જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના 04-04-2024 ના જુનાગઢના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

જુનાગઢ 04-04-2024

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ (Junagadh APMC Market Yard) ના તા. 04-04-2024, ગુરૂવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના ઘઉંના બજાર ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 520 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 425થી રૂ. 542 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 330થી રૂ. 472 સુધીના બોલાયા હતા.

જુવારના બજાર ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 836 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મકાઈના બજાર ભાવ રૂ. 625થી રૂ. 625 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1030થી રૂ. 1142 સુધીના બોલાયા હતા.

અડદના બજાર ભાવ રૂ. 1300થી રૂ. 1900 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1800થી રૂ. 2258 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તુવેર જાપાનના બજાર ભાવ રૂ. 2342થી રૂ. 2342 સુધીના બોલાયા હતા.

મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1296 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સીંગફાડાના બજાર ભાવ રૂ. 1040થી રૂ. 1402 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 1030થી રૂ. 1134 સુધીના બોલાયા હતા.

તલના બજાર ભાવ રૂ. 2085થી રૂ. 2476 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 4360થી રૂ. 4710 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1250થી રૂ. 1568 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના 03-04-2024 ના જુનાગઢના ભાવ

ધાણીના બજાર ભાવ રૂ. 1450થી રૂ. 1992 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વાલના બજાર ભાવ રૂ. 965થી રૂ. 965 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 825થી રૂ. 907 સુધીના બોલાયા હતા.

રાઈના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 1165 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 1076 સુધીના બોલાયા હતા.

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Junagadh Apmc Rate):

આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Junagadh APMC Rate)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં 400 520
ઘઉં ટુકડા 425 542
બાજરો 330 472
જુવાર 450 836
મકાઈ 625 625
ચણા 1030 1142
અડદ 1300 1900
તુવેર 1800 2258
તુવેર જાપાન 2342 2342
મગફળી જાડી 1050 1296
સીંગફાડા 1040 1402
એરંડા 1030 1134
તલ 2085 2476
જીરૂ 4,360 4,710
ધાણા 1250 1568
ધાણી 1450 1992
વાલ 965 965
સોયાબીન 825 907
રાઈ 800 1165
મેથી 800 1076
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment