વરસાદ એલર્ટ/ વેધર મોડેલો મુજબ: ગુજરાતમાં 9થી 12 તારીખમાં મેઘતાંડવ

રાજ્યમાં ભારે વરસાદની શરૂઆત દક્ષિણ ગુજરાત લાગુ મધ્ય પૂર્વ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રથી થશે. આ વિસ્તારોમાં આજથી જ વરસાદની શરૂઆત થઈ જશે અને સારા વરસાદની શરૂઆત પણ થઈ શકે છે. ત્યારબાદ મધ્ય પૂર્વ ગુજરાત, કચ્છ અને ઉત્તર ગુજરાતમાં પણ 8 /9 તારીખથી શરૂઆત થઈ જશે અને ત્યાં પણ આગળનાં દિવસોમાં વરસાદમાં વધારો થતો જશે. વિગતવાર સ્થળ અને તારીખની આગાહી નીચે આપેલ છે.

દક્ષિણ ગુજરાત લાગુ મધ્ય પૂર્વ ગુજરાત અને લાગુ સૌરાષ્ટ્રના સુરત, નવસારી, વલસાડ, ડાંગ, તાપી, નર્મદા, ભરૂચ, ભાવનગર, અમરેલી, ગીર સોમનાથ, આણંદ, વડોદરા, છોટા ઉદેપુર, પંચમહાલ અને દાહોદ જિલ્લામાં 8મી એટલે કે આજથી સારો અને 9થી 12 ઓગસ્ટ દરમિયાન ભારેથી અતિભારે વરસાદ અને અમુક વિસ્તારોમાં વરસાદ ભુક્કા બોલાવી દેશે તેવું વેધર મોડેલમાં જણાઈ રહ્યું છે.

મધ્ય ગુજરાત લાગુ ઉત્તર સૌરાષ્ટ્ર અને મધ્ય સૌરાષ્ટ્રના અમદાવાદ, ખેડા, બોટાદ, સુરેન્દ્રનગર અને રાજકોટ જિલ્લામાં 8/9 થી સારો વરસાદ અને 10થી 12/13 ઓગસ્ટમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ તો અમુક જગ્યાએ વરસાદ ભુક્કા બોલાવી શકે તેવી પણ રહે છે.

દક્ષિણ / પશ્ચિમ સૌરાષ્ટ્રના જૂનાગઢ, પોરબંદર, દ્વારકા અને જામનગર જિલ્લામાં વરસાદની શરૂઆત થઈ ગઈ છે અને 8/9 થી સારો વરસાદ અને 10થી 13 ઓગસ્ટમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ તો ઘણા વિસ્તારોમાં ભુક્કા પણ બોલાવી શકે છે.

કચ્છ લાગુ ઉત્તર સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારો કચ્છ અને મોરબી જીલ્લામાં વરસાદની શરૂઆત 8મી આસપાસ અને પછી ધીમે ધીમે વરસાદ વધશે. 10 થી 12/13 માં ભારેથી અતિભારે વરસાદની શકયતા રહેશે તો કોઈક જગ્યાએ ભુક્કા બોલાવી શકે છે.

ઉત્તર ગુજરાત લાગુ પૂર્વ ગુજરાતના વિસ્તારો દાહોદ, મહીસાગર, અરવલ્લી, સાબરકાંઠા, મહેસાણા, ગાંધીનગર, પાટણ અને બનાસકાંઠા જિલ્લામાં 8 તારીખ આજુબાજુ વરસાદની શરૂઆત થશે. ધીમે ધીમે વિસ્તાર અને પ્રમાણ વધશે અને 10થી 13 માં ભારે થી અતિભારે વરસાદ અને અમુક વિસ્તારોમાં ભુક્કાની શક્યતા રહેલી છે.

સિસ્ટમ ક્યાંથી પસાર થાય તેના પર આ વિસ્તારોમાં થોડો ફેરફાર થઈ શકે છે. આ સિસ્ટમની અસર 13 સુધી રહે પછી બે ત્રણ દિવસ વરસાદનું પ્રમાણ ઘટે અને 15 આસપાસ ફરી બીજી સિસ્ટમની અસર શરૂ થઈ શકે છે.

ખાસ નોંધ: હવામાન સંબંધિત તમામ પરિસ્થિતિમાં (વરસાદ અને વાવાઝોડા અંગેની માહિતી માટે) હંમેશા ભારતીય હવામાન વિભાગની સુચનાને અનુસરવી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *