જસદણ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના 02-04-2024 ના જસદણના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

જસદણ માર્કેટના ભાવ Jasdan Apmc Rate 02-04-2024

જસદણ માર્કેટ યાર્ડ (Jasdan APMC Market Yard) ના તા. 02-04-2024, મંગળવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસના બજાર ભાવ રૂ. 1380થી રૂ. 1610 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 370થી રૂ. 625 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઘઉંના બજાર ભાવ રૂ. 350થી રૂ. 544 સુધીના બોલાયા હતા.

બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 300થી રૂ. 421 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુવારના બજાર ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 900 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મકાઈના બજાર ભાવ રૂ. 300થી રૂ. 421 સુધીના બોલાયા હતા.

ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1025થી રૂ. 1120 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અડદના બજાર ભાવ રૂ. 1700થી રૂ. 1700 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ચોળાના બજાર ભાવ રૂ. 750થી રૂ. 2000 સુધીના બોલાયા હતા.

તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1300થી રૂ. 1985 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાજગરોના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1100 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 950થી રૂ. 1280 સુધીના બોલાયા હતા.

સીંગદાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1300થી રૂ. 1500 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1130 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તલના બજાર ભાવ રૂ. 2000થી રૂ. 2500 સુધીના બોલાયા હતા.

રાઈના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1200 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1099 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જીરુંના બજાર ભાવ રૂ. 4000થી રૂ. 4600 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: જાણો આજના કપાસ, મગફળી, જીરૂ, ચણા, તલ વગેરેના ભાવ

ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1800 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મરચા સૂકાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 4400 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વરિયાળીના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1565 સુધીના બોલાયા હતા.

લસણના બજાર ભાવ રૂ. 1400થી રૂ. 1400 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કળથીના બજાર ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 400 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સુવાના બજાર ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1400 સુધીના બોલાયા હતા. સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 751થી રૂ. 839 સુધીના બોલાયા હતા.

જસદણ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jasdan Apmc Rate):

આજના જસદણ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jasdan APMC Rate)
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
કપાસ13801610
ઘઉં ટુકડા370625
ઘઉં350544
બાજરો300421
જુવાર400900
મકાઈ300421
ચણા10251120
અડદ17001700
ચોળા7502000
તુવેર13001985
રાજગરો11001100
મગફળી જાડી9501280
સીંગદાણા13001500
એરંડા9001130
તલ20002500
રાઈ9001200
મેથી9001099
જીરું40004,600
ધાણા10001800
મરચા સૂકા10004400
વરિયાળી10001565
લસણ14001400
કળથી400400
સુવા10501400
સોયાબીન751839
જસદણ માર્કેટના ભાવ Jasdan Apmc Rate 02-04-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment