આજે બજારમાં ભારે ઉછાળો: આજના તા. 28/09/2022ના બજાર ભાવ, જાણો ઘઉં, કપાસ, ડુંગળી, એરંડા, મગફળી, રાયડો વગેરેના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

આજના તા. 28/09/2022 ને ગુરુવારના જામનગર, ગોંડલ, મોરબી, જુનાગઢ, મહુવા અને રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Bajar Bhav) નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડ (Jamnagar Market Yard):

જામનગરના હાપા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3250થી 4540 સુધીનો બોલાયો હતો. તેમજ જામનગરમાં પ્રખ્યાત અજમાનો ભાવ રૂ. 1600થી 2625 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1600 2040
બાજરો 269 404
ઘઉં 400 474
મગ 1195 1440
અડદ 800 1490
તુવેર 1115 1215
ચોળી 1000 1045
વાલ 1300 1870
મેથી 970 1080
ચણા 750 880
મગફળી જીણી 1000 1280
મગફળી જાડી 900 1180
એરંડા 1400 1428
તલ 2150 2500
રાયડો 1000 1025
લસણ 40 240
જીરૂ 3250 4540
અજમો 1600 2625
ડુંગળી 75 270
સોયાબીન 515 805
વટાણા 800 845
કલોંજી 900 1950

 

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal Market Yard):

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ મરચા માટે ખુબ જ પ્રચલિત છે. ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3000થી 4541 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 1000થી 2151 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Gondal APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં 410 496
ઘઉં ટુકડા 414 522
કપાસ 1011 1991
મગફળી જીણી 950 1386
મગફળી નવી 850 1336
સીંગદાણા 1591 1581
શીંગ ફાડા 1000 1511
એરંડા 1271 1436
તલ 2000 2491
કાળા તલ 2100 2751
જીરૂ 3000 4541
ઈસબગુલ 3331 3331
કલંજી 1226 2161
વરિયાળી 2126 2126
ધાણા 1000 2151
ધાણી 1100 2141
લસણ 61 271
ડુંગળી 56 231
ગુવારનું બી 901 901
બાજરો 300 401
જુવાર 181 861
મકાઈ 321 550
મગ 776 1391
ચણા 736 851
વાલ 1161 2021
અડદ 651 1481
ચોળા/ચોળી 901 1271
તુવેર 1076 1441
સોયાબીન 821 981
રાયડો 1061 1061
રાઈ 1031 1081
મેથી 526 931
અજમો 1651 1826
ગોગળી 601 1021
કાંગ 621 621
કાળી જીરી 1001 2051
વટાણા 401 611

 

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ (Junagadh Market Yard):

જુનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં તલ કાળાનો ભાવ રૂ. 1820થી 2670 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 1800થી 2126 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Junagadh APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં 350 478
બાજરો 400 400
જુવાર 480 665
ચણા 700 850
અડદ 1100 1464
તુવેર 1100 1445
મગફળી જીણી 1000 1355
મગફળી જાડી 1000 1351
સીંગફાડા 1200 1370
એરંડા 1035 1429
તલ 1950 2460
તલ કાળા 1820 2670
ધાણા 1800 2116
સીંગદાણા જાડા 1350 1620
સોયાબીન 850 986
મેથી 860 945
વટાણા 904 904

 

મોરબી માર્કેટ યાર્ડ (Morbi Market Yard):

મોરબી માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2530થી 4490 સુધીનો બોલાયો હતો તથા તલનો ભાવ રૂ. 1054થી 2418 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Morbi APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1420 1830
ઘઉં 438 506
તલ 2352 2418
મગફળી જીણી 1054 1284
જીરૂ 2530 4490
અડદ 1450 1450
ચણા 614 838
ગુવારનું બી 766 930

 

મહુવા માર્કેટ યાર્ડ (Mahuva Market Yard):

મહુવા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં ધાણાનો ભાવ રૂ. 2068થી 2068 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કાળા તલનો ભાવ રૂ. 2193થી 2315 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના મહુવા માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Mahuva APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1345 1830
શીંગ મગડી 821 1265
શીંગ નં.૩૯ 552 1195
શીંગ ટી.જે. 800 1218
મગફળી જાડી 602 1351
જુવાર 380 558
બાજરો 361 440
ઘઉં 411 555
મકાઈ 407 481
અડદ 1248 1501
મગ 999 1437
મેથી 921 921
રાઈ 901 901
ધાણા 2068 2068
ચણા 712 804
તલ 2367 2447
તલ કાળા 2193 2315
અજમો 1392 1392
ડુંગળી 61 300
ડુંગળી સફેદ 140 201
નાળિયેર (100 નંગ) 573 190

 

રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ (Rajkot Market Yard):

રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડ મુખ્યત્વે મરી- મસાલા માટે ખુબ જ પ્રખ્યાત છે. રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 4000થી 4500 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કપાસનો ભાવ રૂ. 1500થી 1864 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ બી.ટી. 1500 1864
ઘઉં લોકવન 440 484
ઘઉં ટુકડા 452 557
જુવાર સફેદ 491 718
જુવાર પીળી 375 490
બાજરી 305 435
તુવેર 1032 1435
ચણા પીળા 747 2162
ચણા સફેદ 1520 2162
અડદ 1122 1510
મગ 1058 1425
વાલ દેશી 1650 2160
વાલ પાપડી 2000 2190
ચોળી 900 1205
વટાણા 521 1148
કળથી 825 1135
સીંગદાણા 1650 1700
મગફળી જાડી 1000 1348
મગફળી જીણી 1050 1360
તલી 2040 2470
સુરજમુખી 750 1175
એરંડા 1400 1450
અજમો 1525 1825
સુવા 1200 1460
સોયાબીન 861 995
સીંગફાડા 1390 1520
કાળા તલ 2000 2660
લસણ 80 230
ધાણા 1850 2150
વરીયાળી 1751 2201
જીરૂ 4000 4500
રાય 950 1250
મેથી 900 1140
કલોંજી 1950 2215
રાયડો 930 1040
રજકાનું બી 4950 5300
ગુવારનું બી 920 951

 

દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.

WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment