અમરેલી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (13-05-2024 ના) અમરેલીના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

અમરેલી Amreli Apmc Rate 13-05-2024

અમરેલી માર્કેટ યાર્ડ (Amreli APMC Market Yard) ના તા. 13-05-2024, સોમવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસના બજાર ભાવ રૂ. 939થી રૂ. 1518 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે શિંગ મઠડીના બજાર ભાવ રૂ. 1020થી રૂ. 1276 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ શિંગ મોટીના બજાર ભાવ રૂ. 963થી રૂ. 1249 સુધીના બોલાયા હતા.

શિંગ દાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1684થી રૂ. 1691 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે શિંગ ફાડાના બજાર ભાવ રૂ. 1216થી રૂ. 1664 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તલ સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 1925થી રૂ. 3085 સુધીના બોલાયા હતા.

તલ કાળાના બજાર ભાવ રૂ. 2291થી રૂ. 3270 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તલ કાશ્મીરીના બજાર ભાવ રૂ. 2903થી રૂ. 2989 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 311થી રૂ. 456 સુધીના બોલાયા હતા.

જુવારના બજાર ભાવ રૂ. 426થી રૂ. 750 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 435થી રૂ. 680 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઘઉં લોકવનના બજાર ભાવ રૂ. 431થી રૂ. 597 સુધીના બોલાયા હતા.

મકાઇના બજાર ભાવ રૂ. 345થી રૂ. 350 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મગના બજાર ભાવ રૂ. 1300થી રૂ. 1960 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અડદના બજાર ભાવ રૂ. 1780થી રૂ. 1780 સુધીના બોલાયા હતા.

ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 880થી રૂ. 1217 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ચણા દેશીના બજાર ભાવ રૂ. 1141થી રૂ. 1195 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1300થી રૂ. 2035 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: અમરેલી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (11-05-2024 ના) અમરેલીના બજાર ભાવ

એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 755થી રૂ. 1063 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જીરુંના બજાર ભાવ રૂ. 2900થી રૂ. 5260 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 965થી રૂ. 995 સુધીના બોલાયા હતા.

ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1470 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધાણીના બજાર ભાવ રૂ. 1155થી રૂ. 1800 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અજમાના બજાર ભાવ રૂ. 1930થી રૂ. 2400 સુધીના બોલાયા હતા.

મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 750થી રૂ. 1005 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 750થી રૂ. 832 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મરચા લાંબાના બજાર ભાવ રૂ. 620થી રૂ. 2710 સુધીના બોલાયા હતા. વરીયાળીના બજાર ભાવ રૂ. 600થી રૂ. 1400 સુધીના બોલાયા હતા.

અમરેલી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Amreli Apmc Rate):

આજના અમરેલી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Amreli APMC Rate)
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
કપાસ9391518
શિંગ મઠડી10201276
શિંગ મોટી9631249
શિંગ દાણા16841691
શિંગ ફાડા12161664
તલ સફેદ19253085
તલ કાળા22913270
તલ કાશ્મીરી29032989
બાજરો311456
જુવાર426750
ઘઉં ટુકડા435680
ઘઉં લોકવન431597
મકાઇ345350
મગ13001960
અડદ17801780
ચણા8801217
ચણા દેશી11411195
તુવેર13002035
એરંડા7551063
જીરું2,9005,260
રાયડો965995
ધાણા10001470
ધાણી11551800
અજમા19302400
મેથી7501005
સોયાબીન750832
મરચા લાંબા6202710
વરીયાળી6001400
અમરેલી Amreli Apmc Rate 13-05-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment