થી 4371 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 1000થી 2361 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Gondal APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં 456 516
ઘઉં ટુકડા 440 562
કપાસ 1001 2171
મગફળી જીણી 940 1341
મગફળી જાડી 825 1421
મગફળી નવી 975 1331
સીંગદાણા 1600 1871
શીંગ ફાડા 1031 1541
એરંડા 1000 1446
તલ 1900 2531
કાળા તલ 1951 2676
તલ લાલ 2371 2381
જીરૂ 2401 4371
ઈસબગુલ 2531 2531
ધાણા 1000 2361
ધાણી 1100 2341
લસણ 101 316
ડુંગળી 41 221
ડુંગળી સફેદ 61 116
બાજરો 301 481
જુવાર 711 711
મકાઈ 421 421
મગ 900 1431
ચણા 751 896
વાલ 851 1751
અડદ 601 1561
ચોળા/ચોળી 676 821
તુવેર 900 1351
રાજગરો 1476 1501
સોયાબીન 1101 1216
રાઈ 1050 1171
મેથી 761 1081
અજમો 1076 1726
સુવા 1351 1351
ગોગળી 591 1091

 

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ (Junagadh Market Yard):

જુનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 4000થી 4170 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 2200થી 2390 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Junagadh APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં 400 478
બાજરો 300 448
જુવાર 500 600
ચણા 775 905
અડદ 1250 1490
તુવેર 1050 1339
મગફળી જાડી 1000 1330
સીંગફાડા 1500 1700
એરંડા 1260 1435
તલ 2000 2470
તલ કાળા 2100 2688
જીરૂ 4000 4170
ધાણા 2200 2390
મગ 1150 1326
સીંગદાણા જાડા 1700 1974
સોયાબીન 1000 1200
મેથી 850 1030

 

મોરબી માર્કેટ યાર્ડ (Morbi Market Yard):

મોરબી માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2630થી 4360 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કાળા તલનો ભાવ રૂ. 2242થી 2242 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Morbi APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં 421 499
તલ 1930 2448
મગફળી જીણી 840 1272
જીરૂ 2630 4360
બાજરો 476 476
જુવાર 499 499
અડદ 1064 1300
ચણા 758 896
એરંડા 1392 1414
ધાણા 2153 2405
તુવેર 1251 1251
તલ કાળા 2242 2242
રાઈ 1074 1113
સીંગદાણા 1375 1898
ગુવારનું બી 678 966

 

મહુવા માર્કેટ યાર્ડ (Mahuva Market Yard):

મહુવા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં ધાણાનો ભાવ રૂ. 2160થી 2260 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કાળા તલનો ભાવ રૂ. 2252થી 2474 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના મહુવા માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Mahuva APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
એરંડા 680 1340
જુવાર 501 740
બાજરો 401 493
ઘઉં 419 503
અડદ 585 1245
મગ 1083 1400
સોયાબીન 1119 1168
મેથી 851 951
ચણા 826 900
તલ 2275 2474
તલ કાળા 2252 2474
તુવેર 991 991
ધાણા 2160 2260
ડુંગળી 31 297
ડુંગળી સફેદ 111 182
નાળિયેર (100 નંગ) 319 1818

 

રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ (Rajkot Market Yard):

રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડ મુખ્યત્વે મરી- મસાલા માટે ખુબ જ પ્રખ્યાત છે. રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3800થી 4450 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કપાસનો ભાવ રૂ. 1470થી 2136 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ બી.ટી. 1470 2136
ઘઉં લોકવન 421 468
ઘઉં ટુકડા 432 501
જુવાર સફેદ 485 765
જુવાર પીળી 361 475
બાજરી 325 455
તુવેર 1135 1350
ચણા પીળા 870 905
ચણા સફેદ 1600 2100
અડદ 1260 1568
મગ 1150 1525
વાલ દેશી 1125 1980
વાલ પાપડી 1850 2030
ચોળી 861 1278
વટાણા 500 1000
કળથી 975 1280
સીંગદાણા 1740 1870
મગફળી જાડી 1150 1415
મગફળી જીણી 1100 1310
તલી 2070 2450
સુરજમુખી 850 1240
એરંડા 1350 1442
અજમો 1475 2020
સુવા 1165 1470
સોયાબીન 1149 1209
સીંગફાડા 1370 1550
કાળા તલ 2150 2740
લસણ 120 400
ધાણા 2100 2330
ધાણી 2050 2270
વરીયાળી 2030 2030
જીરૂ 3800 4450
રાય 1050 1230
મેથી 980 1200
કલોંજી 2200 2440
રાયડો 1040 1190
રજકાનું બી 3850 4450
ગુવારનું બી 960 1010

 

દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.

WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment