જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (22-04-2024 ના) જુનાગઢના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

જુનાગઢ Junagadh Apmc Rate 22-04-2024

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ (Junagadh APMC Market Yard) ના તા. 22-04-2024, સોમવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, જ્યારે ઘઉંના બજાર ભાવ રૂ. 425થી રૂ. 524 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 430થી રૂ. 525 સુધીના બોલાયા હતા.

બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 522 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુવારના બજાર ભાવ રૂ. 840થી રૂ. 840 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1180થી રૂ. 1248 સુધીના બોલાયા હતા.

ચણા સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 1980 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1950થી રૂ. 2334 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1288 સુધીના બોલાયા હતા.

એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 950થી રૂ. 1091 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તલના બજાર ભાવ રૂ. 1970થી રૂ. 2611 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 3700થી રૂ. 4232 સુધીના બોલાયા હતા.

ઈસબગુલના બજાર ભાવ રૂ. 2170થી રૂ. 2170 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1240થી રૂ. 1589 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સીંગદાણા જાડાના બજાર ભાવ રૂ. 1400થી રૂ. 1700 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (20-04-2024 ના) જુનાગઢના બજાર ભાવ

સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 850થી રૂ. 920 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 600થી રૂ. 1035 સુધીના બોલાયા હતા.

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Junagadh Apmc Rate):

આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Junagadh APMC Rate)
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
ઘઉં425524
ઘઉં ટુકડા430525
બાજરો450522
જુવાર840840
ચણા11801248
ચણા સફેદ12001980
તુવેર19502334
મગફળી જાડી10501288
એરંડા9501091
તલ19702611
જીરૂ3,7004,232
ઈસબગુલ21702170
ધાણા12401589
સીંગદાણા જાડા14001700
સોયાબીન850920
મેથી6001035
જુનાગઢ Junagadh Apmc Rate 22-04-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment