જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (18-04-2024 ના) જામજોધપુરના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

જામજોધપુર Jamjodhpur Apmc Rate 18-04-2024

જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડ (Jamjodhpur APMC Market Yard) ના તા. 18-04-2024, ગુરૂવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના મગફળી જીણીના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1200 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 950થી રૂ. 1256 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કપાસના બજાર ભાવ રૂ. 1281થી રૂ. 1481 સુધીના બોલાયા હતા.

જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 3751થી રૂ. 4171 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1086 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1701થી રૂ. 2441 સુધીના બોલાયા હતા.

તલના બજાર ભાવ રૂ. 2281થી રૂ. 2551 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1691 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધાણીના બજાર ભાવ રૂ. 1350થી રૂ. 1831 સુધીના બોલાયા હતા.

ઘઉંના બજાર ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 524 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 300થી રૂ. 366 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1081થી રૂ. 1216 સુધીના બોલાયા હતા.

કાબુલી ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1401થી રૂ. 2071 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અડદના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1451 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જુવારના બજાર ભાવ રૂ. 600થી રૂ. 761 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (16-04-2024 ના) જામજોધપુરના બજાર ભાવ

રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 850થી રૂ. 1000 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1051 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 881 સુધીના બોલાયા હતા. કલંજીના બજાર ભાવ રૂ. 2000થી રૂ. 3501 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વરિયાળીના બજાર ભાવ રૂ. 500થી રૂ. 1156 સુધીના બોલાયા હતા.

જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamjodhpur Apmc Rate):

આજના જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamjodhpur APMC Rate)
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
મગફળી જીણી9001200
મગફળી જાડી9501256
કપાસ12811481
જીરૂ37514,171
એરંડા10001086
તુવેર17012441
તલ22812551
ધાણા10001691
ધાણી13501831
ઘઉં400524
બાજરો300366
ચણા10811216
કાબુલી ચણા14012071
અડદ10001451
જુવાર600761
રાયડો8501000
મેથી9001051
સોયાબીન800881
કલંજી20003501
વરિયાળી5001156
જામજોધપુર Jamjodhpur Apmc Rate 18-04-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment