એરંડાના ભાવમાં સ્થિરતાનો માહોલ; જાણો આજના (01-05-2024 ના) એરંડાના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

એરંડા Eranda Price 01-05-2024

એરંડાના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 30-04-2024, મંગળવારના  રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1077 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 700થી રૂ. 1101 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જુનાગઢના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 950થી રૂ. 1075 સુધીના બોલાયા હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1089થી રૂ. 1538 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કાલાવડ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1030થી રૂ. 1069 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1020થી રૂ. 1091 સુધીના બોલાયા હતા.

જેતપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1010થી રૂ. 1086 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધોરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1036થી રૂ. 1041 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 1074 સુધીના બોલાયા હતા.

અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 850થી રૂ. 1057 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કોડીનાર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 950થી રૂ. 1079 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તળાજા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 9191થી રૂ. 1002 સુધીના બોલાયા હતા.

હળવદ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1070થી રૂ. 1103 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભાવનગર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 986થી રૂ. 1097 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1069 સુધીના બોલાયા હતા.

બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 750થી રૂ. 1070 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વાંકાનેર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1018થી રૂ. 1053 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1068થી રૂ. 1076 સુધીના બોલાયા હતા.

ભેંસાણ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1060 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જામખંભાળિયા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 970થી રૂ. 1058 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભચાઉ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1080થી રૂ. 1105 સુધીના બોલાયા હતા.

ભુજ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 2185થી રૂ. 1092 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાજુલા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1051 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ લાલપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 931થી રૂ. 1029 સુધીના બોલાયા હતા.

દશાડાપાટડી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1065થી રૂ. 1073 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ડિસા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1085થી રૂ. 1116 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધાનેરા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1075થી રૂ. 1111 સુધીના બોલાયા હતા.

મહેસાણા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1059થી રૂ. 1101 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે હારીજ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1010થી રૂ. 1101 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ માણસા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1512 સુધીના બોલાયા હતા.

ગોજારીયા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1077થી રૂ. 1100 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કડી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1087થી રૂ. 1110 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વિસનગર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1065થી રૂ. 1110 સુધીના બોલાયા હતા.

પાલનપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1113 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તલોદ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1078થી રૂ. 1106 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ થરા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1085થી રૂ. 1111 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: એરંડાના ભાવમાં સ્થિરતાનો માહોલ; જાણો આજના (3004-2024 ના) એરંડાના બજાર ભાવ

દહેગામ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1074થી રૂ. 1093 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વડાલી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1095થી રૂ. 1124 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કલોલ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1075થી રૂ. 1103 સુધીના બોલાયા હતા.

સિધ્ધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1070થી રૂ. 1119 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે હિંમતનગર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1070થી રૂ. 1500 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કુકરવાડા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1020થી રૂ. 1106 સુધીના બોલાયા હતા.

મોડાસા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1070થી રૂ. 1091 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધનસૂરા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1070થી રૂ. 1090 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઇડર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1075થી રૂ. 1097 સુધીના બોલાયા હતા.

ટિટોઈ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1080થી રૂ. 1105 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે પાથાવાડ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1055થી રૂ. 1109 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બેચરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 80થી રૂ. 1102 સુધીના બોલાયા હતા.

વડગામ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1105થી રૂ. 1115 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ખેડબ્રહ્મા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1084થી રૂ. 1095 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કપડવંજ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1085થી રૂ. 1095 સુધીના બોલાયા હતા.

બાવળા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1077થી રૂ. 1105 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સાણંદ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1073થી રૂ. 1080 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સતલાસણા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1080થી રૂ. 1090 સુધીના બોલાયા હતા.

એરંડા ના બજાર ભાવ (Eranda Price 01-05-2024):

તા. 30-04-2024, મંગળવારના  બજાર એરંડાના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ10001077
ગોંડલ7001101
જુનાગઢ9501075
જામનગર10891538
કાલાવડ10301069
જામજોધપુર10201091
જેતપુર10101086
ધોરાજી10361041
મહુવા8001074
અમરેલી8501057
કોડીનાર9501079
તળાજા91911002
હળવદ10701103
ભાવનગર9861097
જસદણ9001069
બોટાદ7501070
વાંકાનેર10181053
મોરબી10681076
ભેંસાણ10001060
જામખંભાળિયા9701058
ભચાઉ10801105
ભુજ21851092
રાજુલા10501051
લાલપુર9311029
દશાડાપાટડી10651073
ડિસા10851116
ધાનેરા10751111
મહેસાણા10591101
હારીજ10101101
માણસા10501512
ગોજારીયા10771100
કડી10871110
વિસનગર10651110
પાલનપુર11001113
તલોદ10781106
થરા10851111
દહેગામ10741093
વડાલી10951124
કલોલ10751103
સિધ્ધપુર10701119
હિંમતનગર10701500
કુકરવાડા10201106
મોડાસા10701091
ધનસૂરા10701090
ઇડર10751097
ટિટોઈ10801105
પાથાવાડ10551109
બેચરાજી801102
વડગામ11051115
ખેડબ્રહ્મા10841095
કપડવંજ10851095
બાવળા10771105
સાણંદ10731080
સતલાસણા10801090
ઇકબાલગઢ10901109
શિહોરી10801118
ઉનાવા10511113
પ્રાંતિજ10401080
સમી10851101
ચાણસમા10351131
એરંડા Eranda Price 01-05-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment