ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (18-04-2024 ના) ગોંડલના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

ગોંડલ Gondal Apmc Rate 18-04-2024

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal APMC Market Yard) ના તા. 18-04-2024, ગુરૂવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસ બી. ટી.ના બજાર ભાવ રૂ. 1101થી રૂ. 1456 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સિંગ ફાડીયાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1611 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ એરંડા / એરંડીના બજાર ભાવ રૂ. 651થી રૂ. 1111 સુધીના બોલાયા હતા.

જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 3501થી રૂ. 4371 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વરીયાળીના બજાર ભાવ રૂ. 776થી રૂ. 1301 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1001થી રૂ. 1851 સુધીના બોલાયા હતા.

મરચા સૂકા પટ્ટોના બજાર ભાવ રૂ. 501થી રૂ. 6701 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ડુંગળી લાલના બજાર ભાવ રૂ. 81થી રૂ. 311 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અડદના બજાર ભાવ રૂ. 976થી રૂ. 1501 સુધીના બોલાયા હતા.

મઠના બજાર ભાવ રૂ. 731થી રૂ. 1001 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 2291 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 881થી રૂ. 981 સુધીના બોલાયા હતા.

રાયના બજાર ભાવ રૂ. 1101થી રૂ. 1141 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 611થી રૂ. 1251 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સુવાદાણાના બજાર ભાવ રૂ. 826થી રૂ. 1161 સુધીના બોલાયા હતા.

કાંગના બજાર ભાવ રૂ. 476થી રૂ. 1111 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સુરજમુખીના બજાર ભાવ રૂ. 751થી રૂ. 771 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મરચાના બજાર ભાવ રૂ. 601થી રૂ. 2951 સુધીના બોલાયા હતા.

સફેદ ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1226થી રૂ. 2181 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તલ – તલીના બજાર ભાવ રૂ. 2000થી રૂ. 2851 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધાણીના બજાર ભાવ રૂ. 1101થી રૂ. 2251 સુધીના બોલાયા હતા.

ડુંગળી સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 210થી રૂ. 260 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 171થી રૂ. 421 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જુવારના બજાર ભાવ રૂ. 251થી રૂ. 801 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (16-04-2024 ના) ગોંડલના બજાર ભાવ

મકાઇના બજાર ભાવ રૂ. 201થી રૂ. 461 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મગના બજાર ભાવ રૂ. 1441થી રૂ. 2051 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1101થી રૂ. 1231 સુધીના બોલાયા હતા.

વાલના બજાર ભાવ રૂ. 501થી રૂ. 2011 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વાલ પાપડીના બજાર ભાવ રૂ. 511થી રૂ. 1876 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ચોળા / ચોળીના બજાર ભાવ રૂ. 901થી રૂ. 3076 સુધીના બોલાયા હતા.

સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 851થી રૂ. 901 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અરીઠાના બજાર ભાવ રૂ. 841થી રૂ. 841 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ગોગળીના બજાર ભાવ રૂ. 451થી રૂ. 1341 સુધીના બોલાયા હતા. વટાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1276થી રૂ. 1601 સુધીના બોલાયા હતા.

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Gondal Apmc Rate):

આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Gondal APMC Rate)
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
કપાસ બી. ટી.11011456
સિંગ ફાડીયા10001611
એરંડા / એરંડી6511111
જીરૂ35014371
વરીયાળી7761301
ધાણા10011851
મરચા સૂકા પટ્ટો5016701
ડુંગળી લાલ81311
અડદ9761501
મઠ7311001
તુવેર10002291
રાયડો881981
રાય11011141
મેથી6111251
સુવાદાણા8261161
કાંગ4761111
સુરજમુખી751771
મરચા6012951
સફેદ ચણા12262181
તલ – તલી20002851
ધાણી11012251
ડુંગળી સફેદ210260
બાજરો171421
જુવાર251801
મકાઇ201461
મગ14412051
ચણા11011231
વાલ5012011
વાલ પાપડી5111876
ચોળા / ચોળી9013076
સોયાબીન851901
અરીઠા841841
ગોગળી4511341
વટાણા12761601
ગોંડલ Gondal Apmc Rate 18-04-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment