અમરેલી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના 20-03-2024 ના અમરેલીના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

Amreli Apmc Rate 20-03-2024

અમરેલી માર્કેટ યાર્ડ (Amreli APMC Market Yard) ના તા. 20-03-2024, બુધવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના પાકનું નામના બજાર ભાવ રૂ. નીચો ભાવથી રૂ. ઉંચો ભાવ સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કપાસના બજાર ભાવ રૂ. 990થી રૂ. 1572 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ શિંગ મઠડીના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 1235 સુધીના બોલાયા હતા.

શિંગ મોટીના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1314 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તલ સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 1600થી રૂ. 2820 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તલ કાળાના બજાર ભાવ રૂ. 2890થી રૂ. 2890 સુધીના બોલાયા હતા.

તલ કાશ્મીરીના બજાર ભાવ રૂ. 4030થી રૂ. 4060 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 487 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 402થી રૂ. 649 સુધીના બોલાયા હતા.

ઘઉં લોકવનના બજાર ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 556 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અડદના બજાર ભાવ રૂ. 1530થી રૂ. 1830 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 915થી રૂ. 1124 સુધીના બોલાયા હતા.

ચણા દેશીના બજાર ભાવ રૂ. 1180થી રૂ. 1365 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 2035 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વાલના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1000 સુધીના બોલાયા હતા.

એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 1066થી રૂ. 1140 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જીરુંના બજાર ભાવ રૂ. 3500થી રૂ. 4820 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 810થી રૂ. 912 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: જાણો આજના કપાસ, મગફળી, જીરૂ, ચણા, તલ વગેરેના ભાવ

રાઈના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1295 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1320થી રૂ. 1920 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધાણીના બજાર ભાવ રૂ. 1290થી રૂ. 2350 સુધીના બોલાયા હતા.

મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 1070થી રૂ. 1170 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 730થી રૂ. 869 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મરચા લાંબાના બજાર ભાવ રૂ. 730થી રૂ. 5300 સુધીના બોલાયા હતા.

અમરેલી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Amreli Apmc Rate 20-02-2024):

આજના અમરેલી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Amreli APMC Rate)
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
કપાસ9901572
શિંગ મઠડી8001235
શિંગ મોટી9001314
તલ સફેદ16002820
તલ કાળા28902890
તલ કાશ્મીરી40304060
બાજરો400487
ઘઉં ટુકડા402649
ઘઉં લોકવન450556
અડદ15301830
ચણા9151124
ચણા દેશી11801365
તુવેર10002035
વાલ10001000
એરંડા10661140
જીરું3,5004,820
રાયડો810912
રાઈ9001295
ધાણા13201920
ધાણી12902350
મેથી10701170
સોયાબીન730869
મરચા લાંબા7305300
Amreli Apmc Rate 20-03-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment