અમરેલી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના 02-04-2024 ના અમરેલીના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

અમરેલી માર્કેટ યાર્ડ (Amreli APMC Market Yard) ના તા. 02-04-2024, મંગળવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1574 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે શિંગ મઠડીના બજાર ભાવ રૂ. 1080થી રૂ. 1233 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ શિંગ મોટીના બજાર ભાવ રૂ. 994થી રૂ. 1260 સુધીના બોલાયા હતા.

શિંગ દાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1400થી રૂ. 1560 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તલ સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 2300થી રૂ. 2715 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 390થી રૂ. 425 સુધીના બોલાયા હતા.

જુવારના બજાર ભાવ રૂ. 530થી રૂ. 952 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 405થી રૂ. 711 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઘઉં લોકવનના બજાર ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 572 સુધીના બોલાયા હતા.

ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 920થી રૂ. 1111 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ચણા દેશીના બજાર ભાવ રૂ. 1043થી રૂ. 1230 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1040થી રૂ. 1940 સુધીના બોલાયા હતા.

એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 1040થી રૂ. 1130 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જીરુંના બજાર ભાવ રૂ. 3330થી રૂ. 4950 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 720થી રૂ. 882 સુધીના બોલાયા હતા.

રાઈના બજાર ભાવ રૂ. 935થી રૂ. 1230 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1180થી રૂ. 1840 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધાણીના બજાર ભાવ રૂ. 1370થી રૂ. 2440 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: જાણો આજના કપાસ, મગફળી, જીરૂ, ચણા, તલ વગેરેના ભાવ

અજમાના બજાર ભાવ રૂ. 3480થી રૂ. 3480 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1126 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મરચા લાંબાના બજાર ભાવ રૂ. 730થી રૂ. 4200 સુધીના બોલાયા હતા. સુવાના બજાર ભાવ રૂ. 1250થી રૂ. 1400 સુધીના બોલાયા હતા.

અમરેલી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Amreli Apmc Rate):

આજના અમરેલી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Amreli APMC Rate)
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
કપાસ10001574
શિંગ મઠડી10801233
શિંગ મોટી9941260
શિંગ દાણા14001560
તલ સફેદ23002715
બાજરો390425
જુવાર530952
ઘઉં ટુકડા405711
ઘઉં લોકવન400572
ચણા9201111
ચણા દેશી10431230
તુવેર10401940
એરંડા10401130
જીરું3,3304,950
રાયડો720882
રાઈ9351230
ધાણા11801840
ધાણી13702440
અજમા34803480
મેથી10001126
મરચા લાંબા7304200
સુવા12501400
અમરેલી માર્કેટના ભાવ Amreli Apmc Rate 02-04-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment