જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (02-05-2024 ના) જુનાગઢના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

જુનાગઢ Junagadh Apmc Rate 02-05-2024

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ (Junagadh APMC Market Yard) ના તા. 02-05-2024, ગુરૂવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના ઘઉંના બજાર ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 558 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 480થી રૂ. 515 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 381થી રૂ. 458 સુધીના બોલાયા હતા.

ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1150થી રૂ. 1222 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ચણા સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 1250થી રૂ. 1510 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અડદના બજાર ભાવ રૂ. 1725થી રૂ. 1800 સુધીના બોલાયા હતા.

તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1800થી રૂ. 2274 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1331 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સીંગફાડાના બજાર ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 1400 સુધીના બોલાયા હતા.

એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1074 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તલના બજાર ભાવ રૂ. 1900થી રૂ. 2626 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તલ કાળાના બજાર ભાવ રૂ. 3020થી રૂ. 3020 સુધીના બોલાયા હતા.

જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 4060થી રૂ. 4595 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઈસબગુલના બજાર ભાવ રૂ. 1640થી રૂ. 1850 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1150થી રૂ. 1492 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (01-05-2024 ના) જુનાગઢના બજાર ભાવ

મગના બજાર ભાવ રૂ. 1400થી રૂ. 1590 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વાલના બજાર ભાવ રૂ. 1600થી રૂ. 1600 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 890 સુધીના બોલાયા હતા. મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 740થી રૂ. 1068 સુધીના બોલાયા હતા.

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Junagadh Apmc Rate):

આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Junagadh APMC Rate)
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
ઘઉં450558
ઘઉં ટુકડા480515
બાજરો381458
ચણા11501222
ચણા સફેદ12501510
અડદ17251800
તુવેર18002274
મગફળી જાડી11001331
સીંગફાડા12001400
એરંડા10001074
તલ19002626
તલ કાળા30203020
જીરૂ4,0604,595
ઈસબગુલ16401850
ધાણા11501492
મગ14001590
વાલ16001600
સોયાબીન800890
મેથી7401068
જુનાગઢ Junagadh Apmc Rate 02-05-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment