અમરેલી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (18-04-2024 ના) અમરેલીના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

અમરેલી Amreli Apmc Rate 18-04-2024

અમરેલી માર્કેટ યાર્ડ (Amreli APMC Market Yard) ના તા. 18-04-2024, ગુરૂવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસના બજાર ભાવ રૂ. 992થી રૂ. 1497 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે શિંગ મઠડીના બજાર ભાવ રૂ. 885થી રૂ. 1216 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ શિંગ મોટીના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1220 સુધીના બોલાયા હતા.

શિંગ ફાડાના બજાર ભાવ રૂ. 1250થી રૂ. 1530 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તલ સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 2000થી રૂ. 2690 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તલ કાળાના બજાર ભાવ રૂ. 2390થી રૂ. 3200 સુધીના બોલાયા હતા.

તલ કાશ્મીરીના બજાર ભાવ રૂ. 3030થી રૂ. 3300 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુવારના બજાર ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 685 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઘઉં બંસીના બજાર ભાવ રૂ. 877થી રૂ. 877 સુધીના બોલાયા હતા.

ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 703 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં લોકવનના બજાર ભાવ રૂ. 443થી રૂ. 592 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અડદના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1710 સુધીના બોલાયા હતા.

ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 940થી રૂ. 1231 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ચણા દેશીના બજાર ભાવ રૂ. 1145થી રૂ. 1343 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1020થી રૂ. 2060 સુધીના બોલાયા હતા.

એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 1025થી રૂ. 1084 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જીરુંના બજાર ભાવ રૂ. 2340થી રૂ. 4200 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 760થી રૂ. 945 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: અમરેલી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (16-04-2024 ના) અમરેલીના બજાર ભાવ

રાઈના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 1000 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1170થી રૂ. 1750 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધાણીના બજાર ભાવ રૂ. 1350થી રૂ. 2000 સુધીના બોલાયા હતા.

મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 700થી રૂ. 990 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 700થી રૂ. 880 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મરચા લાંબાના બજાર ભાવ રૂ. 710થી રૂ. 6000 સુધીના બોલાયા હતા.

અમરેલી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Amreli Apmc Rate):

આજના અમરેલી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Amreli APMC Rate)
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
કપાસ9921497
શિંગ મઠડી8851216
શિંગ મોટી9001220
શિંગ ફાડા12501530
તલ સફેદ20002690
તલ કાળા23903200
તલ કાશ્મીરી30303300
જુવાર450685
ઘઉં બંસી877877
ઘઉં ટુકડા450703
ઘઉં લોકવન443592
અડદ10001710
ચણા9401231
ચણા દેશી11451343
તુવેર10202060
એરંડા10251084
જીરું2,3404,200
રાયડો760945
રાઈ8001000
ધાણા11701750
ધાણી13502000
મેથી700990
સોયાબીન700880
મરચા લાંબા7106000
અમરેલી Amreli Apmc Rate 18-04-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment