જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (24-04-2024 ના) જામજોધપુરના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

જામજોધપુર Jamjodhpur Apmc Rate 24-04-2024

જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડ (Jamjodhpur APMC Market Yard) ના તા. 24-04-2024, બુધવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના મગફળી જીણીના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1200 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 950થી રૂ. 1246 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કપાસના બજાર ભાવ રૂ. 1300થી રૂ. 1531 સુધીના બોલાયા હતા.

જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 3750થી રૂ. 4261 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 1030થી રૂ. 1101 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1650થી રૂ. 2421 સુધીના બોલાયા હતા.

ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1201થી રૂ. 1651 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધાણીના બજાર ભાવ રૂ. 1401થી રૂ. 1731 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઘઉંના બજાર ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 505 સુધીના બોલાયા હતા.

બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 301થી રૂ. 381 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મગના બજાર ભાવ રૂ. 1401થી રૂ. 1981 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1211 સુધીના બોલાયા હતા.

કાબુલી ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 1800 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અડદના બજાર ભાવ રૂ. 1001થી રૂ. 1731 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જુવારના બજાર ભાવ રૂ. 401થી રૂ. 661 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (22-04-2024 ના) જામજોધપુરના બજાર ભાવ

રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 901થી રૂ. 1001 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 801થી રૂ. 886 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અજમોના બજાર ભાવ રૂ. 1201થી રૂ. 1891 સુધીના બોલાયા હતા.

જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamjodhpur Apmc Rate):

આજના જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamjodhpur APMC Rate)
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
મગફળી જીણી9001200
મગફળી જાડી9501246
કપાસ13001531
જીરૂ37504,261
એરંડા10301101
તુવેર16502421
ધાણા12011651
ધાણી14011731
ઘઉં400505
બાજરો301381
મગ14011981
ચણા10001211
કાબુલી ચણા12001800
અડદ10011731
જુવાર401661
રાયડો9011001
સોયાબીન801886
અજમો12011891
જામજોધપુર Jamjodhpur Apmc Rate 24-04-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment