જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (11-05-2024 ના) જામજોધપુરના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

જામજોધપુર Jamjodhpur Apmc Rate 11-05-2024

જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડ (Jamjodhpur APMC Market Yard) ના તા. 11-05-2024, શનિવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના મગફળી જીણીના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1271 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 950થી રૂ. 1246 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કપાસના બજાર ભાવ રૂ. 1300થી રૂ. 1531 સુધીના બોલાયા હતા.

જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 4101થી રૂ. 5271 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1081 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1951થી રૂ. 2301 સુધીના બોલાયા હતા.

તલના બજાર ભાવ રૂ. 2400થી રૂ. 2721 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1721 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધાણીના બજાર ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 1751 સુધીના બોલાયા હતા.

ઘઉંના બજાર ભાવ રૂ. 420થી રૂ. 540 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 350થી રૂ. 400 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મગના બજાર ભાવ રૂ. 1700થી રૂ. 1921 સુધીના બોલાયા હતા.

ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1081થી રૂ. 1235 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કાબુલી ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1351થી રૂ. 1931 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અડદના બજાર ભાવ રૂ. 1300થી રૂ. 1761 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (30-04-2024 ના) જામજોધપુરના બજાર ભાવ

રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1021 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વાલના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1350 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 950થી રૂ. 1091 સુધીના બોલાયા હતા.

સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 876 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વરિયાળીના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1091 સુધીના બોલાયા હતા.

જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamjodhpur Apmc Rate):

આજના જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamjodhpur APMC Rate)
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
મગફળી જીણી9001271
મગફળી જાડી9501246
કપાસ13001531
જીરૂ41015,271
એરંડા10001081
તુવેર19512301
તલ24002721
ધાણા10001721
ધાણી12001751
ઘઉં420540
બાજરો350400
મગ17001921
ચણા10811235
કાબુલી ચણા13511931
અડદ13001761
રાયડો9001021
વાલ10001350
મેથી9501091
સોયાબીન800876
વરિયાળી9001091
જામજોધપુર Jamjodhpur Apmc Rate 11-05-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment