જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના 20-03-2024 ના જુનાગઢના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ (Junagadh APMC Market Yard) ના તા. 20-03-2024, બુધવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના ઘઉંના બજાર ભાવ રૂ. 430થી રૂ. 548 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 440થી રૂ. 601 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1010થી રૂ. 1131 સુધીના બોલાયા હતા.

ચણા સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 1150થી રૂ. 1760 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1850થી રૂ. 2122 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1296 સુધીના બોલાયા હતા.

સીંગફાડાના બજાર ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1430 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1140 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તલના બજાર ભાવ રૂ. 2000થી રૂ. 2400 સુધીના બોલાયા હતા.

તલ કાળાના બજાર ભાવ રૂ. 2890થી રૂ. 2890 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 4000થી રૂ. 4675 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 1691 સુધીના બોલાયા હતા.

મગના બજાર ભાવ રૂ. 1300થી રૂ. 2001 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ચોળીના બજાર ભાવ રૂ. 1170થી રૂ. 1170 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સીંગદાણા જાડાના બજાર ભાવ રૂ. 1800થી રૂ. 1800 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: જના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: જાણો આજના કપાસ, મગફળી, જીરૂ, ચણા, તલ વગેરેના ભાવ

સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 876 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 850થી રૂ. 1140 સુધીના બોલાયા હતા.

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Junagadh Apmc Rate 20-03-2024):

આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Junagadh APMC Rate)
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
ઘઉં430548
ઘઉં ટુકડા440601
ચણા10101131
ચણા સફેદ11501760
તુવેર18502122
મગફળી જાડી10001296
સીંગફાડા10501430
એરંડા10001140
તલ20002400
તલ કાળા28902890
જીરૂ4,0004,675
ધાણા12001691
મગ13002001
ચોળી11701170
સીંગદાણા જાડા18001800
સોયાબીન800876
મેથી8501140
Junagadh Apmc Rate 20-03-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment