આજના તા. 29/06/2022ના બજાર ભાવ: આજે બજારમાં ભારે ઉછાળો, જાણો ઘઉં, કપાસ, ડુંગળી, એરંડા, મગફળી, રાયડો વગેરેના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

આજના તા. 29/06/2022 ને બુધવારના જામનગર, ગોંડલ, મોરબી, જુનાગઢ, મહુવા અને રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડ:

જામનગરના હાપા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2800થી 4100 સુધીનો બોલાયો હતો. તેમજ જામનગરમાં પ્રખ્યાત અજમાનો ભાવ રૂ. 1850થી 2345 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1900 2251
જુવાર 445 535
બાજરો 380 419
ઘઉં 370 460
મગ 700 1295
અડદ 640 1255
તુવેર 1070 1180
ચોળી 1045 1205
ચણા 700 900
મગફળી જીણી 1100 1325
મગફળી જાડી 1000 1250
એરંડા 700 1450
તલ 2100 2291
તલ કાળા 2150 2540
રાયડો 1000 1225
લસણ 250 450
જીરૂ 2800 4100
અજમો 1850 2345
ગુવાર 1010 1028
સીંગદાણા 1200 1730
ઈસબગુલ 2405 2650
સોયાબીન 500 1145
વટાણા 770 870
કલોંજી 570 2510

 

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ:

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ મરચા માટે ખુબ જ પ્રચલિત છે. ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2211થી 4011 સુધીનો બોલાયો હતો તથા લાલ તલનો ભાવ રૂ. 1800થી 2626 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં 380 436
ઘઉં ટુકડા 408 532
કપાસ 1301 2231
મગફળી જીણી 925 1306
મગફળી જાડી 825 1351
મગફળી નવી 940 1316
સીંગદાણા 1581 1831
શીંગ ફાડા 1100 1601
એરંડા 1191 1441
તલ 1400 2301
તલ લાલ 1800 2626
જીરૂ 2211 4011
કલંજી 1000 2601
વરિયાળી 1776 1776
ધાણા 1000 2271
ધાણી 1100 2301
લસણ 101 386
ડુંગળી 91 256
ડુંગળી સફેદ 86 171
બાજરો 201 431
જુવાર 671 671
મકાઈ 451 451
મગ 976 1321
ચણા 700 856
વાલ 600 1376
અડદ 701 1521
ચોળા/ચોળી 531 1001
તુવેર 951 1271
સોયાબીન 901 1346
રાઈ 1101 1111
મેથી 611 1041
ગોગળી 661 1101
કાંગ 361 361
કાળી જીરી 1201 1201
સુરજમુખી 626 1071
વટાણા 331 861

 

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ:

જુનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3000થી 3590 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 1725થી 2408 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં 350 451
ઘઉં ટુકડા 410 463
બાજરો 250 399
જુવાર 300 570
ચણા 800 879
અડદ 1000 1476
તુવેર 1100 1274
મગફળી જીણી 950 1228
મગફળી જાડી 900 1249
સીંગફાડા 1200 1550
એરંડા 1250 1408
તલ 1800 2291
તલ કાળા 1940 2615
જીરૂ 3000 3590
ધાણા 1725 2408
મગ 1000 1350
ચોળી 800 1146
સીંગદાણા જાડા 1500 1700
સોયાબીન 1150 1259
રાઈ 800 1070
મેથી 700 946
વટાણા 500 765
ગુવાર 700 990

 

મોરબી માર્કેટ યાર્ડ:

મોરબી માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2540થી 3952 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કાળા તલનો ભાવ રૂ. 1750થી 2420 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં 411 495
તલ 1600 2250
મગફળી જીણી 690 1240
જીરૂ 2540 3952
બાજરો 479 479
જુવાર 442 660
મગ 1189 1189
ચણા 758 820
તુવેર 850 1130
તલ કાળા 1750 2420
રાઈ 1038 1120
સીંગદાણા 1660 1752
ગુવારનું બી 760 1002

 

મહુવા માર્કેટ યાર્ડ:

મહુવા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મહુવા માર્કેટ યાર્ડ ડુંગળી, કપાસ અને નાળીયેર માટે ખુબ જ પ્રખ્યાત છે. મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં નાળીયેરનો ભાવ રૂ. 456થી 1717 સુધીનો બોલાયો હતો નાળીયેરની આવક 100 નંગ તરીકે ગણવામાં આવે છે. મહુવામાં કપાસનો ભાવ રૂ. 1991થી 1991 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના મહુવા માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1991 1991
મગફળી જીણી 1222 1345
મગફળી જાડી 1175 1289
એરંડા 1332 1417
જુવાર 326 722
બાજરો 404 511
ઘઉં 360 689
અડદ 595 1225
મગ 430 1406
સોયાબીન 1100 1100
મેથી 890 952
રાઈ 1085 1085
ચણા 741 888
તલ 2100 2286
તલ કાળા 1900 2590
ધાણા 2000 2000
ડુંગળી 75 277
ડુંગળી સફેદ 109 214
નાળિયેર 456 1717

 

રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ:

રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડ મુખ્યત્વે મરી- મસાલા માટે ખુબ જ પ્રખ્યાત છે. રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3625થી 4040 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કપાસનો ભાવ રૂ. 1680થી 2347 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ બી.ટી. 1680 2347
ઘઉં લોકવન 418 456
ઘઉં ટુકડા 427 500
જુવાર સફેદ 470 685
જુવાર પીળી 340 431
બાજરી 285 425
મકાઇ 420 465
તુવેર 1024 1237
ચણા પીળા 815 855
ચણા સફેદ 1425 1825
અડદ 1225 1480
મગ 1050 1280
વાલ દેશી 925 1670
વાલ પાપડી 1740 2005
ચોળી 1000 1270
વટાણા 975 1110
કળથી 725 905
સીંગદાણા 1700 1780
મગફળી જાડી 1100 1345
મગફળી જીણી 1090 1300
તલી 1900 2272
સુરજમુખી 825 1150
એરંડા 1350 1440
અજમો 1425 1950
સુવા 1175 1435
સોયાબીન 1151 1231
સીંગફાડા 1125 1675
કાળા તલ 1950 2650
લસણ 130 305
ધાણા 1811 2221
ધાણી 1825 2284
વરીયાળી 1841 2200
જીરૂ 3625 4040
રાય 1050 1210
મેથી 980 1200
કલોંજી 1900 2580
રાયડો 1080 1220
રજકાનું બી 3300 4670
ગુવારનું બી 800 1003

 

દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.

WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment