જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (18-04-2024 ના) જુનાગઢના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

જુનાગઢ Junagadh Apmc Rate 18-04-2024

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ (Junagadh APMC Market Yard) ના તા. 18-04-2024, ગુરૂવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના ઘઉંના બજાર ભાવ રૂ. 415થી રૂ. 574 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 420થી રૂ. 546 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 435થી રૂ. 435 સુધીના બોલાયા હતા.

ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1241 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ચણા સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 1250થી રૂ. 2030 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અડદના બજાર ભાવ રૂ. 1600થી રૂ. 1920 સુધીના બોલાયા હતા.

તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1800થી રૂ. 2330 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1291 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1085 સુધીના બોલાયા હતા.

તલના બજાર ભાવ રૂ. 2000થી રૂ. 2590 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 3500થી રૂ. 4200 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઈસબગુલના બજાર ભાવ રૂ. 2246થી રૂ. 2246 સુધીના બોલાયા હતા.

ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 1470 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મગના બજાર ભાવ રૂ. 1700થી રૂ. 1940 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સીંગદાણા જાડાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1475 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (16-04-2024 ના) જુનાગઢના બજાર ભાવ

સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 820થી રૂ. 920 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 600થી રૂ. 1040 સુધીના બોલાયા હતા.

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Junagadh Apmc Rate):

આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Junagadh APMC Rate)
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
ઘઉં415574
ઘઉં ટુકડા420546
બાજરો435435
ચણા11001241
ચણા સફેદ12502030
અડદ16001920
તુવેર18002330
મગફળી જાડી11001291
એરંડા9001085
તલ20002590
જીરૂ3,5004,200
ઈસબગુલ22462246
ધાણા12001470
મગ17001940
સીંગદાણા જાડા10001475
સોયાબીન820920
મેથી6001040
જુનાગઢ Junagadh Apmc Rate 18-04-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment