જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (18-04-2024 ના) જામનગરના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

જામનગર Jamnagar Apmc Rate 18-04-2024

જામનગર માર્કેટ યાર્ડ (Jamnagar APMC Market Yard) ના તા. 18-04-2024, ગુરૂવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1455 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 525 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઘઉંના બજાર ભાવ રૂ. 440થી રૂ. 503 સુધીના બોલાયા હતા.

મગના બજાર ભાવ રૂ. 1650થી રૂ. 1820 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અડદના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 1000 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1600થી રૂ. 2175 સુધીના બોલાયા હતા.

મઠના બજાર ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 1800 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વાલના બજાર ભાવ રૂ. 1280થી રૂ. 2040 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 975થી રૂ. 1200 સુધીના બોલાયા હતા.

ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1210 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ચણા સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 1700થી રૂ. 2085 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મગફળી જીણીના બજાર ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1170 સુધીના બોલાયા હતા.

મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1180 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1082 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 994 સુધીના બોલાયા હતા.

રાઈના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1450 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે લસણના બજાર ભાવ રૂ. 830થી રૂ. 3350 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 2000થી રૂ. 4305 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (16-04-2024 ના) જામનગરના બજાર ભાવ

અજમોના બજાર ભાવ રૂ. 2105થી રૂ. 3105 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1500 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધાણીના બજાર ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 1600 સુધીના બોલાયા હતા.

ડુંગળી સૂકીના બજાર ભાવ રૂ. 85થી રૂ. 225 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 895 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વટાણાના બજાર ભાવ રૂ. 700થી રૂ. 1600 સુધીના બોલાયા હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamnagar Apmc Rate):

આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamnagar APMC Rate)
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
કપાસ11001455
બાજરો400525
ઘઉં440503
મગ16501820
અડદ8001000
તુવેર16002175
મઠ15001800
વાલ12802040
મેથી9751200
ચણા11001210
ચણા સફેદ17002085
મગફળી જીણી10501170
મગફળી જાડી10001180
એરંડા10001082
રાયડો800994
રાઈ10001450
લસણ8303350
જીરૂ2,0004,305
અજમો21053105
ધાણા10001500
ધાણી12001600
ડુંગળી સૂકી85225
સોયાબીન800895
વટાણા7001600
જામનગર Jamnagar Apmc Rate 18-04-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment