આજના તા. 02/07/2022ના બજાર ભાવ: આજે બજારમાં ભારે ઉછાળો, જાણો ઘઉં, કપાસ, ડુંગળી, એરંડા, મગફળી, રાયડો વગેરેના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

આજના તા. 01/07/2022 ને શનિવારના જામનગર, ગોંડલ, મોરબી, જુનાગઢ, મહુવા અને રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડ:

જામનગરના હાપા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2800થી 4120 સુધીનો બોલાયો હતો. તેમજ જામનગરમાં પ્રખ્યાત અજમાનો ભાવ રૂ. 1800થી 2222 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1700 1900
જુવાર 540 645
બાજરો 300 431
ઘઉં 350 478
મગ 840 1220
અડદ 540 1340
તુવેર 840 1170
મેથી 990 1028
ચણા 750 1016
મગફળી જીણી 1100 1320
મગફળી જાડી 1050 1275
એરંડા 1200 1453
તલ 1975 2303
તલ કાળા 2270 2575
રાયડો 1100 1200
લસણ 90 420
જીરૂ 2800 4120
અજમો 1800 2222
ધાણા 1800 2200
ગુવાર 1000 1012
સીંગદાણા 1370 1760
સોયાબીન 900 1150

 

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ:

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ મરચા માટે ખુબ જ પ્રચલિત છે. ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2251થી 4061 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કપાસનો ભાવ રૂ. 1111થી 2311 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં 402 460
ઘઉં ટુકડા 394 500
કપાસ 1111 2311
મગફળી જીણી 920 1291
મગફળી જાડી 820 1346
મગફળી નવી 950 1281
સીંગદાણા 1550 1891
શીંગ ફાડા 1141 1591
એરંડા 1071 1466
જીરૂ 2251 4061
ઈસબગુલ 2101 2101
કલંજી 700 2571
વરિયાળી 2026 2026
ધાણા 1000 2261
ધાણી 1100 2231
ડુંગળી 51 281
બાજરો 281 381
જુવાર 571 681
મકાઈ 461 461
મગ 901 1281
ચણા 721 871
વાલ 651 1311
અડદ 501 1551
ચોળા/ચોળી 931 1151
મઠ 1091 1151
તુવેર 931 1261
સોયાબીન 1041 1306
રાયડો 1091 1191
રાઈ 900 1141
મેથી 651 1051
ગોગળી 726 1041
સુરજમુખી 1021 1261

 

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ:

જુનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3000થી 3800 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 1850થી 2296 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં 370 450
બાજરો 300 373
ચણા 770 857
અડદ 1300 1447
તુવેર 1125 1286
મગફળી જીણી 950 1280
મગફળી જાડી 900 1358
સીંગફાડા 1300 1540
તલ 1900 2297
તલ કાળા 1800 2632
જીરૂ 3000 3800
ધાણા 1850 2296
મગ 1000 1300
સોયાબીન 1125 1218
મેથી 900 970

 

મોરબી માર્કેટ યાર્ડ:

મોરબી માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં તલનો ભાવ રૂ. 1900થી 2264 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કાળા તલનો ભાવ રૂ. 2100થી 2330 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં 404 474
તલ 1900 2264
મગફળી જીણી 810 1170
બાજરો 450 456
મગ 1170 1170
ચણા 700 826
એરંડા 1436 1450
તલ કાળા 2100 2330
સીંગફાડા 1571 1730
ગુવારનું બી 970 970

 

મહુવા માર્કેટ યાર્ડ:

મહુવા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મહુવા માર્કેટ યાર્ડ ડુંગળી, કપાસ અને નાળીયેર માટે ખુબ જ પ્રખ્યાત છે. મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં નાળીયેરનો ભાવ રૂ. 631થી 2000 સુધીનો બોલાયો હતો નાળીયેરની આવક 100 નંગ તરીકે ગણવામાં આવે છે. મહુવામાં કપાસનો ભાવ રૂ. 1700થી 1955 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના મહુવા માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1700 1955
મગફળી જીણી 1256 1256
મગફળી જાડી 1172 1268
એરંડા 1311 1416
જુવાર 361 706
બાજરો 302 478
ઘઉં 386 639
મકાઈ 411 411
અડદ 1051 1400
મગ 1035 1249
સુરજમુખી 401 401
ચણા 751 955
તલ 1800 2283
તલ કાળા 1500 2575
તુવેર 800 800
ચોળી 524 524
ડુંગળી 83 300
ડુંગળી સફેદ 178 214
નાળિયેર  631 2000

 

રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ:

રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડ મુખ્યત્વે મરી- મસાલા માટે ખુબ જ પ્રખ્યાત છે. રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3650થી 4120 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કપાસનો ભાવ રૂ. 1600થી 2185 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ બી.ટી. 1600 2185
ઘઉં લોકવન 423 456
ઘઉં ટુકડા 437 502
જુવાર સફેદ 490 705
જુવાર પીળી 370 470
બાજરી 295 430
તુવેર 1020 1234
ચણા પીળા 818 870
ચણા સફેદ 1400 1900
અડદ 1230 1526
મગ 1011 1301
વાલ દેશી 975 1750
વાલ પાપડી 1850 2040
ચોળી 963 1235
વટાણા 700 960
કળથી 711 905
સીંગદાણા 1660 1822
મગફળી જાડી 1115 1342
મગફળી જીણી 1044 1270
તલી 2050 2280
સુરજમુખી 850 1205
એરંડા 1320 1456
અજમો 1550 1940
સુવા 1180 1445
સોયાબીન 1144 1214
સીંગફાડા 1500 1620
કાળા તલ 2070 2615
લસણ 110 320
ધાણા 1800 2155
ધાણી 1900 2370
વરીયાળી 1750 2280
જીરૂ 3650 4120
રાય 1080 1230
મેથી 980 1220
કલોંજી 1900 2540
રાયડો 1100 1220
રજકાનું બી 3500 4500
ગુવારનું બી 940 988

 

દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.

WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment