ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના 04-04-2024 ના ગોંડલના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

ગોંડલ 04-04-2024

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal APMC Market Yard) ના તા. 04-04-2024, ગુરૂવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસ બી. ટી.ના બજાર ભાવ રૂ. 901થી રૂ. 1551 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં લોકવનના બજાર ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 504 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 501થી રૂ. 701 સુધીના બોલાયા હતા.

મગફળી જીણીના બજાર ભાવ રૂ. 851થી રૂ. 1361 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સિંગ ફાડીયાના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1611 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ એરંડા / એરંડીના બજાર ભાવ રૂ. 500થી રૂ. 1166 સુધીના બોલાયા હતા.

જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 3651થી રૂ. 4951 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ક્લંજીના બજાર ભાવ રૂ. 1501થી રૂ. 3641 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વરીયાળીના બજાર ભાવ રૂ. 951થી રૂ. 1321 સુધીના બોલાયા હતા.

ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 2201 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મરચા સૂકા પટ્ટોના બજાર ભાવ રૂ. 651થી રૂ. 6501 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ લસણ સુકુંના બજાર ભાવ રૂ. 841થી રૂ. 3001 સુધીના બોલાયા હતા.

ડુંગળી લાલના બજાર ભાવ રૂ. 81થી રૂ. 326 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અડદના બજાર ભાવ રૂ. 1601થી રૂ. 1601 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1171થી રૂ. 2231 સુધીના બોલાયા હતા.

રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 791થી રૂ. 971 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાયના બજાર ભાવ રૂ. 921થી રૂ. 1191 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 621થી રૂ. 1200 સુધીના બોલાયા હતા.

કાંગના બજાર ભાવ રૂ. 1171થી રૂ. 1221 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મરચાના બજાર ભાવ રૂ. 701થી રૂ. 3201 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ગુવાર બીના બજાર ભાવ રૂ. 761થી રૂ. 901 સુધીના બોલાયા હતા.

મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 801થી રૂ. 1331 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સફેદ ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1151થી રૂ. 2221 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તલ – તલીના બજાર ભાવ રૂ. 2151થી રૂ. 2651 સુધીના બોલાયા હતા.

ઇસબગુલના બજાર ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 1800 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધાણીના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 3051 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ડુંગળી સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 210થી રૂ. 250 સુધીના બોલાયા હતા.

બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 371થી રૂ. 481 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુવારના બજાર ભાવ રૂ. 581થી રૂ. 871 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મકાઇના બજાર ભાવ રૂ. 491થી રૂ. 491 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના 03-04-2024 ના ગોંડલના ભાવ

મગના બજાર ભાવ રૂ. 1576થી રૂ. 2011 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1001થી રૂ. 1141 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વાલના બજાર ભાવ રૂ. 491થી રૂ. 1641 સુધીના બોલાયા હતા.

ચોળા / ચોળીના બજાર ભાવ રૂ. 381થી રૂ. 701 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 876થી રૂ. 901 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ગોગળીના બજાર ભાવ રૂ. 671થી રૂ. 1291 સુધીના બોલાયા હતા.

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Gondal Apmc Rate):

આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Gondal APMC Rate)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ બી. ટી. 901 1551
ઘઉં લોકવન 450 504
ઘઉં ટુકડા 501 701
મગફળી જીણી 851 1361
સિંગ ફાડીયા 900 1611
એરંડા / એરંડી 500 1166
જીરૂ 3651 4951
ક્લંજી 1501 3641
વરીયાળી 951 1321
ધાણા 900 2201
મરચા સૂકા પટ્ટો 651 6501
લસણ સુકું 841 3001
ડુંગળી લાલ 81 326
અડદ 1601 1601
તુવેર 1171 2231
રાયડો 791 971
રાય 921 1191
મેથી 621 1200
કાંગ 1171 1221
મરચા 701 3201
ગુવાર બી 761 901
મગફળી જાડી 801 1331
સફેદ ચણા 1151 2221
તલ – તલી 2151 2651
ઇસબગુલ 1500 1800
ધાણી 1000 3051
ડુંગળી સફેદ 210 250
બાજરો 371 481
જુવાર 581 871
મકાઇ 491 491
મગ 1576 2011
ચણા 1001 1141
વાલ 491 1641
ચોળા / ચોળી 381 701
સોયાબીન 876 901
ગોગળી 671 1291
વટાણા 976 1531
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment