ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (11-05-2024 ના) ગોંડલના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

ગોંડલ Gondal Apmc Rate 11-05-2024

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal APMC Market Yard) ના તા. 11-05-2024, શનિવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસ બી. ટી.ના બજાર ભાવ રૂ. 1101થી રૂ. 1526 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં લોકવનના બજાર ભાવ રૂ. 460થી રૂ. 622 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 621 સુધીના બોલાયા હતા.

મગફળી જીણીના બજાર ભાવ રૂ. 851થી રૂ. 1346 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સિંગ ફાડીયાના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1651 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ એરંડા / એરંડીના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 1091 સુધીના બોલાયા હતા.

તલ કાળાના બજાર ભાવ રૂ. 2051થી રૂ. 3076 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 3401થી રૂ. 5311 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ક્લંજીના બજાર ભાવ રૂ. 1701થી રૂ. 3921 સુધીના બોલાયા હતા.

વરીયાળીના બજાર ભાવ રૂ. 751થી રૂ. 1561 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 851થી રૂ. 1741 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મરચા સૂકા પટ્ટોના બજાર ભાવ રૂ. 801થી રૂ. 4201 સુધીના બોલાયા હતા.

લસણ સુકુંના બજાર ભાવ રૂ. 951થી રૂ. 3381 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ડુંગળી લાલના બજાર ભાવ રૂ. 101થી રૂ. 326 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અડદના બજાર ભાવ રૂ. 1311થી રૂ. 1951 સુધીના બોલાયા હતા.

મઠના બજાર ભાવ રૂ. 1051થી રૂ. 1051 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 2351 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 411થી રૂ. 981 સુધીના બોલાયા હતા.

રાયના બજાર ભાવ રૂ. 1141થી રૂ. 1141 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 726થી રૂ. 1341 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કાંગના બજાર ભાવ રૂ. 911થી રૂ. 971 સુધીના બોલાયા હતા.

સુરજમુખીના બજાર ભાવ રૂ. 511થી રૂ. 511 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 801થી રૂ. 1351 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સફેદ ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1221થી રૂ. 2141 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (30-04-2024 ના) ગોંડલના બજાર ભાવ

તલ – તલીના બજાર ભાવ રૂ. 2201થી રૂ. 2831 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઇસબગુલના બજાર ભાવ રૂ. 1576થી રૂ. 2151 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધાણીના બજાર ભાવ રૂ. 951થી રૂ. 2176 સુધીના બોલાયા હતા.

મરચા સૂકા ઘોલરના બજાર ભાવ રૂ. 851થી રૂ. 2751 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ડુંગળી સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 150થી રૂ. 256 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 381થી રૂ. 491 સુધીના બોલાયા હતા.

જુવારના બજાર ભાવ રૂ. 291થી રૂ. 821 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મકાઇના બજાર ભાવ રૂ. 451થી રૂ. 481 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મગના બજાર ભાવ રૂ. 1251થી રૂ. 1851 સુધીના બોલાયા હતા.

ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1101થી રૂ. 1226 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વાલના બજાર ભાવ રૂ. 581થી રૂ. 1826 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 841થી રૂ. 881 સુધીના બોલાયા હતા.

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Gondal Apmc Rate):

આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Gondal APMC Rate)
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
કપાસ બી. ટી.11011526
ઘઉં લોકવન460622
ઘઉં ટુકડા450621
મગફળી જીણી8511346
સિંગ ફાડીયા9001651
એરંડા / એરંડી8001091
તલ કાળા20513076
જીરૂ34015311
ક્લંજી17013921
વરીયાળી7511561
ધાણા8511741
મરચા સૂકા પટ્ટો8014201
લસણ સુકું9513381
ડુંગળી લાલ101326
અડદ13111951
મઠ10511051
તુવેર12002351
રાયડો411981
રાય11411141
મેથી7261341
કાંગ911971
સુરજમુખી511511
મગફળી જાડી8011351
સફેદ ચણા12212141
તલ – તલી22012831
ઇસબગુલ15762151
ધાણી9512176
મરચા સૂકા ઘોલર8512751
ડુંગળી સફેદ150256
બાજરો381491
જુવાર291821
મકાઇ451481
મગ12511851
ચણા11011226
વાલ5811826
સોયાબીન841881
અરીઠા731751
ગોગળી7011151
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment