મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના 02-04-2024 ના મોરબીના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

મોરબી માર્કેટના ભાવ Morbi Apmc Rate 02-04-2024

મોરબી માર્કેટ યાર્ડ (Morbi APMC Market Yard) ના તા. 02-04-2024, મંગળવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસના બજાર ભાવ રૂ. 1400થી રૂ. 1618 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉંના બજાર ભાવ રૂ. 408થી રૂ. 608 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તલના બજાર ભાવ રૂ. 1300થી રૂ. 2308 સુધીના બોલાયા હતા.

મગફળી જીણીના બજાર ભાવ રૂ. 700થી રૂ. 1200 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 4100થી રૂ. 4550 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 354થી રૂ. 400 સુધીના બોલાયા હતા.

અડદના બજાર ભાવ રૂ. 1365થી રૂ. 1365 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 940થી રૂ. 1074 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 1091થી રૂ. 1125 સુધીના બોલાયા હતા.

ગુવારનું બીના બજાર ભાવ રૂ. 923થી રૂ. 923 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વરિયાળીના બજાર ભાવ રૂ. 1385થી રૂ. 1570 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1075થી રૂ. 1519 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: જના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: જાણો આજના કપાસ, મગફળી, જીરૂ, ચણા, તલ વગેરેના ભાવ

તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1504થી રૂ. 2006 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 915થી રૂ. 1112 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 874થી રૂ. 951 સુધીના બોલાયા હતા. રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 874થી રૂ. 951 સુધીના બોલાયા હતા.

મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Morbi Apmc Rate):

આજના મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Morbi APMC Rate)
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
કપાસ14001618
ઘઉં408608
તલ13002308
મગફળી જીણી7001200
જીરૂ41004,550
બાજરો354400
અડદ13651365
ચણા9401074
એરંડા10911125
ગુવારનું બી923923
વરિયાળી13851570
ધાણા10751519
તુવેર15042006
મેથી9151112
રાયડો874951
રાયડો874951
મોરબી માર્કેટના ભાવ Morbi Apmc Rate 02-04-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment