જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (13-05-2024 ના) જામનગરના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

જામનગર Jamnagar Apmc Rate 13-05-2024

જામનગર માર્કેટ યાર્ડ (Jamnagar APMC Market Yard) ના તા. 13-05-2024, સોમવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસના બજાર ભાવ રૂ. 850થી રૂ. 1525 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુવારના બજાર ભાવ રૂ. 610થી રૂ. 770 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 430થી રૂ. 500 સુધીના બોલાયા હતા.

ઘઉંના બજાર ભાવ રૂ. 350થી રૂ. 579 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મગના બજાર ભાવ રૂ. 1010થી રૂ. 1870 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અડદના બજાર ભાવ રૂ. 1550થી રૂ. 1825 સુધીના બોલાયા હતા.

તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 350થી રૂ. 2200 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ચોળીના બજાર ભાવ રૂ. 1105થી રૂ. 2855 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વાલના બજાર ભાવ રૂ. 300થી રૂ. 2000 સુધીના બોલાયા હતા.

મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 900 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1250 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ચણા સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 1700થી રૂ. 2045 સુધીના બોલાયા હતા.

મગફળી જીણીના બજાર ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1215 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1220 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1090 સુધીના બોલાયા હતા.

તલના બજાર ભાવ રૂ. 2540થી રૂ. 2690 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 830થી રૂ. 1009 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાઈના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1290 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (11-05-2024 ના) જામનગરના બજાર ભાવ

લસણના બજાર ભાવ રૂ. 1020થી રૂ. 3150 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 4000થી રૂ. 5600 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અજમોના બજાર ભાવ રૂ. 2245થી રૂ. 3380 સુધીના બોલાયા હતા.

ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1480 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ડુંગળી સૂકીના બજાર ભાવ રૂ. 50થી રૂ. 360 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 700થી રૂ. 810 સુધીના બોલાયા હતા.

વટાણાના બજાર ભાવ રૂ. 500થી રૂ. 770 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાજમાના બજાર ભાવ રૂ. 555થી રૂ. 1005 સુધીના બોલાયા હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamnagar Apmc Rate):

આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamnagar APMC Rate)
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
કપાસ8501525
જુવાર610770
બાજરો430500
ઘઉં350579
મગ10101870
અડદ15501825
તુવેર3502200
ચોળી11052855
વાલ3002000
મેથી800900
ચણા11001250
ચણા સફેદ17002045
મગફળી જીણી10501215
મગફળી જાડી10001220
એરંડા10001090
તલ25402690
રાયડો8301009
રાઈ10001290
લસણ10203150
જીરૂ4,0005,600
અજમો22453380
ધાણા10001480
ડુંગળી સૂકી50360
સોયાબીન700810
વટાણા500770
રાજમા5551005
જામનગર Jamnagar Apmc Rate 13-05-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment