જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના 03-04-2024 ના જુનાગઢના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

જુનાગઢ માર્કેટના ભાવ Junagadh Apmc Rate 03-04-2024:

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ (Junagadh APMC Market Yard) ના તા. 03-04-2024, બુધવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના ઘઉંના બજાર ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 550 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 425થી રૂ. 573 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 275થી રૂ. 470 સુધીના બોલાયા હતા.

જુવારના બજાર ભાવ રૂ. 821થી રૂ. 821 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મકાઈના બજાર ભાવ રૂ. 320થી રૂ. 320 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1030થી રૂ. 1139 સુધીના બોલાયા હતા.

અડદના બજાર ભાવ રૂ. 1400થી રૂ. 1740 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1800થી રૂ. 2170 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તુવેર જાપાનના બજાર ભાવ રૂ. 2222થી રૂ. 2222 સુધીના બોલાયા હતા.

મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1274 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સીંગફાડાના બજાર ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 1400 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1107 સુધીના બોલાયા હતા.

તલના બજાર ભાવ રૂ. 2510થી રૂ. 2510 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 4200થી રૂ. 4710 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1230થી રૂ. 1860 સુધીના બોલાયા હતા.

મગના બજાર ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 1880 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વાલના બજાર ભાવ રૂ. 1250થી રૂ. 1250 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ચોળીના બજાર ભાવ રૂ. 2190થી રૂ. 2190 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: જના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: જાણો આજના કપાસ, મગફળી, જીરૂ, ચણા, તલ વગેરેના ભાવ

સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 810થી રૂ. 901 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 700થી રૂ. 930 સુધીના બોલાયા હતા.

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Junagadh Apmc Rate):

આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Junagadh APMC Rate)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં 400 550
ઘઉં ટુકડા 425 573
બાજરો 275 470
જુવાર 821 821
મકાઈ 320 320
ચણા 1030 1139
અડદ 1400 1740
તુવેર 1800 2170
તુવેર જાપાન 2222 2222
મગફળી જાડી 1050 1274
સીંગફાડા 1200 1400
એરંડા 1000 1107
તલ 2510 2510
જીરૂ 4,200 4,710
ધાણા 1230 1860
મગ 1500 1880
વાલ 1250 1250
ચોળી 2190 2190
સોયાબીન 810 901
મેથી 700 930
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment