રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના 04-04-2024 ના રાજકોટના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

રાજકોટ 04-04-2024

રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ (Rajkot APMC Market Yard) ના તા. 04-04-2024, ગુરૂવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસ બી.ટી.ના બજાર ભાવ રૂ. 1300થી રૂ. 1599 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં લોકવનના બજાર ભાવ રૂ. 470થી રૂ. 535 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 498થી રૂ. 618 સુધીના બોલાયા હતા.

જુવાર સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 820થી રૂ. 890 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુવાર લાલના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 1025 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જુવાર પીળીના બજાર ભાવ રૂ. 380થી રૂ. 480 સુધીના બોલાયા હતા.

બાજરીના બજાર ભાવ રૂ. 390થી રૂ. 450 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 2080 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ચણા પીળાના બજાર ભાવ રૂ. 1070થી રૂ. 1133 સુધીના બોલાયા હતા.

અડદના બજાર ભાવ રૂ. 1450થી રૂ. 2046 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મગના બજાર ભાવ રૂ. 1384થી રૂ. 2032 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વાલ દેશીના બજાર ભાવ રૂ. 850થી રૂ. 1700 સુધીના બોલાયા હતા.

વટાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 1900 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સીંગદાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1650થી રૂ. 1760 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 1125થી રૂ. 1355 સુધીના બોલાયા હતા.

મગફળી જીણીના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1252 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અળશીના બજાર ભાવ રૂ. 621થી રૂ. 850 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તલીના બજાર ભાવ રૂ. 2350થી રૂ. 2644 સુધીના બોલાયા હતા.

સુરજમુખીના બજાર ભાવ રૂ. 540થી રૂ. 540 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 1065થી રૂ. 1165 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અજમોના બજાર ભાવ રૂ. 1224થી રૂ. 2828 સુધીના બોલાયા હતા.

સુવાના બજાર ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1131 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 846થી રૂ. 900 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સીંગફાડાના બજાર ભાવ રૂ. 1170થી રૂ. 1625 સુધીના બોલાયા હતા.

કાળા તલના બજાર ભાવ રૂ. 2950થી રૂ. 3358 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે લસણના બજાર ભાવ રૂ. 1250થી રૂ. 2750 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1320થી રૂ. 1860 સુધીના બોલાયા હતા.

મરચા સુકાના બજાર ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 3500 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધાણીના બજાર ભાવ રૂ. 1450થી રૂ. 2421 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વરીયાળીના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 1700 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના 03-04-2024 ના રાજકોટના ભાવ

જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 3900થી રૂ. 4800 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાયના બજાર ભાવ રૂ. 1125થી રૂ. 1350 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 980થી રૂ. 1300 સુધીના બોલાયા હતા.

ઇસબગુલના બજાર ભાવ રૂ. 1970થી રૂ. 2381 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કલોંજીના બજાર ભાવ રૂ. 3020થી રૂ. 3646 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 880થી રૂ. 940 સુધીના બોલાયા હતા.

રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot Apmc Rate):

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot APMC Rate)
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
કપાસ બી.ટી.13001599
ઘઉં લોકવન470535
ઘઉં ટુકડા498618
જુવાર સફેદ820890
જુવાર લાલ8001025
જુવાર પીળી380480
બાજરી390450
તુવેર15002080
ચણા પીળા10701133
અડદ14502046
મગ13842032
વાલ દેશી8501700
વટાણા12001900
સીંગદાણા16501760
મગફળી જાડી11251355
મગફળી જીણી11001252
અળશી621850
તલી23502644
સુરજમુખી540540
એરંડા10651165
અજમો12242828
સુવા10501131
સોયાબીન846900
સીંગફાડા11701625
કાળા તલ29503358
લસણ12502750
ધાણા13201860
મરચા સુકા12003500
ધાણી14502421
વરીયાળી8001700
જીરૂ3,9004,800
રાય11251,350
મેથી9801300
ઇસબગુલ19702381
કલોંજી30203646
રાયડો880940
WhatsApp Group Join Now

1 thought on “રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના 04-04-2024 ના રાજકોટના ભાવ”

Leave a Comment